Онлайн форум
Ireland
Ireland

FTSE Ireland

6,277
Живот
36 (0.58%)
промяна
18 July 2019
път 20:32:42
263 (4.02%)
Промяна / 3 месеца
477 (8.23%)
Промяна / 6 месеца
752 (10.70%)
Годишна флуктуация

Ireland

индикатор стойност предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
Findlay Park American USD 128.4 128.98 128.4 128.98 1.20 0.93% 2019/07/18 път 20:02
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1055.56 1056.43 1055.56 1056.43 4.22 0.40% 2019/07/18 път 20:02
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1085.87 1086.75 1085.87 1086.75 4.25 0.39% 2019/07/18 път 20:02
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2165.76 2170.68 2165.76 2170.68 12.45 0.57% 2019/07/18 път 20:02
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1487.98 1491.34 1487.98 1491.34 8.46 0.57% 2019/07/18 път 20:02
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.12 27.252 27.12 27.252 0.12 0.42% 2019/07/18 път 20:02
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.452 24.566 24.452 24.566 0.18 0.75% 2019/07/18 път 20:02
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.236 22.343 22.236 22.343 0.09 0.42% 2019/07/18 път 20:02
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.905 16.984 16.905 16.984 0.13 0.75% 2019/07/18 път 20:02
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.738 19.83 19.738 19.83 0.15 0.74% 2019/07/18 път 20:02
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.949 25.069 24.949 25.069 0.11 0.42% 2019/07/18 път 20:02
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 26.185 - 26.185 26.185 0.13 0.49% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Stock Index Ins USD 29.531 - 29.531 29.531 0.14 0.47% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 25.826 - 25.826 25.826 0.13 0.49% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Stock Index Inv USD 28.999 - 28.999 28.999 0.14 0.47% 2019/07/18 път 12:35
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 29436 - 29436 29436 22.00 0.07% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 156.984 - 156.984 156.984 0.40 0.25% 2019/07/18 път 12:35
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.76 - 7.76 7.76 0.02 0.26% 2019/07/18 път 12:35
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.64 - 8.64 8.64 0.02 0.23% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.25 - 11.25 11.25 0.02 0.18% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.26 - 15.26 15.26 0.03 0.20% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.11 - 19.11 19.11 0.04 0.21% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.13 - 30.13 30.13 0.06 0.20% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.29 - 29.29 29.29 0.06 0.21% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.51 - 30.51 30.51 0.06 0.20% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.81 - 30.81 30.81 0.06 0.20% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.7 - 21.7 21.7 0.05 0.23% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.27 - 16.27 16.27 0.04 0.25% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.82 - 12.82 12.82 0.02 0.16% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.23 - 13.23 13.23 0.03 0.23% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.37 - 19.37 19.37 0.04 0.21% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.09 - 32.09 32.09 0.07 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.6 - 11.6 11.6 0.02 0.17% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.07 - 33.07 33.07 0.07 0.21% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.98 - 13.98 13.98 0.03 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.16 - 32.16 32.16 0.06 0.19% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.48 - 26.48 26.48 0.05 0.19% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.7 - 24.7 24.7 0.05 0.20% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.66 - 18.66 18.66 0.04 0.21% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.77 - 11.77 11.77 0.02 0.17% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.87 - 27.87 27.87 0.05 0.18% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.52 - 13.52 13.52 0.02 0.15% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.37 - 10.37 10.37 0.02 0.19% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 168.996 - 168.996 168.996 0.81 0.48% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 106.062 - 106.062 106.062 0.26 0.25% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 113.866 - 113.866 113.866 0.28 0.25% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 184.898 - 184.898 184.898 0.91 0.49% 2019/07/18 път 12:35
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 151.1 - 151.1 151.1 0.72 0.47% 2019/07/18 път 12:35
Russell Investments Japan Equity FA 28040.9 - 28040.9 28040.9 47.39 0.17% 2019/07/18 път 12:35
Russell Investments Japan Equity FB 1860.66 - 1860.66 1860.66 3.17 0.17% 2019/07/18 път 12:35
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 462.893 - 462.893 462.893 0.68 0.15% 2019/07/18 път 12:35
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 203.354 - 203.354 203.354 0.30 0.15% 2019/07/18 път 12:35
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 170.338 - 170.338 170.338 0.25 0.15% 2019/07/18 път 12:35
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 169.002 - 169.002 169.002 0.44 0.26% 2019/07/18 път 12:35
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 162.072 - 162.072 162.072 0.42 0.26% 2019/07/18 път 12:35
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2154.442 - 2154.442 2154.442 2.56 0.12% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.84 - 15.84 15.84 0.03 0.19% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.34 - 21.34 21.34 0.05 0.23% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.39 - 20.39 20.39 0.05 0.25% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.4 - 13.4 13.4 0.03 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15.37 - 15.37 15.37 0.04 0.26% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.55 - 18.55 18.55 0.04 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.36 - 19.36 19.36 0.05 0.26% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.61 - 10.61 10.61 0.03 0.28% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.04 - 13.04 13.04 0.04 0.31% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.07 - 13.07 13.07 0.04 0.31% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.86 - 13.86 13.86 0.03 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.49 - 22.49 22.49 0.06 0.27% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.51 - 10.51 10.51 0.03 0.29% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.38 - 17.38 17.38 0.05 0.29% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.75 - 17.75 17.75 0.04 0.23% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.69 - 13.69 13.69 0.03 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.33 - 12.33 12.33 0.03 0.24% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.78 - 12.78 12.78 0.03 0.24% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.59 - 19.59 19.59 0.05 0.26% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.7 - 18.7 18.7 0.05 0.27% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.19 - 12.19 12.19 0.03 0.25% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.81 - 9.81 9.81 0.02 0.20% 2019/07/18 път 12:35
