Онлайн форум

Пазар на благородни метали

Предмет Цените промяна؟ Нисък؟ Високо؟ път
Gold 1,425.61 (1.35%) 19.24 1,423.46 1,453.01 22:02:10
Silver 16.19 (1.11%) 0.18 16.11 16.62 22:00:55
Platinum 852.65 (0.38%) 3.20 849.40 865.40 22:02:10
Palladium 1,505.50 (1.15%) 17.35 1,495.95 1,534.00 22:00:55
Предмет Цените промяна؟ Промяна%؟ Нисък؟ Високо؟ път
Злато / Оз 1425.61 19.2400 1.3500 1453.01 1423.46 22:01:04
Злато / грам 45.83 0.6186 0.0434 46.72 45.77 22:01:04
Злато / килограм 45834.39 618.5799 43.4035 46715.32 45765.27 22:01:04
Злато / Тула 534.60 7.2150 0.5063 544.88 533.80 22:01:04
Предмет Цените промяна؟ Промяна%؟ Нисък؟ Високо؟ път
Злато / Оз 16.19 0.1800 1.1100 16.62 16.11 22:00:55
Злато / грам 0.52 0.0058 0.0357 0.53 0.52 22:00:55
Злато / килограм 520.52 5.7871 35.6873 534.35 517.95 22:00:55
Злато / Тула 6.07 0.0675 0.4163 6.23 6.04 22:00:55
Предмет Цените промяна؟ Промяна%؟ Нисък؟ Високо؟ път
Злато / Оз 852.65 3.2000 0.3800 865.40 849.40 22:00:55
Злато / грам 27.41 0.1029 0.0122 27.82 27.31 22:00:55
Злато / килограм 27413.31 102.8823 12.2173 27823.24 27308.82 22:00:55
Злато / Тула 319.74 1.2000 0.1425 324.53 318.53 22:00:55
Предмет Цените промяна؟ Промяна%؟ Нисък؟ Високо؟ път
Злато / Оз 1505.50 17.3500 1.1500 1534.00 1495.95 22:00:55
Злато / грам 48.40 0.5578 0.0370 49.32 48.10 22:00:55
Злато / килограм 48402.91 557.8150 36.9733 49319.21 48095.87 22:00:55
Злато / Тула 564.56 6.5063 0.4313 575.25 560.98 22:00:55

Gold

  • последно : 1,425.37
  • Високо : 1,453.01
  • Нисък : 1,423.46
  • Макс флуктуация : 3
  • Максимална колебания% : 0.16%
  • отворено : 1,444.9
  • път : 22:02:10
  • Вчера : 1,444.37
  • Промяна% : 1.33%
  • промяна : 19
Днешните цени път
1,425.37 щатски долар 22:02:10
1,425.61 щатски долар 22:01:04
1,425.65 щатски долар 22:00:55
1,425.88 щатски долар 22:00:44
1,425.83 щатски долар 22:00:31
1,425.85 щатски долар 22:00:18
1,425.95 щатски долар 21:59:57
1,426.11 щатски долар 21:59:49
1,425.93 щатски долар 21:59:42
1,425.7 щатски долар 21:59:34
1,425.72 щатски долар 21:59:26
1,425.78 щатски долар 21:59:18
1,425.61 щатски долар 21:59:09
1,425.36 щатски долар 21:58:56
1,425.35 щатски долар 21:58:48
1,425.28 щатски долар 21:58:40
1,425.47 щатски долар 21:58:26
1,425.46 щатски долар 21:58:18
1,425.47 щатски долар 21:58:10
1,425.38 щатски долар 21:57:57
1,425.3 щатски долар 21:57:49
1,425.58 щатски долар 21:57:42
1,425.87 щатски долар 21:57:34
1,425.77 щатски долар 21:57:26
1,425.84 щатски долар 21:57:09
1,425.76 щатски долар 21:56:59
1,425.85 щатски долар 21:56:27
1,425.97 щатски долар 21:56:19
1,425.91 щатски долар 21:56:10
1,425.53 щатски долар 21:55:48
1,425.52 щатски долар 21:55:41
1,425.63 щатски долар 21:55:26
1,425.72 щатски долар 21:55:19
1,425.76 щатски долар 21:55:10
1,425.22 щатски долар 21:53:55
1,425.24 щатски долар 21:53:40
1,425.26 щатски долар 21:53:33
1,425.46 щатски долар 21:53:25
1,425.48 щатски долар 21:53:17
1,425.45 щатски долар 21:53:10
1,425.32 щатски долар 21:52:58
1,425.38 щатски долар 21:52:50
1,425.34 щатски долар 21:52:42
1,425.08 щатски долар 21:52:34
1,425.06 щатски долар 21:52:26
1,425.12 щатски долар 21:52:10
1,425.16 щатски долар 21:51:03
1,425.12 щатски долар 21:50:55
1,425.17 щатски долар 21:50:47
1,425.05 щатски долар 21:50:40
1,425.04 щатски долар 21:50:32
1,425.07 щатски долар 21:50:24
1,425.06 щатски долар 21:49:56
1,424.97 щатски долар 21:49:41
1,425.18 щатски долар 21:49:34
1,425.13 щатски долар 21:49:27
1,425.08 щатски долар 21:49:19
1,425.24 щатски долар 21:49:10
1,425.11 щатски долар 21:49:02
1,424.94 щатски долар 21:48:54
1,424.98 щатски долар 21:48:46
1,425.11 щатски долар 21:48:38
1,424.95 щатски долар 21:48:29
1,425.26 щатски долар 21:48:20
1,425.3 щатски долар 21:48:10
1,425.37 щатски долар 21:47:56
1,425.39 щатски долар 21:47:48
1,425.24 щатски долар 21:47:40
1,425.37 щатски долар 21:47:32
1,425.26 щатски долар 21:47:25
1,425.21 щатски долар 21:47:18
1,425.24 щатски долар 21:47:10
1,425.23 щатски долар 21:47:02
1,425.2 щатски долар 21:46:55
1,425.09 щатски долар 21:46:47
1,425.38 щатски долар 21:46:40
1,425.28 щатски долар 21:46:25
1,425.27 щатски долар 21:46:18
1,425.08 щатски долар 21:46:10
1,425.12 щатски долар 21:45:51
1,425.27 щатски долар 21:45:43
1,425.37 щатски долар 21:45:36
1,425.33 щатски долар 21:45:27
1,425.47 щатски долар 21:45:19
1,425.26 щатски долар 21:45:11
1,425.35 щатски долар 21:43:55
1,425.36 щатски долар 21:43:47
1,425.2 щатски долар 21:43:40
1,425.07 щатски долар 21:43:33
1,425.06 щатски долар 21:43:25
1,425.03 щатски долар 21:43:17
1,424.94 щатски долар 21:43:09
1,425.07 щатски долар 21:42:59
1,425.12 щатски долар 21:42:51
1,425.13 щатски долар 21:42:43
1,425.02 щатски долар 21:42:36
1,425.03 щатски долар 21:42:28
1,425.14 щатски долар 21:42:19
1,424.95 щатски долар 21:42:10
1,425.76 щатски долар 21:41:02
1,425.69 щатски долар 21:40:54
1,425.76 щатски долар 21:40:46
1,425.74 щатски долар 21:40:38
1,425.76 щатски долар 21:40:21
1,425.75 щатски долар 21:40:13
1,426.01 щатски долар 21:39:02
1,426.02 щатски долар 21:38:55
1,425.97 щатски долар 21:38:47
1,426.16 щатски долар 21:38:40
1,426 щатски долар 21:38:33
1,425.83 щатски долар 21:38:25
1,425.72 щатски долар 21:38:17
1,425.71 щатски долар 21:38:09
1,425.72 щатски долар 21:37:57
1,425.82 щатски долар 21:37:49
1,425.84 щатски долар 21:37:41
1,425.97 щатски долар 21:37:33
1,426.03 щатски долар 21:37:26
1,425.94 щатски долар 21:37:19
1,425.98 щатски долар 21:37:10
1,426.03 щатски долар 21:37:00
1,426.05 щатски долар 21:36:44
