Онлайн форум
Poland
Poland

pln/usd

0.2641
Живот
0 (0.3%)
промяна
19 July 2019
път 20:19:05
0 (0.49%)
Промяна / 3 месеца
0 (0.38%)
Промяна / 6 месеца
0 (1.60%)
Годишна флуктуация

18 Karat Gold

128
Живот
0 (0%)
промяна
18 July 2019
път 10:02:07
13 (11.30%)
Промяна / 3 месеца
13 (11.30%)
Промяна / 6 месеца
20 (18.52%)
Годишна флуктуация

mWIG40

2,681
Живот
25 (0.94%)
промяна
19 July 2019
път 20:02:28
36 (1.34%)
Промяна / 3 месеца
26 (0.96%)
Промяна / 6 месеца
207 (8.38%)
Годишна флуктуация

Poland

индикатор стойност предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 226.133 - 226.133 226.133 2.17 0.96% 2019/07/19 път 7:01
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 385.99 - 385.99 385.99 2.75 0.71% 2019/07/19 път 2:02
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 574.87 - 574.87 574.87 0.68 0.12% 2019/07/19 път 2:02
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 97.34 - 97.34 97.34 0.65 0.67% 2019/07/19 път 2:02
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 71.418 - 71.418 71.418 0.40 0.57% 2019/07/19 път 2:02
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 148.052 - 148.052 148.052 0.86 0.58% 2019/07/19 път 2:02
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 79.502 - 79.502 79.502 0.36 0.45% 2019/07/19 път 2:02
PKO Akcji Plus 90.23 - 90.23 90.8 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PKO Zrównowazony 140.01 - 140.01 140.49 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Dluzny 1804.89 - 1804.89 1805.3 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PKO Stabilnego Wzrostu 162.63 - 162.63 162.96 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Akcyjny 2541.37 - 2541.37 2553.91 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Zrównowazony FIO A 638.47 - 638.41 638.47 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Polskich Akcji 464.82 - 464.82 465.87 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO A 37.2 - 37.19 37.2 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO I 43.06 - 43.04 43.06 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO P 47.92 - 47.9 47.92 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych I 694.03 - 693.91 694.03 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych P 862.51 - 862.35 862.51 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 181.55 - 181.51 181.55 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
QuercusSelektywny 133.25 - 133.25 133.63 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Skarbiec III FILAR 171.44 - 171.17 171.44 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
BPH Obligacji 2 Acc 3571.32 - 3570.64 3571.32 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Akcji FIO A 297.21 - 297.21 297.89 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
UniObligacje Aktywny 161.39 - 161.28 161.39 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
BPH SFIO Total Profit 995.3 - 1015.47 995.3 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PKO Akcji Nowa Europa 109.05 - 108.35 109.05 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 159.73 - 159.73 161.13 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 147.19 - 147.19 148.49 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Amplico FIO Obligacji A 21.89 - 21.87 21.89 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Amplico FIO Obligacji I 21.9 - 21.88 21.9 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Gold Otwarty A 147.57 - 146.31 147.57 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Gold Otwarty I 159.45 - 158.09 159.45 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Gold Otwarty P 190.02 - 188.39 190.02 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Arka Platinum Dynamiczny 44.01 - 44.01 44.04 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Obligacji FIO A 345.94 - 345.78 345.94 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Obligacji FIO I 351.38 - 351.21 351.38 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Obligacji FIO P 376 - 375.81 376 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
UniAkcje Nowa Europa Acc 124.15 - 124.15 124.89 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 29.2 - 28.59 29.2 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 105.86 - 105.86 106.49 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
UniObligacje Nowa Europa Acc 191.94 - 191.67 191.94 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
WIOF India Performance Fund A 20.992 - 20.992 21.347 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
WIOF India Performance Fund B 19.789 - 19.789 20.123 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1411.89 - 1411.89 1416.95 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 100.46 - 100.46 100.95 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123.8 - 123.8 124.32 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 23.56 - 23.56 23.56 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 106.25 - 106.08 106.25 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 243.36 - 243.36 244.89 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156.19 - 156.19 156.33 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 406.88 - 406.88 408.58 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
PKO Technologii i Innowacji Globalny 277.28 - 277.28 278.55 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 133.47 - 133.47 134.23 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.51 - 8.51 8.53 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.237 - 2.237 2.253 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.79 - 13.79 13.89 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.54 - 7.54 7.62 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.55 - 7.55 7.62 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1611.28 - 1610.37 1611.28 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1378.69 - 1378.64 1378.69 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 196.26 - 196.26 196.88 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 135.55 - 135.55 135.57 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 258.58 - 258.58 258.92 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1101.48 - 1094.57 1101.48 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 118.33 - 118.33 118.35 0.00 0.00% 2019/07/18 път 23:02
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 203.58 - 203.58 204.02 0.00 0.00% 2019/07/18 път 20:02
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% 2019/02/16 път 1:03
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% 2018/04/23 път 0:00
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% 2018/04/23 път 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% 2018/04/23 път 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% 2018/03/11 път 0:00
Parvest Equity Russia Classic-Distribution 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% 2017/11/05 път 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% 2017/11/01 път 0:00