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2734.34 - 2734.34 2734.34 0.56 0.02% 2019/07/18 път 12:35
Comgest Growth Japan JPY Acc 1209 - 1209 1209 7.00 0.58% 2019/07/18 път 12:35
SPARX Japan Inst 24966 - 24966 24966 45.00 0.18% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 14.41 - 14.41 14.41 0.01 0.07% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.57 - 10.57 10.57 0.01 0.09% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.8 - 11.8 11.8 0.01 0.08% 2019/07/18 път 12:35
BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e 996.204 - 996.204 996.204 2.22 0.22% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 14.04 - 14.04 14.04 0.01 0.07% 2019/07/18 път 12:35
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 23888.13 - 23888.13 23888.13 81.87 0.34% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.75 - 10.75 10.75 0.01 0.09% 2019/07/18 път 12:35
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% 2019/07/17 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% 2019/07/17 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 13.22 - 13.22 13.22 0.00 0.00% 2019/07/17 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.06 - 10.06 10.06 0.00 0.00% 2019/07/17 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% 2019/07/17 път 8:02
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 21.62 - 21.62 21.62 0.00 0.00% 2019/07/17 път 2:02
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1572.11 - 1572.11 1581.53 0.00 0.00% 2019/07/13 път 8:01
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 1921.688 - 1921.688 1921.688 0.00 0.00% 2019/07/13 път 7:01
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 187.908 - 187.908 187.908 0.00 0.00% 2019/07/13 път 7:01
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 185.154 - 185.154 185.154 0.00 0.00% 2019/07/13 път 7:01
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1694.19 - 1694.19 1694.19 0.00 0.00% 2019/07/13 път 7:01
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 22184.964 - 22184.964 22184.964 0.00 0.00% 2019/07/13 път 7:01
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 17762.729 - 17762.729 17762.729 0.00 0.00% 2019/07/13 път 7:01
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1801.677 - 1800.253 1801.677 0.00 0.00% 2019/07/12 път 23:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 22.31 - 22.31 22.35 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.88 - 12.88 12.88 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 25.1 - 25.1 25.14 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.57 - 13.57 13.59 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.6 - 11.6 11.62 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% 2019/07/12 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% 2019/07/05 път 7:02
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11018.498 - 11018.498 11018.498 0.00 0.00% 2019/05/25 път 7:02
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10567.356 - 10567.356 10567.356 0.00 0.00% 2019/05/25 път 7:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.01 - 16.01 16.01 0.00 0.00% 2019/05/10 път 8:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.00% 2019/05/07 път 9:06
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% 2019/03/27 път 7:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.76 - 9.76 9.76 0.00 0.00% 2019/03/08 път 6:16
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% 2019/03/08 път 6:16
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% 2019/03/07 път 6:12
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% 2019/02/16 път 6:05
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% 2019/02/15 път 10:04
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% 2019/02/15 път 10:04
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% 2019/02/01 път 10:04
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% 2019/01/12 път 1:03
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% 2019/01/11 път 19:04
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% 2019/01/11 път 19:04
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% 2019/01/11 път 19:04
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% 2019/01/11 път 19:04
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% 2019/01/11 път 19:04
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% 2019/01/11 път 16:04
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% 2019/01/11 път 16:04
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% 2019/01/11 път 16:04
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% 2019/01/11 път 6:04
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% 2019/01/10 път 22:04
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% 2019/01/09 път 22:04
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% 2019/01/09 път 22:04
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% 2019/01/08 път 22:04
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% 2019/01/01 път 10:05
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% 2018/12/21 път 22:04
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% 2018/12/21 път 22:04
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% 2018/12/21 път 22:04
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% 2018/12/08 път 2:32
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% 2018/12/08 път 2:32
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% 2018/12/08 път 1:01
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% 2018/12/08 път 1:01
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% 2018/12/08 път 1:01
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% 2018/09/07 път 20:03
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% 2018/06/08 път 0:00