Онлайн форум
Saudi Arabia
Saudi Arabia

sar/usd

0.2666
Живот
0 (0%)
промяна
11 July 2019
път 11:01:06
0 (0.04%)
Промяна / 3 месеца
0 (0.00%)
Промяна / 6 месеца
0 (0.04%)
Годишна флуктуация

18 Karat Gold

126
Живот
0 (0%)
промяна
12 July 2019
път 17:01:42
12 (10.53%)
Промяна / 3 месеца
11 (9.57%)
Промяна / 6 месеца
20 (18.87%)
Годишна флуктуация

Saudi Arabia

индикатор стойност фонд предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
SABIC 113.8 378.61B - 113.8 113.8 0.60 0.53% 2019/07/15 път 14:32
STC 109.2 179.40B 106.8 106.8 109.2 1.60 1.49% 2019/07/15 път 20:32
National Com Bnk 57.8 145.80B 56.8 56.8 57.8 0.70 1.23% 2019/07/15 път 17:32
Al Rajhi 72.2 140.24B 71.7 71.7 72.2 0.20 0.28% 2019/07/15 път 17:32
Saudi Electric. 19.86 86.75B 19.66 19.66 19.86 0.12 0.61% 2019/07/15 път 20:32
MAADEN 48.4 66.84B 47.5 47.5 48.4 0.80 1.68% 2019/07/15 път 20:32
samba 34.55 65.00B 34.8 34.55 34.8 0.55 1.59% 2019/07/15 път 20:32
Almarai 52 60.40B 51.8 51.8 52 0.00 0.00% 2019/07/15 път 20:32
RIBL 29 48.78B 28.35 28.35 29 0.45 1.58% 2019/07/15 път 17:32
SABB 41 47.33B 40.3 40.3 41 1.00 2.50% 2019/07/15 път 20:32
YANSAB 59.1 41.91B 59 59 59.2 0.20 0.34% 2019/07/15 път 20:32
BSFR 42.2 40.86B 41.65 41.65 42.2 0.30 0.72% 2019/07/15 път 20:32
Jabal Omar 29.5 38.06B - 29.45 29.5 0.45 1.55% 2019/07/15 път 20:32
Kingdom 7.85 32.28B 7.82 7.82 7.85 0.03 0.38% 2019/07/15 път 20:32
Alinma 26.4 32.13B 26 26 26.4 0.30 1.15% 2019/07/15 път 20:32
ARNB 25.7 32.00B 25.35 25.35 25.7 0.05 0.19% 2019/07/15 път 20:32
SAFCO 90.3 25.71B 89 89 90.3 0.70 0.78% 2019/07/15 път 20:32
Petro Rabigh 20.58 24.84B 20.5 20.5 20.58 0.02 0.10% 2019/07/15 път 20:32
Saudi Kayan 11.62 23.67B 11.5 11.5 11.62 0.06 0.52% 2019/07/15 път 20:32
Savola Group 31.75 19.89B 31.35 31.35 31.75 0.55 1.76% 2019/07/15 път 20:32
Alawwal Bank 19.58 16.41B - 19.58 19.58 0.00 0.00% 2019/06/15 път 12:05
Jarir 170 16.00B 170.8 170 170.8 0.60 0.35% 2019/07/15 път 20:32
Etihad Etisalat 26.85 15.08B - 26.85 26.85 0.15 0.56% 2019/07/15 път 17:32
TASNEE 16.44 14.81B 16.46 16.42 16.46 0.08 0.49% 2019/07/15 път 20:32
Petrochem 24.18 14.30B 24.14 24.14 24.2 0.04 0.17% 2019/07/15 път 20:32
ALBILAD 29 14.05B - 29 29.25 0.00 0.00% 2019/07/14 път 17:32
saib 19.1 13.58B 19.08 19.04 19.1 0.08 0.42% 2019/07/15 път 20:32
SIIG 22.7 13.16B 22.74 22.64 22.74 0.06 0.26% 2019/07/15 път 20:32
MCDC 80.3 12.92B 80 80 80.3 0.10 0.12% 2019/07/15 път 20:32
BJAZ 16 12.10B 15.82 15.82 16 0.10 0.63% 2019/07/15 път 17:32
Bahri 27.5 12.07B 27.6 27.5 27.6 0.25 0.91% 2019/07/15 път 17:32
Dar Al Arkan 11.9 11.38B 11.94 11.9 11.94 0.02 0.17% 2019/07/15 път 20:32
Advanced 59.7 10.78B - 59.6 59.7 0.40 0.67% 2019/07/15 път 20:32
Emaar EC 10.5 10.20B 10.36 10.36 10.5 0.10 0.96% 2019/07/15 път 20:32
Mouwasat 90 9.40B 89.8 89.8 90 0.00 0.00% 2019/07/15 път 20:32
Tawuniya 74.6 8.88B 74.8 74.6 74.9 0.60 0.80% 2019/07/15 път 20:32
Sipchem 20.74 8.22B 20.78 20.74 20.78 0.12 0.58% 2019/07/15 път 20:32
Sahara 17.46 7.97B - 17.42 17.46 0.00 0.00% 2019/05/16 път 20:32
SRMG 98.4 7.85B 99 98.2 99 0.10 0.10% 2019/07/15 път 20:32
Catering 89.1 7.63B - 89.1 89.1 0.20 0.22% 2019/07/15 път 17:32