TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум
Portugal
Portugal

PSI All Share GR

3,286
Живот
0 (0%)
промяна
29 November 2019
път 20:32:27
80 (2.50%)
Промяна / 3 месеца
150 (4.80%)
Промяна / 6 месеца
482 (17.20%)
Годишна флуктуация

Portugal

индикатор стойност предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 12.839 - 12.839 12.839 0.00 0.00% 2019/11/30 път 10:01
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 13.599 - 13.599 13.599 0.00 0.00% 2019/11/30 път 10:01
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 12.619 - 12.619 12.619 0.00 0.00% 2019/11/30 път 10:01
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 95.546 - 95.546 95.546 0.00 0.00% 2019/11/30 път 10:01
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.788 - 6.788 6.788 0.00 0.00% 2019/11/30 път 10:01
Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 13.547 - 13.547 13.547 0.00 0.00% 2019/11/30 път 6:02
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 7.943 - 7.943 7.943 0.00 0.00% 2019/11/30 път 6:02
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.637 - 7.637 7.637 0.00 0.00% 2019/11/30 път 1:01
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 14.672 - 14.672 14.672 0.00 0.00% 2019/11/30 път 1:01
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 17.411 - 17.411 17.411 0.00 0.00% 2019/11/29 път 16:01
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 14.865 - 14.865 14.865 0.00 0.00% 2019/11/29 път 1:01
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 4.477 - 4.477 4.477 0.00 0.00% 2019/11/28 път 10:01
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% 2019/11/28 път 1:01
Popular Tesouraria - Fundo de Investimento Mobiliá 6.02 - 6.02 6.02 0.00 0.00% 2019/11/21 път 10:01
BPI Metais Preciosos Fundo Especial de Investiment 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% 2019/03/16 път 1:04