TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Mirae Asset TIGER Quality Value

  • последно8980
  • Високо9155
  • Нисък8935
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път11:01:03
  • Вчера8,980
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Графика от Вчера

Графика от Вчера

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари