Онлайн форум
Austria
Austria

ATX Prime

1,398
Живот
0 (0%)
промяна
12 July 2019
път 23:02:12
173 (11.01%)
Промяна / 3 месеца
10 (0.69%)
Промяна / 6 месеца
290 (17.18%)
Годишна флуктуация

Austria

индикатор стойност фонд предишен Нисък Високо промяна Промяна% път диаграма
Apple 181.08 779.46B - 181.08 181.08 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Amazon.com 1786.7 706.60B - 1786.7 1786.7 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Alphabet Inc C 1016.1 667.84B - 1016.1 1016.1 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Alphabet A 1016.4 667.84B - 1016.4 1016.4 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Microsoft 123.24 649.07B - 123.24 123.24 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Facebook 179.25 481.88B - 179.25 179.25 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Berkshire Hathaway B 189.26 395.90B - 189.26 189.26 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
JPMorgan 101.6 303.94B - 101.6 101.6 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Exxon Mobil 69.01 300.08B - 69.01 69.01 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
J&J 123.03 278.81B - 123.03 123.03 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Visa 159.45 254.15B - 159.45 159.45 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Bank of America 26.12 244.87B - 26.12 26.12 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Walmart 101.87 216.52B - 101.87 101.87 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Pfizer 37.58 210.25B - 37.58 37.58 0.00 0.00% 2019/07/13 път 6:02
Chevron 111.94 206.98B - 111.94 111.94 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
UnitedHealth 234.7 201.98B - 234.7 234.7 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
AT&T 29.79 201.53B - 29.79 29.79 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Intel 43.88 198.45B - 43.88 43.88 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Home Depot 192.33 192.81B - 192.33 192.33 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Verizon 50.72 178.09B - 50.72 50.72 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Mastercard 246.68 175.90B - 246.68 246.68 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Cisco 51.42 173.37B - 51.42 51.42 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Procter&Gamble 102.1 168.16B - 102.1 102.1 0.00 0.00% 2019/07/13 път 6:02
Boeing 323.43 167.45B - 323.43 323.43 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Coca-Cola 46.36 159.89B - 46.36 46.36 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Oracle 52.88 154.09B - 52.88 52.88 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Netflix 333.35 145.77B - 333.35 333.35 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Merck&Co 70.37 139.90B - 70.37 70.37 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Walt Disney 129.16 133.83B - 129.16 129.16 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
PepsiCo 119.14 132.24B - 119.14 119.14 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
DuPont 63.09 131.07B - 63.09 63.09 0.00 0.00% 2019/07/13 път 6:02
Comcast 39.28 129.34B - 39.28 39.28 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
NVIDIA 149.72 123.19B - 149.72 149.72 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Nike 78.96 110.03B - 78.96 78.96 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
IBM 126.04 109.86B - 126.04 126.04 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Philip Morris 72.63 107.52B - 72.63 72.63 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
McDonald’s 188.46 105.40B - 188.46 188.46 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Amgen 155.84 104.64B - 155.84 155.84 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
Adobe 273.5 102.86B - 273.5 273.5 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31
General Electric 9.04 101.27B - 9.04 9.04 0.00 0.00% 2019/07/13 път 0:31