1,426.16 щатски долар 21:36:36
1,425.88 щатски долар 21:36:27
1,426.03 щатски долар 21:36:18
1,426.27 щатски долар 21:36:10
1,426.26 щатски долар 21:35:48
1,426.37 щатски долар 21:35:26
1,426.45 щатски долар 21:35:18
1,426.52 щатски долар 21:35:10
1,426.45 щатски долар 21:33:55
1,426.53 щатски долар 21:33:48
1,426.65 щатски долар 21:33:41
1,426.67 щатски долар 21:33:33
1,426.62 щатски долар 21:33:26
1,426.53 щатски долар 21:33:18
1,426.43 щатски долар 21:33:09
1,426.32 щатски долар 21:32:58
1,426.12 щатски долар 21:32:50
1,426.06 щатски долар 21:32:42
1,425.94 щатски долар 21:32:26
1,426.01 щатски долар 21:32:18
1,425.95 щатски долар 21:32:10
1,425.83 щатски долар 21:31:43
1,425.71 щатски долар 21:31:35
1,425.59 щатски долар 21:31:28
1,425.54 щатски долар 21:31:19
1,425.87 щатски долар 21:31:10
1,425.92 щатски долар 21:31:01
1,426.11 щатски долар 21:30:53
1,426.05 щатски долар 21:30:44
1,426.07 щатски долар 21:30:35
1,426.06 щатски долар 21:30:25
1,426.02 щатски долар 21:30:15
1,426.24 щатски долар 21:29:39
1,426.36 щатски долар 21:29:31
1,426.25 щатски долар 21:29:24
1,426.26 щатски долар 21:29:17
1,426.07 щатски долар 21:28:57
1,426.13 щатски долар 21:28:49
1,426.24 щатски долар 21:28:41
1,426.3 щатски долар 21:28:34
1,426.44 щатски долар 21:28:26
1,426.37 щатски долар 21:28:18
1,426.43 щатски долар 21:28:09
1,426.47 щатски долар 21:27:03
1,426.62 щатски долар 21:26:55
1,426.47 щатски долар 21:26:48
1,426.65 щатски долар 21:26:41
1,426.33 щатски долар 21:26:18
1,426.14 щатски долар 21:26:10
1,426.05 щатски долар 21:25:56
1,426.03 щатски долар 21:25:49
1,425.92 щатски долар 21:25:41
1,425.88 щатски долар 21:25:33
1,425.95 щатски долар 21:25:26
1,425.91 щатски долар 21:25:19
1,425.87 щатски долар 21:25:11
1,426.05 щатски долар 21:23:55
1,426.26 щатски долар 21:23:48
1,426.45 щатски долар 21:23:40
1,426.38 щатски долар 21:23:33
1,426.47 щатски долар 21:23:26
1,426.46 щатски долар 21:23:18
1,426.47 щатски долар 21:23:10
1,426.53 щатски долар 21:23:00
1,426.54 щатски долар 21:22:53
1,426.53 щатски долар 21:22:46
1,426.47 щатски долар 21:22:38
1,426.74 щатски долар 21:22:31
1,426.52 щатски долар 21:22:24
1,426.44 щатски долар 21:22:17
1,426.38 щатски долар 21:22:09
1,426.34 щатски долар 21:21:56
1,426.35 щатски долар 21:21:49
1,426.37 щатски долар 21:21:41
1,426.34 щатски долар 21:21:34
1,426.24 щатски долар 21:21:26
1,426.12 щатски долар 21:21:18
1,425.95 щатски долар 21:21:10
1,426.55 щатски долар 21:19:54
1,426.58 щатски долар 21:19:48
1,426.43 щатски долар 21:19:40
1,426.46 щатски долар 21:19:33
1,426.45 щатски долар 21:19:26
1,426.36 щатски долар 21:19:18
1,426.55 щатски долар 21:19:10
1,426.64 щатски долар 21:18:57
1,426.74 щатски долар 21:18:50
1,426.62 щатски долар 21:18:43
1,426.57 щатски долар 21:18:35
1,426.38 щатски долар 21:18:27
1,426.44 щатски долар 21:18:19
1,426.43 щатски долар 21:18:10
1,426.3 щатски долар 21:17:54
1,426.35 щатски долар 21:17:47
1,426.66 щатски долар 21:17:39
1,426.68 щатски долар 21:17:32
1,426.67 щатски долар 21:17:25
1,426.65 щатски долар 21:17:10
1,426.68 щатски долар 21:16:58
1,426.64 щатски долар 21:16:51
1,426.73 щатски долар 21:16:42
1,426.65 щатски долар 21:16:27
1,426.93 щатски долар 21:16:19
1,426.84 щатски долар 21:15:50
1,426.94 щатски долар 21:15:42
1,426.93 щатски долар 21:15:28
1,426.97 щатски долар 21:15:19
1,426.75 щатски долар 21:15:11
1,426.85 щатски долар 21:15:01
1,426.75 щатски долар 21:14:54
1,426.68 щатски долар 21:14:47
1,426.72 щатски долар 21:14:39
1,426.66 щатски долар 21:14:32
1,426.64 щатски долар 21:14:25
1,426.65 щатски долар 21:14:18
1,427.38 щатски долар 21:14:10
1,427.26 щатски долар 21:13:54
1,427.14 щатски долар 21:13:47
1,427.3 щатски долар 21:13:40
1,427.28 щатски долар 21:13:32
1,427.3 щатски долар 21:13:25
1,427.38 щатски долар 21:13:17
1,427.21 щатски долар 21:13:09
1,427.24 щатски долар 21:13:00
1,427.42 щатски долар 21:12:52
1,427.38 щатски долар 21:12:44
1,427.57 щатски долар 21:12:36
1,427.24 щатски долар 21:12:27
1,427.27 щатски долар 21:12:10
1,427.34 щатски долар 21:11:54
1,426.88 щатски долар 21:11:46
1,426.69 щатски долар 21:11:39
1,426.28 щатски долар 21:11:32
1,426.24 щатски долар 21:11:25
1,426.17 щатски долар 21:11:10
1,426.37 щатски долар 21:10:57
1,426.36 щатски долар 21:10:50
1,426.45 щатски долар 21:10:43
1,426.78 щатски долар 21:10:36
1,426.67 щатски долар 21:10:29
1,426.64 щатски долар 21:10:21
1,426.59 щатски долар 21:10:12
1,426.89 щатски долар 21:09:56
1,426.88 щатски долар 21:09:48
1,426.95 щатски долар 21:09:41
1,426.92 щатски долар 21:09:33
1,426.63 щатски долар 21:09:25
1,426.64 щатски долар 21:09:18
1,426.69 щатски долар 21:09:09
1,426.63 щатски долар 21:08:57
1,426.78 щатски долар 21:08:41
1,426.88 щатски долар 21:08:33
1,426.78 щатски долар 21:08:18
1,426.58 щатски долар 21:08:09
1,426.88 щатски долар 21:07:54
1,426.87 щатски долар 21:07:47
1,426.78 щатски долар 21:07:40
1,426.66 щатски долар 21:07:33
1,426.59 щатски долар 21:07:26
1,426.56 щатски долар 21:07:16
1,426.59 щатски долар 21:07:09
1,426.57 щатски долар 21:06:56
1,426.67 щатски долар 21:06:49
1,426.66 щатски долар 21:06:42
1,426.65 щатски долар 21:06:34
1,426.76 щатски долар 21:06:26
1,426.87 щатски долар 21:06:19
1,426.37 щатски долар 21:06:10
1,425.97 щатски долар 21:05:53
1,425.88 щатски долар 21:05:46
1,425.87 щатски долар 21:05:39
1,425.93 щатски долар 21:05:33
1,425.94 щатски долар 21:05:25
1,425.87 щатски долар 21:05:18
1,425.97 щатски долар 21:05:10
1,425.86 щатски долар 21:04:57
1,425.87 щатски долар 21:04:49
1,425.94 щатски долар 21:04:42
1,425.97 щатски долар 21:04:34
1,426.06 щатски долар 21:04:26
1,426.16 щатски долар 21:04:19
1,426.33 щатски долар 21:04:10
1,426.26 щатски долар 21:03:03
1,426.36 щатски долар 21:02:48
1,426.47 щатски долар 21:02:26
1,426.42 щатски долар 21:02:19
1,426.38 щатски долар 21:02:10
1,426.64 щатски долар 21:01:56
1,426.45 щатски долар 21:01:49
1,426.35 щатски долар 21:01:42
1,426.32 щатски долар 21:01:34
1,426.25 щатски долар 21:01:11
1,426.34 щатски долар 21:01:00
1,426.47 щатски долар 21:00:52
1,426.41 щатски долар 21:00:41
1,426.44 щатски долар 21:00:28
1,426.76 щатски долар 21:00:15
1,426.74 щатски долар 20:59:53
1,426.76 щатски долар 20:59:45
1,426.9 щатски долар 20:59:38
1,426.97 щатски долар 20:59:31
1,426.89 щатски долар 20:59:24
1,426.78 щатски долар 20:59:17
1,426.72 щатски долар 20:59:09
1,426.79 щатски долар 20:59:00
1,426.93 щатски долар 20:58:53
1,426.91 щатски долар 20:58:45
1,426.87 щатски долар 20:58:31
1,426.75 щатски долар 20:58:24
1,426.86 щатски долар 20:58:10
1,427.22 щатски долар 20:57:55
1,427.34 щатски долар 20:57:48
1,427.43 щатски долар 20:57:40
1,427.51 щатски долар 20:57:33
1,427.37 щатски долар 20:57:25
1,427.43 щатски долар 20:57:18
1,427.48 щатски долар 20:57:10
1,427.53 щатски долар 20:56:56
1,427.78 щатски долар 20:56:49
1,428.14 щатски долар 20:56:40
1,428.26 щатски долар 20:56:32
1,428.03 щатски долар 20:56:25
1,427.78 щатски долар 20:56:17
1,427.72 щатски долар 20:56:10
1,427.57 щатски долар 20:55:54
1,427.64 щатски долар 20:55:47
1,427.39 щатски долар 20:55:40
1,427.28 щатски долар 20:55:25
1,427.39 щатски долар 20:55:18
1,427.13 щатски долар 20:55:10
1,427.12 щатски долар 20:55:00
1,426.9 щатски долар 20:54:53
1,426.82 щатски долар 20:54:46
1,426.88 щатски долар 20:54:38
1,427.14 щатски долар 20:54:24
1,427 щатски долар 20:54:17
1,426.98 щатски долар 20:54:09
1,427.16 щатски долар 20:53:52
1,427.17 щатски долар 20:53:45
1,427.15 щатски долар 20:53:31
1,427.23 щатски долар 20:53:24
1,427.03 щатски долар 20:53:17
1,426.96 щатски долар 20:53:09
1,427.06 щатски долар 20:52:56
1,427.12 щатски долар 20:52:48
1,427.09 щатски долар 20:52:41
1,426.93 щатски долар 20:52:33
1,426.75 щатски долар 20:52:25
1,426.52 щатски долар 20:52:17
1,426.7 щатски долар 20:52:09
1,426.49 щатски долар 20:51:46
1,426.43 щатски долар 20:51:39
1,426.16 щатски долар 20:51:32
1,426.14 щатски долар 20:51:25
1,426.03 щатски долар 20:51:18
1,425.95 щатски долар 20:51:09
1,426.01 щатски долар 20:50:58
1,426.07 щатски долар 20:50:43
1,426.21 щатски долар 20:50:36
1,426.3 щатски долар 20:50:29
1,426.22 щатски долар 20:50:20
1,426.49 щатски долар 20:50:12
1,426.41 щатски долар 20:49:53
1,426.3 щатски долар 20:49:46
1,426.24 щатски долар 20:49:38
1,426.09 щатски долар 20:49:31
1,426.2 щатски долар 20:49:25
1,426.1 щатски долар 20:49:10
1,426.2 щатски долар 20:48:59
1,425.55 щатски долар 20:48:52
1,425.45 щатски долар 20:48:43
1,425.48 щатски долар 20:48:36
1,425.25 щатски долар 20:48:27
1,425.18 щатски долар 20:48:19
1,425.26 щатски долар 20:48:09
1,425.3 щатски долар 20:47:39
1,425.1 щатски долар 20:47:32
1,425.22 щатски долар 20:47:24
1,425.41 щатски долар 20:47:17
1,425.57 щатски долар 20:47:09
1,425.45 щатски долар 20:47:00
1,425.54 щатски долар 20:46:53
1,425.48 щатски долар 20:46:46
1,425.55 щатски долар 20:46:38
1,425.53 щатски долар 20:46:31
1,425.56 щатски долар 20:46:25
1,425.38 щатски долар 20:46:17
1,425.26 щатски долар 20:46:10
1,425.29 щатски долар 20:45:04
1,425.36 щатски долар 20:44:55
1,425.14 щатски долар 20:44:47
1,425.09 щатски долар 20:44:39
1,425.04 щатски долар 20:44:31
1,425.09 щатски долар 20:44:24
1,425.07 щатски долар 20:44:17
1,425.18 щатски долар 20:44:09
1,424.78 щатски долар 20:43:46
1,424.75 щатски долар 20:43:38
1,424.65 щатски долар 20:43:31
1,424.3 щатски долар 20:43:24
1,424.39 щатски долар 20:43:17
1,424.97 щатски долар 20:42:54
1,424.86 щатски долар 20:42:47
1,424.78 щатски долар 20:42:40
1,424.76 щатски долар 20:42:32
1,424.75 щатски долар 20:42:25
1,424.95 щатски долар 20:42:17
1,424.87 щатски долар 20:42:09
1,425.06 щатски долар 20:41:52
1,425.14 щатски долар 20:41:45
1,425.07 щатски долар 20:41:31
1,425.2 щатски долар 20:41:24
1,424.97 щатски долар 20:41:17
1,424.78 щатски долар 20:41:09
1,424.58 щатски долар 20:40:58
1,424.74 щатски долар 20:40:51
1,424.88 щатски долар 20:40:35
1,425.28 щатски долар 20:40:28
1,425.37 щатски долар 20:40:20
1,425.43 щатски долар 20:40:11
1,425.18 щатски долар 20:39:47
1,425.16 щатски долар 20:39:40
1,425.07 щатски долар 20:39:33
1,425.03 щатски долар 20:39:25
1,425.16 щатски долар 20:39:18
1,425.04 щатски долар 20:39:10
1,424.95 щатски долар 20:38:59
1,425.05 щатски долар 20:38:52
1,425.24 щатски долар 20:38:45
1,425.35 щатски долар 20:38:38
1,425.08 щатски долар 20:38:30
1,425.45 щатски долар 20:38:23
1,425.49 щатски долар 20:38:16
1,425.54 щатски долар 20:38:09
1,425.55 щатски долар 20:37:53
1,425.37 щатски долар 20:37:46
1,425.36 щатски долар 20:37:39
1,425.07 щатски долар 20:37:31
1,425.05 щатски долар 20:37:24
1,424.85 щатски долар 20:37:17
1,424.72 щатски долар 20:37:10
1,424.57 щатски долар 20:36:56
1,424.62 щатски долар 20:36:48
1,424.68 щатски долар 20:36:41
1,424.78 щатски долар 20:36:25
1,424.49 щатски долар 20:36:18
1,424.3 щатски долар 20:36:09
1,424.07 щатски долар 20:35:53
1,423.97 щатски долар 20:35:46
1,423.72 щатски долар 20:35:39
1,423.95 щатски долар 20:35:32
1,424.36 щатски долар 20:35:25
1,424.4 щатски долар 20:35:18
1,424.85 щатски долар 20:35:10
1,425.03 щатски долар 20:34:58
1,425.01 щатски долар 20:34:51
1,424.95 щатски долар 20:34:44
1,424.85 щатски долар 20:34:37
1,424.93 щатски долар 20:34:30
1,424.87 щатски долар 20:34:24
1,424.85 щатски долар 20:34:17
1,425.24 щатски долар 20:34:09
1,424.97 щатски долар 20:33:54
1,425.07 щатски долар 20:33:47
1,425.03 щатски долар 20:33:40
1,425.33 щатски долар 20:33:33
1,425.41 щатски долар 20:33:25
1,425.53 щатски долар 20:33:18
1,425.51 щатски долар 20:33:09
1,425.47 щатски долар 20:32:57
1,425.61 щатски долар 20:32:49
1,425.57 щатски долар 20:32:41
1,425.26 щатски долар 20:32:33
1,425.51 щатски долар 20:32:26
1,425.37 щатски долар 20:32:18
1,425.02 щатски долар 20:32:10
1,424.55 щатски долар 20:31:55
1,424.56 щатски долар 20:31:48
1,424.48 щатски долар 20:31:40
1,424.61 щатски долар 20:31:33
1,424.55 щатски долар 20:31:26
1,424.75 щатски долар 20:31:18
1,424.55 щатски долар 20:31:10
1,424.53 щатски долар 20:30:56
1,424.43 щатски долар 20:30:49
1,424.44 щатски долар 20:30:41
1,424.65 щатски долар 20:30:32
1,424.31 щатски долар 20:30:23
1,424.04 щатски долар 20:30:13
1,424.37 щатски долар 20:29:52
1,424.47 щатски долар 20:29:45
1,424.62 щатски долар 20:29:38
1,424.32 щатски долар 20:29:31
1,424.28 щатски долар 20:29:24
1,424.35 щатски долар 20:29:17
1,424.49 щатски долар 20:29:09
1,424.87 щатски долар 20:29:01
1,424.78 щатски долар 20:28:55
1,424.99 щатски долар 20:28:47
1,424.87 щатски долар 20:28:39
1,424.51 щатски долар 20:28:32
1,424.57 щатски долар 20:28:24
1,424.6 щатски долар 20:28:17
1,424.01 щатски долар 20:28:09
1,423.46 щатски долар 20:27:54
1,423.99 щатски долар 20:27:47
1,424.45 щатски долар 20:27:39
1,424.74 щатски долар 20:27:32
1,425.32 щатски долар 20:27:25
1,426.74 щатски долар 20:27:18
1,427.02 щатски долар 20:27:10
1,427.03 щатски долар 20:26:59
1,427.1 щатски долар 20:26:53
1,427.12 щатски долар 20:26:45
1,426.97 щатски долар 20:26:38
1,427.11 щатски долар 20:26:31
1,426.99 щатски долар 20:26:24
1,427.01 щатски долар 20:26:17
1,426.79 щатски долар 20:26:09
1,427.03 щатски долар 20:25:52
1,427.21 щатски долар 20:25:45
1,427.19 щатски долар 20:25:38
1,427.2 щатски долар 20:25:31
1,427.38 щатски долар 20:25:24
1,427.37 щатски долар 20:25:18
1,427.39 щатски долар 20:25:10
1,427.49 щатски долар 20:24:58
1,427.41 щатски долар 20:24:43
1,427.3 щатски долар 20:24:35
1,427.5 щатски долар 20:24:27
1,427.61 щатски долар 20:24:19
1,427.62 щатски долар 20:23:51
1,427.6 щатски долар 20:23:44
1,427.41 щатски долар 20:23:37
1,427.45 щатски долар 20:23:30
1,427.61 щатски долар 20:23:24
1,427.6 щатски долар 20:23:16
1,427.68 щатски долар 20:23:09
1,427.71 щатски долар 20:22:58
1,427.7 щатски долар 20:22:51
1,427.41 щатски долар 20:22:44
1,427.3 щатски долар 20:22:38
1,427.32 щатски долар 20:22:30
1,427.72 щатски долар 20:22:24
1,427.7 щатски долар 20:22:17
1,427.87 щатски долар 20:22:10
1,427.72 щатски долар 20:21:56
1,427.84 щатски долар 20:21:48
1,427.99 щатски долар 20:21:41
1,427.78 щатски долар 20:21:34
1,427.6 щатски долар 20:21:26
1,427.42 щатски долар 20:21:19
1,427.33 щатски долар 20:21:10
1,427.43 щатски долар 20:20:59
1,427.53 щатски долар 20:20:53
1,427.3 щатски долар 20:20:37
1,427.19 щатски долар 20:20:30
1,427.04 щатски долар 20:20:22
1,426.93 щатски долар 20:20:13
1,427.68 щатски долар 20:19:51
1,427.62 щатски долар 20:19:44
1,427.61 щатски долар 20:19:38
1,427.88 щатски долар 20:19:31
1,427.9 щатски долар 20:19:24
1,427.84 щатски долар 20:19:17
1,427.83 щатски долар 20:19:10
1,428.07 щатски долар 20:19:01
1,428.41 щатски долар 20:18:54
1,427.87 щатски долар 20:18:47
1,427.8 щатски долар 20:18:33
1,427.76 щатски долар 20:18:25
1,427.88 щатски долар 20:18:18
1,427.77 щатски долар 20:18:09
1,427.86 щатски долар 20:17:51
1,427.73 щатски долар 20:17:44
1,427.68 щатски долар 20:17:37
1,427.71 щатски долар 20:17:31
1,427.83 щатски долар 20:17:24
1,427.82 щатски долар 20:17:17
1,428.03 щатски долар 20:17:09
1,428.1 щатски долар 20:17:00
1,428.01 щатски долар 20:16:46
1,427.83 щатски долар 20:16:38
1,427.97 щатски долар 20:16:31
1,427.99 щатски долар 20:16:24
1,428.17 щатски долар 20:16:17
1,428.24 щатски долар 20:16:09
1,428.58 щатски долар 20:15:53
1,428.67 щатски долар 20:15:46
1,428.87 щатски долар 20:15:39
1,428.97 щатски долар 20:15:32
1,428.88 щатски долар 20:15:18
1,428.89 щатски долар 20:15:10
1,428.66 щатски долар 20:14:57
1,428.51 щатски долар 20:14:50
1,428.22 щатски долар 20:14:43
1,428.34 щатски долар 20:14:37
1,428.32 щатски долар 20:14:30
1,428.2 щатски долар 20:14:23
1,428.22 щатски долар 20:14:17
1,428.38 щатски долар 20:14:09
1,427.9 щатски долар 20:13:51
1,427.88 щатски долар 20:13:44
1,428.01 щатски долар 20:13:37
1,428.22 щатски долар 20:13:24
1,428.39 щатски долар 20:13:17
1,428.29 щатски долар 20:13:09
1,428.4 щатски долар 20:13:01
1,428.62 щатски долар 20:12:54
1,428.51 щатски долар 20:12:46
1,428.64 щатски долар 20:12:39
1,428.6 щатски долар 20:12:32
1,428.58 щатски долар 20:12:24
1,428.51 щатски долар 20:12:17
1,428.59 щатски долар 20:12:09
1,428.9 щатски долар 20:11:50
1,429.02 щатски долар 20:11:44
1,429.07 щатски долар 20:11:37
1,429.18 щатски долар 20:11:30
1,429.22 щатски долар 20:11:23
1,429.23 щатски долар 20:11:17
1,428.95 щатски долар 20:11:09
1,428.81 щатски долар 20:11:00
1,428.9 щатски долар 20:10:54
1,428.66 щатски долар 20:10:47
1,428.68 щатски долар 20:10:40
1,428.74 щатски долар 20:10:34
1,428.93 щатски долар 20:10:27
1,428.8 щатски долар 20:10:11
1,428.36 щатски долар 20:09:52
1,428.37 щатски долар 20:09:38
1,428.38 щатски долар 20:09:31
1,428.41 щатски долар 20:09:24
1,428.42 щатски долар 20:09:17
1,428.47 щатски долар 20:09:09
1,428.17 щатски долар 20:09:00
1,428.2 щатски долар 20:08:53
1,428.18 щатски долар 20:08:46
1,428.22 щатски долар 20:08:38
1,428.37 щатски долар 20:08:30
1,428.18 щатски долар 20:08:09
1,428.3 щатски долар 20:07:55
1,428.08 щатски долар 20:07:36
1,427.78 щатски долар 20:07:29
1,427.91 щатски долар 20:07:22
1,427.98 щатски долар 20:07:15
1,428.11 щатски долар 20:07:08
1,428.17 щатски долар 20:07:00
1,428.16 щатски долар 20:06:53
1,428.08 щатски долар 20:06:47
1,428.05 щатски долар 20:06:40
1,428.08 щатски долар 20:06:18
1,427.99 щатски долар 20:06:09
1,428.06 щатски долар 20:05:51
1,427.93 щатски долар 20:05:44
1,428.11 щатски долар 20:05:37
1,428.09 щатски долар 20:05:30
1,428.36 щатски долар 20:05:23
1,428.46 щатски долар 20:05:17
1,428.58 щатски долар 20:05:10
1,428.57 щатски долар 20:05:00
1,428.6 щатски долар 20:04:53
1,428.8 щатски долар 20:04:38
1,428.82 щатски долар 20:04:30
1,428.77 щатски долар 20:04:23
1,428.82 щатски долар 20:04:16
1,429.2 щатски долар 20:03:38
1,429.47 щатски долар 20:03:24
1,429.27 щатски долар 20:03:17
1,429.29 щатски долар 20:03:09
1,429.36 щатски долар 20:03:01
1,429.39 щатски долар 20:02:54
1,429.45 щатски долар 20:02:47
1,429.49 щатски долар 20:02:40
1,429.38 щатски долар 20:02:33
1,429.59 щатски долар 20:02:25
1,429.62 щатски долар 20:02:18
1,429.6 щатски долар 20:02:10
1,429.69 щатски долар 20:01:55
1,429.71 щатски долар 20:01:48
1,429.79 щатски долар 20:01:41
1,429.99 щатски долар 20:01:33
1,429.88 щатски долар 20:01:27
1,429.62 щатски долар 20:01:20
1,429.88 щатски долар 20:01:11
1,429.77 щатски долар 20:00:57
1,429.23 щатски долар 20:00:49
1,429.18 щатски долар 20:00:39
1,429.35 щатски долар 20:00:27
1,429.2 щатски долар 20:00:15
1,429.03 щатски долар 19:59:50
1,429.13 щатски долар 19:59:43
1,428.89 щатски долар 19:59:36
1,428.83 щатски долар 19:59:30
1,429 щатски долар 19:59:23
1,429.2 щатски долар 19:59:16
1,429.42 щатски долар 19:59:08
1,429.35 щатски долар 19:58:57
1,429.45 щатски долар 19:58:50
1,429.3 щатски долар 19:58:43
1,429.19 щатски долар 19:58:37
1,429.28 щатски долар 19:58:30
1,429.22 щатски долар 19:58:23
1,429.08 щатски долар 19:58:17
1,429.2 щатски долар 19:58:09
1,429.43 щатски долар 19:57:50
1,429.78 щатски долар 19:57:44
1,429.61 щатски долар 19:57:30
1,429.42 щатски долар 19:57:23
1,429.72 щатски долар 19:57:16
1,429.69 щатски долар 19:57:08
1,429.74 щатски долар 19:56:59
1,429.53 щатски долар 19:56:52
1,429.7 щатски долар 19:56:38
1,429.8 щатски долар 19:56:31
1,429.92 щатски долар 19:56:24
1,429.69 щатски долар 19:56:17
1,429.84 щатски долар 19:56:09
1,430.03 щатски долар 19:55:52
1,430.1 щатски долар 19:55:46
1,429.83 щатски долар 19:55:39
1,429.88 щатски долар 19:55:25
1,429.75 щатски долар 19:55:18
1,429.72 щатски долар 19:55:10
1,429.42 щатски долар 19:54:58
1,429.47 щатски долар 19:54:51
1,429.62 щатски долар 19:54:45
1,429.45 щатски долар 19:54:38
1,429.62 щатски долар 19:54:31
1,429 щатски долар 19:54:24
1,428.99 щатски долар 19:54:17
1,428.71 щатски долар 19:54:08
1,428.8 щатски долар 19:53:49
1,428.69 щатски долар 19:53:43
1,428.6 щатски долар 19:53:36
1,428.47 щатски долар 19:53:29
1,428.5 щатски долар 19:53:22
1,428.29 щатски долар 19:53:16
1,428.3 щатски долар 19:53:08
1,428.5 щатски долар 19:52:58
1,428.59 щатски долар 19:52:50
1,428.62 щатски долар 19:52:43
1,428.69 щатски долар 19:52:36
1,428.8 щатски долар 19:52:29
1,428.78 щатски долар 19:52:22
1,428.89 щатски долар 19:52:15
1,429.01 щатски долар 19:52:08
1,428.91 щатски долар 19:51:52
1,428.82 щатски долар 19:51:45
1,428.81 щатски долар 19:51:38
1,428.69 щатски долар 19:51:24
1,428.77 щатски долар 19:51:17
1,428.8 щатски долар 19:51:09
1,428.69 щатски долар 19:50:55
1,428.62 щатски долар 19:50:49
1,428.45 щатски долар 19:50:42
1,428.8 щатски долар 19:50:35
1,428.7 щатски долар 19:50:28
1,428.31 щатски долар 19:50:20
1,428.19 щатски долар 19:50:11
1,427.7 щатски долар 19:49:50
1,427.49 щатски долар 19:49:44
1,427.75 щатски долар 19:49:37
1,427.94 щатски долар 19:49:30
1,428.01 щатски долар 19:49:23
1,428.28 щатски долар 19:49:16
1,428.43 щатски долар 19:49:09
1,428.53 щатски долар 19:48:55
1,428.33 щатски долар 19:48:48
1,428.24 щатски долар 19:48:40
1,428.3 щатски долар 19:48:32
1,428.42 щатски долар 19:48:25
1,428.3 щатски долар 19:48:17
1,428.64 щатски долар 19:48:09
1,428.73 щатски долар 19:47:50
1,429.14 щатски долар 19:47:43
1,429.26 щатски долар 19:47:37
1,429.34 щатски долар 19:47:30
1,429.32 щатски долар 19:47:24
1,429.01 щатски долар 19:47:09
1,429 щатски долар 19:46:56
1,429.01 щатски долар 19:46:43
1,429.3 щатски долар 19:46:36
1,429.2 щатски долар 19:46:29
1,429.3 щатски долар 19:46:23
1,429.47 щатски долар 19:46:16
1,429.59 щатски долар 19:46:09
1,429.43 щатски долар 19:45:54
1,429.51 щатски долар 19:45:47
1,429.38 щатски долар 19:45:40
1,429.24 щатски долар 19:45:32
1,429.05 щатски долар 19:45:25
1,428.91 щатски долар 19:45:18
1,429.03 щатски долар 19:45:10
1,429.11 щатски долар 19:45:00
1,429.62 щатски долар 19:44:53
1,429.53 щатски долар 19:44:46
1,429.49 щатски долар 19:44:38
1,429.51 щатски долар 19:44:31
1,429.34 щатски долар 19:44:23
1,429.55 щатски долар 19:44:17
1,429.64 щатски долар 19:44:09
1,430.05 щатски долар 19:43:50
1,430.26 щатски долар 19:43:43
1,430.51 щатски долар 19:43:37
1,430.2 щатски долар 19:43:30
1,430.19 щатски долар 19:43:23
1,429.95 щатски долар 19:43:17
1,430.04 щатски долар 19:43:09
1,430.02 щатски долар 19:42:57
1,430.15 щатски долар 19:42:50
1,430.29 щатски долар 19:42:43
1,430.25 щатски долар 19:42:29
1,430.26 щатски долар 19:42:23
1,430.85 щатски долар 19:42:16
1,430.95 щатски долар 19:42:09
1,430.53 щатски долар 19:41:49
1,430.51 щатски долар 19:41:36
1,430.29 щатски долар 19:41:29
1,430.42 щатски долар 19:41:22
1,430.25 щатски долар 19:41:16
1,430.61 щатски долар 19:41:08
1,430.54 щатски долар 19:40:56
1,430.62 щатски долар 19:40:49
1,430.55 щатски долар 19:40:35
1,430.4 щатски долар 19:40:28
1,430.36 щатски долар 19:40:20
1,430.01 щатски долар 19:40:12
1,429.7 щатски долар 19:39:51
1,429.62 щатски долар 19:39:44
1,429.8 щатски долар 19:39:38
1,430.04 щатски долар 19:39:31
1,429.97 щатски долар 19:39:24
1,430.01 щатски долар 19:39:17
1,429.74 щатски долар 19:39:09
1,430.19 щатски долар 19:39:01
1,430.13 щатски долар 19:38:55
1,429.86 щатски долар 19:38:48
1,429.83 щатски долар 19:38:42
1,429.47 щатски долар 19:38:35
1,429.66 щатски долар 19:38:29
1,430.16 щатски долар 19:38:22
1,429.91 щатски долар 19:38:16
1,430.04 щатски долар 19:38:09
1,430.05 щатски долар 19:37:50
1,430.03 щатски долар 19:37:43
1,429.75 щатски долар 19:37:37
1,429.62 щатски долар 19:37:23
1,429.61 щатски долар 19:37:17
1,429.53 щатски долар 19:37:09
1,429.54 щатски долар 19:37:00
1,429.53 щатски долар 19:36:47
1,429.56 щатски долар 19:36:40
1,429.39 щатски долар 19:36:32
1,429.22 щатски долар 19:36:25
1,429.26 щатски долар 19:36:18
1,429.5 щатски долар 19:36:10
1,429.33 щатски долар 19:35:50
1,429.05 щатски долар 19:35:44
1,428.87 щатски долар 19:35:37
1,428.88 щатски долар 19:35:31
1,429.41 щатски долар 19:35:24
1,430.1 щатски долар 19:35:18
1,430.26 щатски долар 19:35:10
1,429.99 щатски долар 19:34:55
1,429.76 щатски долар 19:34:49
1,429.59 щатски долар 19:34:42
1,429.72 щатски долар 19:34:36
1,429.57 щатски долар 19:34:29
1,429.8 щатски долар 19:34:23
1,429.47 щатски долар 19:34:16
1,429.78 щатски долар 19:34:09
1,429.85 щатски долар 19:33:50
1,429.8 щатски долар 19:33:44
1,430.08 щатски долар 19:33:37
1,430.27 щатски долар 19:33:30
1,430.05 щатски долар 19:33:23
1,429.85 щатски долар 19:33:17
1,429.99 щатски долар 19:33:09
1,430.15 щатски долар 19:32:59
1,429.88 щатски долар 19:32:53
1,429.65 щатски долар 19:32:46
1,429.8 щатски долар 19:32:38
1,429.47 щатски долар 19:32:31
1,429.87 щатски долар 19:32:24
1,429.97 щатски долар 19:32:17
1,429.24 щатски долар 19:32:09
1,429.51 щатски долар 19:31:52
1,429.01 щатски долар 19:31:45
1,428.72 щатски долар 19:31:38
1,428.42 щатски долар 19:31:31
1,428.09 щатски долар 19:31:24
1,427.7 щатски долар 19:31:17
1,427.91 щатски долар 19:31:09
1,427.82 щатски долар 19:31:01
1,427.24 щатски долар 19:30:54
1,426.79 щатски долар 19:30:47
1,427.18 щатски долар 19:30:39
1,427.39 щатски долар 19:30:30
1,427.7 щатски долар 19:30:22
1,427.98 щатски долар 19:30:12
1,428.1 щатски долар 19:29:49
1,427.57 щатски долар 19:29:43
1,427.7 щатски долар 19:29:36
1,427.8 щатски долар 19:29:29
1,427.87 щатски долар 19:29:22
1,427.99 щатски долар 19:29:16
1,428.29 щатски долар 19:29:09
1,428.36 щатски долар 19:28:55
1,428 щатски долар 19:28:48
1,428.26 щатски долар 19:28:40
1,428.2 щатски долар 19:28:32
1,428.28 щатски долар 19:28:25
1,427.99 щатски долар 19:28:18
1,427.79 щатски долар 19:28:10
1,427.99 щатски долар 19:27:45
1,427.79 щатски долар 19:27:38
1,428.28 щатски долар 19:27:32
1,428.42 щатски долар 19:27:24
1,428.49 щатски долар 19:27:17
1,428.34 щатски долар 19:27:09
1,428.1 щатски долар 19:26:57
1,428.18 щатски долар 19:26:50
1,427.9 щатски долар 19:26:44
1,428.17 щатски долар 19:26:37
1,427.99 щатски долар 19:26:31
1,427.98 щатски долар 19:26:24
1,428.29 щатски долар 19:26:17
1,428.08 щатски долар 19:26:08
1,427.78 щатски долар 19:25:51
1,428.28 щатски долар 19:25:44
1,428.41 щатски долар 19:25:37
1,428.49 щатски долар 19:25:30
1,428.7 щатски долар 19:25:24
1,428.68 щатски долар 19:25:17
1,428.38 щатски долар 19:25:10
1,428.67 щатски долар 19:24:56
1,428.79 щатски долар 19:24:49
1,428.59 щатски долар 19:24:42
1,428.68 щатски долар 19:24:33
1,428.82 щатски долар 19:24:25
1,428.26 щатски долар 19:24:17
1,428.18 щатски долар 19:24:09
1,428.39 щатски долар 19:23:51
1,428.6 щатски долар 19:23:44
1,428.35 щатски долар 19:23:37
1,428.16 щатски долар 19:23:31
1,428.06 щатски долар 19:23:24
1,428.02 щатски долар 19:23:17
1,428.24 щатски долар 19:23:10
1,428.16 щатски долар 19:22:57
1,428.51 щатски долар 19:22:51
1,428.59 щатски долар 19:22:44
1,428.22 щатски долар 19:22:29
1,428.07 щатски долар 19:22:23
1,428.24 щатски долар 19:22:16
1,427.64 щатски долар 19:22:09
1,427.68 щатски долар 19:21:52
1,427.85 щатски долар 19:21:45
1,427.65 щатски долар 19:21:38
1,427.3 щатски долар 19:21:31
1,427.15 щатски долар 19:21:25
1,426.86 щатски долар 19:21:18
1,427.47 щатски долар 19:21:09
1,427.38 щатски долар 19:20:56
1,427.59 щатски долар 19:20:49
1,428.03 щатски долар 19:20:41
1,428.22 щатски долар 19:20:34
1,428.27 щатски долар 19:20:27
1,428.16 щатски долар 19:20:19
1,427.77 щатски долар 19:20:11
1,427.58 щатски долар 19:19:51
1,426.82 щатски долар 19:19:44
1,426.96 щатски долар 19:19:37
1,426.86 щатски долар 19:19:30
1,426.51 щатски долар 19:19:24
1,427.62 щатски долар 19:19:17
1,427.68 щатски долар 19:19:09
1,427.91 щатски долар 19:18:58
1,428.27 щатски долар 19:18:52
1,428.24 щатски долар 19:18:45
1,428.43 щатски долар 19:18:38
1,428.79 щатски долар 19:18:31
1,428.88 щатски долар 19:18:17
1,428.65 щатски долар 19:18:09
1,428.53 щатски долар 19:17:50
1,428.09 щатски долар 19:17:44
1,427.94 щатски долар 19:17:37
1,427.92 щатски долар 19:17:30
1,428.15 щатски долар 19:17:23
1,428.57 щатски долар 19:17:17
1,428.08 щатски долар 19:17:09
1,428.38 щатски долар 19:17:01
1,428.53 щатски долар 19:16:55
1,428.4 щатски долар 19:16:47
1,428.43 щатски долар 19:16:40
1,428.76 щатски долар 19:16:32
1,428.28 щатски долар 19:16:25
1,429.05 щатски долар 19:16:18
1,428.75 щатски долар 19:16:10
1,428.91 щатски долар 19:15:55
1,429.03 щатски долар 19:15:48
1,429.08 щатски долар 19:15:40
1,428.72 щатски долар 19:15:34
1,428.93 щатски долар 19:15:26
1,428.62 щатски долар 19:15:19
1,428.45 щатски долар 19:15:10
1,428.74 щатски долар 19:14:57
1,428.36 щатски долар 19:14:50
1,428.01 щатски долар 19:14:43
1,427.92 щатски долар 19:14:37
1,427.9 щатски долар 19:14:30
1,427.84 щатски долар 19:14:23
1,427.57 щатски долар 19:14:16
1,427.26 щатски долар 19:14:09
1,427.84 щатски долар 19:13:50
1,427.82 щатски долар 19:13:36
1,427.72 щатски долар 19:13:29
1,430.72 щатски долар 19:13:23
1,430.76 щатски долар 19:13:16
1,430.55 щатски долар 19:13:08
1,430.89 щатски долар 19:12:57
1,431.36 щатски долар 19:12:49
1,431.72 щатски долар 19:12:43
1,431.78 щатски долар 19:12:34
1,431.79 щатски долар 19:12:26
1,432.11 щатски долар 19:12:18
1,432.2 щатски долар 19:12:09
1,432.22 щатски долар 19:11:52
1,432.18 щатски долар 19:11:45
1,432.68 щатски долар 19:11:38
1,432.8 щатски долар 19:11:31
1,432.78 щатски долар 19:11:18
1,433.09 щатски долар 19:11:10
1,432.98 щатски долар 19:11:02
1,432.8 щатски долар 19:10:55
1,432.58 щатски долар 19:10:48
1,432.55 щатски долар 19:10:41
1,432.76 щатски долар 19:10:34
1,433.09 щатски долар 19:10:27
1,433 щатски долар 19:10:20
1,432.96 щатски долар 19:10:12
1,432.47 щатски долар 19:09:53
1,432.46 щатски долар 19:09:45
1,432.36 щатски долар 19:09:39
1,432.18 щатски долар 19:09:32
1,432.36 щатски долар 19:09:25
1,432.79 щатски долар 19:09:17
1,432.64 щатски долар 19:09:09
1,432.86 щатски долар 19:08:56
1,432.87 щатски долар 19:08:48
1,432.57 щатски долар 19:08:40
1,432.49 щатски долар 19:08:32
1,432.47 щатски долар 19:08:25
1,432.36 щатски долар 19:08:17
1,432.05 щатски долар 19:08:09
1,432.58 щатски долар 19:07:52
1,432.57 щатски долар 19:07:46
1,432.86 щатски долар 19:07:40
1,433.07 щатски долар 19:07:33
1,433.26 щатски долар 19:07:26
1,432.99 щатски долар 19:07:20
1,433.04 щатски долар 19:07:14
1,433.13 щатски долар 19:07:07
1,432.97 щатски долар 19:06:58
1,433.05 щатски долар 19:06:52
1,433.28 щатски долар 19:06:46
1,433.37 щатски долар 19:06:39
1,433.49 щатски долар 19:06:32
1,433.57 щатски долар 19:06:24
1,433.61 щатски долар 19:06:17
1,433.37 щатски долар 19:06:09
1,433.54 щатски долар 19:05:50
1,433.47 щатски долар 19:05:43
1,433.26 щатски долар 19:05:30
1,433.48 щатски долар 19:05:23
1,433.67 щатски долар 19:05:17
1,433.55 щатски долар 19:05:09
1,433.39 щатски долар 19:05:01
1,433.37 щатски долар 19:04:54
1,433.28 щатски долар 19:04:47
1,432.97 щатски долар 19:04:40
1,433.06 щатски долар 19:04:33
1,432.84 щатски долар 19:04:25
1,433.05 щатски долар 19:04:18
1,433.13 щатски долар 19:04:10
1,433.23 щатски долар 19:03:51
1,433.28 щатски долар 19:03:44
1,433.4 щатски долар 19:03:38
1,433.16 щатски долар 19:03:31
1,433.47 щатски долар 19:03:24
1,433.84 щатски долар 19:03:17
1,433.76 щатски долар 19:03:08
1,434.17 щатски долар 19:02:59
1,433.97 щатски долар 19:02:53
1,434.49 щатски долар 19:02:46
1,434.61 щатски долар 19:02:40
1,434.27 щатски долар 19:02:34
1,434.49 щатски долар 19:02:26
1,434.34 щатски долар 19:02:20
1,433.89 щатски долар 19:02:11
1,433.53 щатски долар 19:01:53
1,433.48 щатски долар 19:01:46
1,433.28 щатски долар 19:01:39
1,433.26 щатски долар 19:01:25
1,432.78 щатски долар 19:01:18
1,432.16 щатски долар 19:01:10
1,431.81 щатски долар 19:00:58
1,431.88 щатски долар 19:00:50
1,431.92 щатски долар 19:00:40
1,431.89 щатски долар 19:00:28
1,432.16 щатски долар 19:00:16
1,432.48 щатски долар 18:59:44
1,432.53 щатски долар 18:59:37
1,432.41 щатски долар 18:59:31
1,432.39 щатски долар 18:59:23
1,432.6 щатски долар 18:59:17
1,432.78 щатски долар 18:59:09
1,432.06 щатски долар 18:58:57
1,432.51 щатски долар 18:58:50
1,432.33 щатски долар 18:58:43
1,432.49 щатски долар 18:58:37
1,432.29 щатски долар 18:58:31
1,431.97 щатски долар 18:58:24
1,431.89 щатски долар 18:58:17
1,431.91 щатски долар 18:58:10
1,431.89 щатски долар 18:57:52
1,431.65 щатски долар 18:57:45
1,431.58 щатски долар 18:57:39
1,431.73 щатски долар 18:57:32
1,431.68 щатски долар 18:57:25
1,432.53 щатски долар 18:57:18
1,432.31 щатски долар 18:57:10
1,432.34 щатски долар 18:56:59
1,432.3 щатски долар 18:56:52
1,432.35 щатски долар 18:56:45
1,432.87 щатски долар 18:56:38
1,432.91 щатски долар 18:56:31
1,432.65 щатски долар 18:56:24
1,432.5 щатски долар 18:56:17
1,432.76 щатски долар 18:56:09
1,432.77 щатски долар 18:55:50
1,432.63 щатски долар 18:55:43
1,432.52 щатски долар 18:55:37
1,432.84 щатски долар 18:55:30
1,433.15 щатски долар 18:55:24
1,433.01 щатски долар 18:55:18
1,432.79 щатски долар 18:55:11
1,432.47 щатски долар 18:54:57
1,432.69 щатски долар 18:54:51
1,432.97 щатски долар 18:54:44
1,432.87 щатски долар 18:54:38
1,432.83 щатски долар 18:54:31
1,433.03 щатски долар 18:54:24
1,432.58 щатски долар 18:54:17
1,432.44 щатски долар 18:54:09
1,432.74 щатски долар 18:53:49
1,432.89 щатски долар 18:53:43
1,432.74 щатски долар 18:53:36
1,432.83 щатски долар 18:53:30
1,432.99 щатски долар 18:53:17
1,432.28 щатски долар 18:53:09
1,432.74 щатски долар 18:52:57
