Онлайн форум
Belgium
Belgium

BEL 20 Net Return

10,138
Живот
4 (0.04%)
промяна
18 July 2019
път 19:32:17
363 (3.46%)
Промяна / 3 месеца
644 (6.78%)
Промяна / 6 месеца
143 (1.39%)
Годишна флуктуация

Belgium

индикатор стойност предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
DPAM HORIZON B Active Strategy A 158.06 157.81 157.81 158.06 0.40 0.25% 2019/07/18 път 17:02
DPAM HORIZON B Active Strategy B 173.73 173.46 173.46 173.73 0.43 0.25% 2019/07/18 път 17:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 345.76 344.15 344.15 345.76 1.72 0.50% 2019/07/18 път 17:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 378.98 377.2 377.2 378.98 1.86 0.49% 2019/07/18 път 17:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 491.47 489.18 489.18 491.47 2.44 0.50% 2019/07/18 път 17:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 533.29 530.79 530.79 533.29 2.62 0.49% 2019/07/18 път 17:02
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Acc 110.8 - 110.8 110.8 0.29 0.26% 2019/07/18 път 12:35
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Inc 104 - 104 104 0.27 0.26% 2019/07/18 път 12:35
Rainbow Indigo 193.51 - 193.51 193.51 0.20 0.10% 2019/07/18 път 12:35
Real Estate EMU B 79.89 - 79.89 79.89 0.85 1.06% 2019/07/18 път 12:35
Real Estate EMU F 81.45 - 81.45 81.45 0.87 1.07% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Plan Equities 390.84 - 390.84 390.84 0.87 0.22% 2019/07/18 път 12:35
C+F Euro Equities Acc 534.96 - 534.96 534.96 3.09 0.58% 2019/07/18 път 12:35
C+F Euro Equities Inc 166.43 - 166.43 166.43 0.96 0.58% 2019/07/18 път 12:35
C+F Belgian Growth Acc 239.15 - 239.15 239.15 1.20 0.50% 2019/07/18 път 12:35
C+F Belgian Growth Inc 212.34 - 212.34 212.34 1.07 0.51% 2019/07/18 път 12:35
C+F Euro Equities D Acc 478.13 - 478.13 478.13 2.74 0.58% 2019/07/18 път 12:35
C+F Euro Equities D Inc 158.14 - 158.14 158.14 0.91 0.58% 2019/07/18 път 12:35
Transparant Balanced Acc 2102.71 - 2102.71 2102.71 5.97 0.28% 2019/07/18 път 12:35
C+F Global Opportunities Acc 211.1 - 211.1 211.1 0.19 0.09% 2019/07/18 път 12:35
C+F Global Opportunities Inc 178.67 - 178.67 178.67 0.16 0.09% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Belgium C Cap 804.05 - 804.05 804.05 3.83 0.48% 2019/07/18 път 12:35
AXA B Fund FoF Growth Selection 120.62 - 120.62 120.62 0.14 0.12% 2019/07/18 път 12:35
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6355.93 - 6355.93 6355.93 7.27 0.11% 2019/07/18 път 12:35
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6182.34 - 6182.34 6182.34 7.07 0.11% 2019/07/18 път 12:35
C+F Optimum Classic Distribution 5753.53 - 5753.53 5753.53 0.12 0.00% 2019/07/18 път 12:35
C+F Optimum Classic Capitalisation 7116.78 - 7116.78 7116.78 0.14 0.00% 2019/07/18 път 12:35
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 128.64 - 128.64 128.64 0.22 0.17% 2019/07/18 път 12:35
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 138.53 - 138.53 138.53 0.24 0.17% 2019/07/18 път 12:35
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 73.14 - 73.14 73.14 0.10 0.14% 2019/07/18 път 12:35
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 74.08 - 74.08 74.08 0.09 0.12% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 56.03 - 56.03 56.03 0.10 0.18% 2019/07/18 път 12:35
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 297.05 - 297.05 297.05 0.29 0.10% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 90.14 - 90.14 90.14 0.17 0.19% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3685.81 - 3685.81 3685.81 12.19 0.33% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2715 - 2715 2715 8.98 0.33% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3651.35 - 3651.35 3651.35 12.09 0.33% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 883.82 - 883.82 883.82 5.55 0.63% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 606.32 - 606.32 606.32 3.81 0.63% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 167.71 - 167.71 167.71 0.82 0.49% 2019/07/18 път 12:35
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1156.61 - 1156.61 1156.61 0.18 0.02% 2019/07/18 път 12:35
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 319.89 - 319.89 319.89 0.03 0.01% 2019/07/18 път 12:35
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 360.41 - 360.41 360.41 1.19 0.33% 2019/07/18 път 12:35
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 326.31 - 326.31 326.31 0.04 0.01% 2019/07/18 път 12:35
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 65.37 - 65.37 65.37 0.31 0.48% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 181.66 - 181.66 181.66 0.32 0.18% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 236.25 - 236.25 236.25 0.41 0.17% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 256.2 - 256.2 256.2 0.45 0.18% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 169.51 - 169.51 169.51 1.28 0.76% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 215 - 215 215 1.62 0.75% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 230.69 - 230.69 230.69 1.73 0.75% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1215.07 - 1215.07 1215.07 2.33 0.19% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 399.88 - 399.88 399.88 0.77 0.19% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1130.89 - 1130.89 1130.89 3.41 0.30% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 364.34 - 364.34 364.34 1.09 0.30% 2019/07/18 път 12:35
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1675.44 - 1675.44 1675.44 3.54 0.21% 2019/07/18 път 12:35
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1165.03 - 1165.03 1165.03 2.47 0.21% 2019/07/18 път 12:35
C+F Vega Equity Acc 194.94 - 194.94 194.94 0.22 0.11% 2019/07/18 път 12:35
C+F Vega Equity Inc 170.01 - 170.01 170.01 0.19 0.11% 2019/07/18 път 12:35
Star Fund - capitalisation 193.23 - 193.23 193.23 0.41 0.21% 2019/07/18 път 12:35
Argenta Pensioenspaarfonds 129.57 - 129.57 129.57 0.23 0.18% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Pension Fund High Equities 141.87 - 141.87 141.87 0.35 0.25% 2019/07/18 път 12:35
DPAM CAPITAL B Equities US Index F EUR Capitalisat 870.68 - 870.68 870.68 0.05 0.01% 2019/07/18 път 12:35
DPAM CAPITAL B Equities US Index B USD Capitalisat 160.99 - 160.99 160.99 0.54 0.34% 2019/07/18 път 12:35
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 145.4 - 145.4 145.4 0.17 0.12% 2019/07/18 път 12:35
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 158.62 - 158.62 158.62 0.19 0.12% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 1228.76 - 1228.76 1228.76 0.96 0.08% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation 218.54 - 218.54 218.54 1.32 0.61% 2019/07/18 път 12:35
BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc 199.69 - 199.69 199.69 0.31 0.16% 2019/07/18 път 12:35
BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR Acc 199.69 - 199.69 199.69 0.31 0.16% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 346.3 - 346.3 346.3 0.27 0.08% 2019/07/18 път 12:35
Metropolitan Rentastro Growth Classic 264.6 - 264.6 264.6 0.55 0.21% 2019/07/18 път 12:35
AXA B Pension Fund Stability 157.78 - 157.78 157.78 0.20 0.13% 2019/07/18 път 12:35
BNP Paribas B Pension Growth 171.12 - 171.12 171.12 0.36 0.21% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Pension Fund Low Equities 118.65 - 118.65 118.65 0.17 0.14% 2019/07/18 път 12:35
BNP Paribas B Pension Stability O 1295.83 - 1295.83 1295.83 1.64 0.13% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Pension Fund Balanced Plus 105.72 - 105.72 105.72 0.22 0.21% 2019/07/18 път 12:35
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 157.78 - 157.78 157.78 0.20 0.13% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 53.31 - 53.31 53.31 0.10 0.19% 2019/07/18 път 12:35
BNP Paribas B Pension Stability Classic 157.78 - 157.78 157.78 0.20 0.13% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 87.9 - 87.9 87.9 0.17 0.19% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 279 - 279 279 1.05 0.38% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 308.45 - 308.45 308.45 1.15 0.37% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 311.23 - 311.23 311.23 1.16 0.37% 2019/07/18 път 12:35
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 228 - 228 228 0.08 0.04% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 71.68 - 71.68 71.68 0.10 0.14% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 62.98 - 62.98 62.98 0.12 0.19% 2019/07/18 път 12:35
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 75.99 - 75.99 75.99 0.14 0.18% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 375.55 - 375.55 375.55 0.91 0.24% 2019/07/18 път 12:35
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1139.79 - 1139.79 1139.79 2.77 0.24% 2019/07/18 път 12:35
DPAM CAPITAL B Equities US Index B EUR Capitalisat 142.74 - 142.74 142.74 0.00 0.00% 2019/07/16 път 20:02
Candriam Sustainable - Europe I Inc 23.14 - 23.14 23.14 0.00 0.00% 2019/07/11 път 23:02
Hermes Pensioenfonds Acc 184.47 - 184.47 184.47 0.00 0.00% 2019/07/11 път 20:02
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1394.58 - 1394.58 1394.58 0.00 0.00% 2019/05/06 път 20:05
Belfius Equities Leading Brands C Dis 1002.29 - 1002.29 1002.29 0.00 0.00% 2019/05/06 път 20:05
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1382.01 - 1382.01 1382.01 0.00 0.00% 2019/05/06 път 20:05
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% 2019/01/18 път 22:04
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% 2019/01/11 път 22:04
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% 2018/12/07 път 6:02
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% 2018/09/28 път 22:03
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% 2018/09/28 път 16:03
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% 2018/09/14 път 17:03
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% 2018/09/10 път 20:02
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% 2018/09/08 път 7:03
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% 2018/09/08 път 7:03
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% 2018/08/17 път 23:03
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% 2018/08/17 път 23:03
DPAM INVEST B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% 2018/01/31 път 0:00
DPAM CAPITAL B Equities US Index F USD Capitalisat 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% 2017/11/22 път 0:00