TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

SMI

  • последно9831.49
  • Високо9943.44
  • Нисък9812.2
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път23:16:26
  • Вчера9,831.49
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари