TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Cobalt

  • последно55500
  • Високо55500
  • Нисък55500
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път25 December
  • Вчера55,500
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари