TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Carbon Emissions

  • последно21.4
  • Високо21.8
  • Нисък21.12
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път20:32:25
  • Вчера21.4
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари