Онлайн форум
Kuwait
Kuwait

kwd/usd

4.781
Живот
0 (0%)
промяна
5 February 2018
път 00:00:00
0 (0.00%)
Промяна / 3 месеца
0 (0.00%)
Промяна / 6 месеца
0 (0.00%)
Годишна флуктуация

18 Karat Gold

10
Живот
0 (0%)
промяна
14 June 2019
път 15:02:57
1 (11.11%)
Промяна / 3 месеца
1 (11.11%)
Промяна / 6 месеца
1 (11.11%)
Годишна флуктуация

KSX 15

6,747
Живот
22 (0.33%)
промяна
19 July 2019
път 02:31:48
502 (8.04%)
Промяна / 3 месеца
1,266 (23.11%)
Промяна / 6 месеца
1,394 (26.04%)
Годишна флуктуация

Kuwait

индикатор стойност фонд предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
National Bank Of Kuwait Sak 1005 4.57B - 1005 1005 4.00 0.40% 2019/07/19 път 16:02
Kuwait Finance House 781 3.31B - 781 781 0.00 0.00% 2019/07/18 път 11:04
Mobile Telecom 582 1.66B - 582 582 1.00 0.17% 2019/07/19 път 16:02
Ahli United Bank 285 1.44B - 285 285 4.00 1.40% 2019/07/19 път 11:02
Boubyan Bank K.S.C 597 1.16B - 597 597 2.00 0.34% 2019/07/19 път 16:02
Agility Public Warehousing 805 998.58M - 805 805 2.00 0.25% 2019/07/19 път 16:02
Commercial Bank Of Kuwait 565 879.08M - 565 565 15.00 2.73% 2019/07/19 път 16:02
Gulf Bank Of Kuwait 315 761.12M - 315 315 2.00 0.63% 2019/07/19 път 11:02
Mabanee 783 624.78M - 783 783 3.00 0.38% 2019/07/19 път 11:02
Burgan Bank 353 589.00M - 353 353 1.00 0.28% 2019/07/19 път 11:02
Ahli United Bank KSC 342 551.37M - 342 342 0.00 0.00% 2019/07/18 път 11:04
Al-Ahli Bank Of Kuwait 319 548.24M - 319 319 1.00 0.31% 2019/07/19 път 11:02
Boubyan Petrochemical 901 448.71M - 901 901 5.00 0.55% 2019/07/19 път 11:02
Human Soft Holding 3401 446.85M - 3401 3401 31.00 0.92% 2019/07/19 път 11:02
National Mobile Telecom 655 441.01M - 655 655 0.00 0.00% 2019/07/17 път 11:04
Gulf Finance Group 71.9 422.52M - 71.9 71.9 0.20 0.28% 2019/07/19 път 16:02
Kuwait Projects 226 386.35M - 226 226 0.00 0.00% 2019/07/18 път 11:04
Qurain Petrochemical 355 375.47M - 355 355 1.00 0.28% 2019/07/19 път 11:02
Kuwait Telecm Co 800 358.62M - 800 800 6.00 0.76% 2019/07/19 път 12:02
Egyptian Kuwaiti Hld 416 347.07M - 416 416 39.00 9.38% 2019/07/19 път 16:02
Aviation Lease&Finance 298 340.44M - 298 298 5.00 1.71% 2019/07/19 път 11:02
Kuwait Cement 290 314.94M - 290 290 6.00 2.11% 2019/07/19 път 11:02
Warba Bank 259 238.71M - 259 259 1.00 0.39% 2019/07/19 път 12:02
Kuwait Int Bank 278 227.94M - 278 278 2.00 0.72% 2019/07/19 път 11:02
Mezzan Holding Co 614 221.04M - 614 614 6.00 0.98% 2019/07/19 път 5:02
National Industries 243 217.32M - 243 243 4.00 1.65% 2019/07/19 път 11:02
Salhiah RE 337 171.56M - 337 337 2.00 0.60% 2019/07/19 път 11:02
Tamdeen RE 340 165.23M - 340 340 0.00 0.00% 2019/07/15 път 11:02
Advanced Technology 1000 164.80M - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/29 път 10:32
RE Asset Management 105 164.08M - 105 105 7.00 6.67% 2019/07/19 път 11:02
Alimtiaz Investment 144 146.06M - 144 144 2.00 1.39% 2019/07/19 път 11:02
Jazeera Airways 950 143.43M - 950 950 0.00 0.00% 2019/07/18 път 11:04
Commercial RE 93.6 129.41M - 93.6 93.6 0.00 0.00% 2019/07/18 път 11:04
Gulf Insurance 615 119.56M - 615 615 0.00 0.00% 2019/07/17 път 11:04
Portland Cement 1197 108.11M - 1197 1197 2.00 0.17% 2019/07/19 път 11:02
Kuwait National Cinema 900 107.50M - 900 900 0.00 0.00% 2019/07/11 път 12:02
National Real Estate 84 106.76M - 84 84 0.00 0.00% 2019/07/18 път 11:04
Al-Tamdeen Investment 299 96.50M - 299 299 0.00 0.00% 2019/07/17 път 11:04
Commercial Facilities 189 92.21M - 189 189 1.00 0.53% 2019/07/19 път 11:02
Ithmaar 22.3 91.47M - 22.3 22.3 0.00 0.00% 2019/03/14 път 14:34