Онлайн форум
Kuwait
Kuwait

kwd/usd

4.781
Живот
0 (0%)
промяна
5 February 2018
път 00:00:00
0 (0.00%)
Промяна / 3 месеца
0 (0.00%)
Промяна / 6 месеца
0 (0.00%)
Годишна флуктуация

18 Karat Gold

9
Живот
0 (0%)
промяна
3 October 2018
път 13:01:28
0 (0.00%)
Промяна / 3 месеца
0 (0.00%)
Промяна / 6 месеца
0 (0.00%)
Годишна флуктуация

KSX 15

6,023
Живот
0 (0%)
промяна
24 May 2019
път 05:32:08
521 (9.47%)
Промяна / 3 месеца
757 (14.37%)
Промяна / 6 месеца
610 (9.20%)
Годишна флуктуация

Kuwait

индикатор стойност фонд предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
National Bank Of Kuwait Sak 961 4.57B - 961 961 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Kuwait Finance House 661 3.31B - 661 661 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Mobile Telecom 486 1.66B - 486 486 0.00 0.00% 2019/05/15 път 11:03
Ahli United Bank 246 1.44B - 246 246 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Boubyan Bank K.S.C 565 1.16B - 565 565 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Agility Public Warehousing 735 998.58M - 735 735 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Commercial Bank Of Kuwait 515 879.08M - 515 515 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Gulf Bank Of Kuwait 302 761.12M - 302 302 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Mabanee 649 624.78M - 649 649 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Burgan Bank 320 589.00M - 320 320 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Ahli United Bank KSC 299 551.37M - 299 299 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Al-Ahli Bank Of Kuwait 305 548.24M - 305 305 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Boubyan Petrochemical 941 448.71M - 941 941 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Human Soft Holding 3440 446.85M - 3440 3440 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
National Mobile Telecom 675 441.01M - 675 675 0.00 0.00% 2019/05/16 път 11:02
Gulf Finance Group 69.1 422.52M - 69.1 69.1 0.00 0.00% 2019/05/17 път 15:02
Kuwait Projects 212 386.35M - 212 212 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Qurain Petrochemical 388 375.47M - 388 388 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Kuwait Telecm Co 805 358.62M - 805 805 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Egyptian Kuwaiti Hld 455 347.07M - 455 455 0.00 0.00% 2019/04/15 път 19:02
Aviation Lease&Finance 259 340.44M - 259 259 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Kuwait Cement 297 314.94M - 297 297 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Warba Bank 231 238.71M - 231 231 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Kuwait Int Bank 260 227.94M - 260 260 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Mezzan Holding Co 542 221.04M - 542 542 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
National Industries 230 217.32M - 230 230 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Salhiah RE 335 171.56M - 335 335 0.00 0.00% 2019/05/14 път 12:04
Tamdeen RE 400 165.23M - 400 400 0.00 0.00% 2019/05/16 път 11:02
Advanced Technology 1000 164.80M - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/29 път 10:32
RE Asset Management 171 164.08M - 171 171 0.00 0.00% 2019/03/27 път 5:02
Alimtiaz Investment 129 146.06M - 129 129 0.00 0.00% 2019/05/16 път 11:02
Jazeera Airways 880 143.43M - 880 880 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Commercial RE 93 129.41M - 93 93 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Gulf Insurance 625 119.56M - 625 625 0.00 0.00% 2019/05/10 път 11:02
Portland Cement 1250 108.11M - 1250 1250 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Kuwait National Cinema 870 107.50M - 870 870 0.00 0.00% 2019/05/13 път 11:04
National Real Estate 73 106.76M - 73 73 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Al-Tamdeen Investment 334 96.50M - 334 334 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Commercial Facilities 207 92.21M - 207 207 0.00 0.00% 2019/05/17 път 11:02
Ithmaar 22.3 91.47M - 22.3 22.3 0.00 0.00% 2019/03/14 път 14:34