TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

نیکل

  • последно12265
  • Високо12632.5
  • Нисък12107.5
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:31:08
  • Вчера12,265
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари