Онлайн форум
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0719
Живот
0 (0.28%)
промяна
15 July 2019
път 22:29:18
0 (0.84%)
Промяна / 3 месеца
0 (1.24%)
Промяна / 6 месеца
0 (4.77%)
Годишна флуктуация

18 Karat Gold

437
Живот
0 (0%)
промяна
2 January 2019
път 14:01:34
0 (0.00%)
Промяна / 3 месеца
0 (0.00%)
Промяна / 6 месеца
46 (11.76%)
Годишна флуктуация

FTSE South Africa

5,785
Живот
31 (0.54%)
промяна
15 July 2019
път 20:02:56
66 (1.13%)
Промяна / 3 месеца
457 (8.57%)
Промяна / 6 месеца
118 (2.09%)
Годишна флуктуация

South Africa

индикатор стойност фонд предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
Anheuser Busch Inbev 122764 2324.42B 121500 121500 122764 1166.00 0.95% 2019/07/15 път 20:32
British American Tobacco 51143 1576.46B 50800 50800 51143 32.00 0.06% 2019/07/15 път 20:32
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Glencore 4691 903.02B 4681 4681 4722 4.00 0.09% 2019/07/15 път 20:32
Richemont DRC 11572 596.52B 11597 11548 11597 186.00 1.61% 2019/07/15 път 20:32
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
FirstRand Pref 8690 363.85B 8709 8690 8709 5.00 0.06% 2019/07/15 път 20:32
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Standard Bank 6.5% 100 315.15B - 100 100 0.00 0.00% 2019/07/10 път 20:31
Standard Bank 8800 315.15B 8750 8750 8800 66.00 0.76% 2019/07/15 път 17:32
Sasol Ltd 32599 310.97B 32601 32556 32601 118.00 0.36% 2019/07/15 път 20:32
Sasol Bee 27699 310.97B 25000 25000 27699 0.00 0.00% 2019/07/15 път 17:32
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% 2018/04/24 път 0:00
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
MTN Group 10554 201.79B 10511 10374 10554 257.00 2.50% 2019/07/15 път 20:32
South32 Ltd 3015 184.83B - 3009 3015 32.00 1.06% 2019/07/15 път 20:32
Mondi Ltd 31287 177.37B 31064 31064 31287 605.00 1.97% 2019/07/15 път 20:32
Mondi 31419 177.04B 31196 31196 31419 402.00 1.30% 2019/07/15 път 20:32
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Capitec Bank 124570 102.78B 123141 123141 124570 310.00 0.25% 2019/07/15 път 20:32
Capitec Bank Pref 10200 102.78B - 10200 10200 0.00 0.00% 2019/07/11 път 14:32
Investec Pref 7450 100.50B - 7400 7450 50.00 0.67% 2019/07/15 път 20:32
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Investec 8610 98.40B 8650 8610 8650 4.00 0.05% 2019/07/15 път 20:32
Investec 8823 98.24B 8863 8823 8863 60.00 0.68% 2019/07/15 път 20:32
Investec Non Cum 8850 98.24B - 8850 8850 0.00 0.00% 2019/07/05 път 20:33
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Discovery 9502 97.40B - 9501 9502 0.00 0.00% 2019/07/12 път 17:32
Anglo American Platinum 79300 97.19B 79984 79252 79984 159.00 0.20% 2019/07/15 път 20:32
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Bid Corporation 30300 91.40B 30107 30107 30300 100.00 0.33% 2019/07/15 път 20:32
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% 2018/10/17 път 13:33
Hammerson 4877 74.49B 4870 4841 4877 27.00 0.55% 2019/07/15 път 20:32