1,433.14 щатски долар 18:52:51
1,434.42 щатски долар 18:52:44
1,435 щатски долар 18:52:37
1,435.16 щатски долар 18:52:30
1,435.31 щатски долар 18:52:23
1,434.87 щатски долар 18:52:16
1,435.22 щатски долар 18:52:09
1,435.62 щатски долар 18:51:53
1,435.76 щатски долар 18:51:46
1,436.2 щатски долар 18:51:39
1,436.3 щатски долар 18:51:32
1,436.4 щатски долар 18:51:25
1,436.51 щатски долар 18:51:18
1,436.5 щатски долар 18:51:10
1,436.49 щатски долар 18:50:59
1,436.41 щатски долар 18:50:53
1,436.58 щатски долар 18:50:40
1,436.57 щатски долар 18:50:34
1,436.49 щатски долар 18:50:27
1,436.39 щатски долар 18:50:20
1,436.44 щатски долар 18:50:11
1,436.8 щатски долар 18:49:50
1,437.09 щатски долар 18:49:44
1,437.06 щатски долар 18:49:37
1,437.05 щатски долар 18:49:30
1,436.76 щатски долар 18:49:24
1,436.39 щатски долар 18:49:17
1,436.57 щатски долар 18:49:09
1,436.41 щатски долар 18:49:00
1,436.47 щатски долар 18:48:54
1,436.59 щатски долар 18:48:47
1,436.57 щатски долар 18:48:40
1,436.6 щатски долар 18:48:32
1,436.76 щатски долар 18:48:24
1,436.39 щатски долар 18:48:17
1,436.33 щатски долар 18:48:09
1,436.62 щатски долар 18:47:54
1,436.87 щатски долар 18:47:47
1,436.72 щатски долар 18:47:41
1,436.79 щатски долар 18:47:35
1,436.76 щатски долар 18:47:28
1,436.99 щатски долар 18:47:22
1,436.82 щатски долар 18:47:16
1,437.08 щатски долар 18:47:09
1,436.87 щатски долар 18:47:01
1,437 щатски долар 18:46:55
1,436.6 щатски долар 18:46:48
1,436.51 щатски долар 18:46:42
1,436.69 щатски долар 18:46:35
1,436.49 щатски долар 18:46:29
1,436.51 щатски долар 18:46:22
1,436.26 щатски долар 18:46:16
1,436.39 щатски долар 18:46:09
1,436.21 щатски долар 18:45:52
1,436.01 щатски долар 18:45:45
1,435.91 щатски долар 18:45:39
1,436.59 щатски долар 18:45:32
1,436.58 щатски долар 18:45:23
1,436.4 щатски долар 18:45:17
1,436.61 щатски долар 18:45:10
1,437.08 щатски долар 18:44:59
1,436.72 щатски долар 18:44:52
1,436.42 щатски долар 18:44:46
1,436.18 щатски долар 18:44:38
1,436.34 щатски долар 18:44:31
1,436.14 щатски долар 18:44:23
1,436.12 щатски долар 18:44:09
1,436.45 щатски долар 18:43:49
1,436.25 щатски долар 18:43:43
1,436.01 щатски долар 18:43:37
1,435.93 щатски долар 18:43:31
1,435.86 щатски долар 18:43:24
1,435.56 щатски долар 18:43:17
1,435.01 щатски долар 18:43:10
1,434.58 щатски долар 18:42:58
1,434.52 щатски долар 18:42:52
1,435.06 щатски долар 18:42:45
1,435.53 щатски долар 18:42:38
1,435.93 щатски долар 18:42:31
1,436.2 щатски долар 18:42:24
1,436.51 щатски долар 18:42:17
1,436.61 щатски долар 18:42:09
1,436.86 щатски долар 18:41:51
1,437.31 щатски долар 18:41:44
1,437.4 щатски долар 18:41:38
1,437.24 щатски долар 18:41:32
1,437.6 щатски долар 18:41:25
1,437.22 щатски долар 18:41:17
1,437.18 щатски долар 18:41:09
1,436.94 щатски долар 18:40:56
1,436.73 щатски долар 18:40:48
1,435.85 щатски долар 18:40:41
1,435.7 щатски долар 18:40:33
1,436.03 щатски долар 18:40:26
1,436.11 щатски долар 18:40:19
1,436.38 щатски долар 18:40:11
1,436.97 щатски долар 18:39:53
1,437.2 щатски долар 18:39:46
1,437.75 щатски долар 18:39:39
1,438.28 щатски долар 18:39:32
1,438.82 щатски долар 18:39:25
1,438.88 щатски долар 18:39:18
1,439.29 щатски долар 18:39:09
1,439.33 щатски долар 18:39:00
1,439.54 щатски долар 18:38:54
1,439.55 щатски долар 18:38:48
1,439.49 щатски долар 18:38:41
1,439.55 щатски долар 18:38:35
1,439.71 щатски долар 18:38:29
1,439.9 щатски долар 18:38:22
1,440 щатски долар 18:38:16
1,440.3 щатски долар 18:38:08
1,440.56 щатски долар 18:37:55
1,440.5 щатски долар 18:37:49
1,440.16 щатски долар 18:37:42
1,439.99 щатски долар 18:37:36
1,439.89 щатски долар 18:37:29
1,439.99 щатски долар 18:37:23
1,440.13 щатски долар 18:37:16
1,440.72 щатски долар 18:37:09
1,440.92 щатски долар 18:37:01
1,441.03 щатски долар 18:36:54
1,441.22 щатски долар 18:36:47
1,441.41 щатски долар 18:36:40
1,441.21 щатски долар 18:36:32
1,441.36 щатски долар 18:36:25
1,441.53 щатски долар 18:36:17
1,441.51 щатски долар 18:36:09
1,441.3 щатски долар 18:35:48
1,441.16 щатски долар 18:35:42
1,441.29 щатски долар 18:35:36
1,441.11 щатски долар 18:35:30
1,440.95 щатски долар 18:35:23
1,441.01 щатски долар 18:35:16
1,440.99 щатски долар 18:35:09
1,441.08 щатски долар 18:34:55
1,441.09 щатски долар 18:34:48
1,441.38 щатски долар 18:34:42
1,441.2 щатски долар 18:34:35
1,441.26 щатски долар 18:34:29
1,441.4 щатски долар 18:34:23
1,441.2 щатски долар 18:34:16
1,441.56 щатски долар 18:34:09
1,441.58 щатски долар 18:33:52
1,441.71 щатски долар 18:33:45
1,441.53 щатски долар 18:33:38
1,441.24 щатски долар 18:33:31
1,441.42 щатски долар 18:33:24
1,441.3 щатски долар 18:33:17
1,441.43 щатски долар 18:33:09
1,441.63 щатски долар 18:33:00
1,441.82 щатски долар 18:32:54
1,441.3 щатски долар 18:32:47
1,441.53 щатски долар 18:32:39
1,441.71 щатски долар 18:32:32
1,441.41 щатски долар 18:32:25
1,441.03 щатски долар 18:32:17
1,440.78 щатски долар 18:32:10
1,440.72 щатски долар 18:31:53
1,440.58 щатски долар 18:31:46
1,440.79 щатски долар 18:31:39
1,440.8 щатски долар 18:31:32
1,440.71 щатски долар 18:31:25
1,441.05 щатски долар 18:31:18
1,440.63 щатски долар 18:31:10
1,440.68 щатски долар 18:31:01
1,440.08 щатски долар 18:30:55
1,440.22 щатски долар 18:30:48
1,440.41 щатски долар 18:30:32
1,440.62 щатски долар 18:30:24
1,440.37 щатски долар 18:30:14
1,440.57 щатски долар 18:29:46
1,440.61 щатски долар 18:29:40
1,440.78 щатски долар 18:29:34
1,440.8 щатски долар 18:29:21
1,440.81 щатски долар 18:29:15
1,440.41 щатски долар 18:29:08
1,440.7 щатски долар 18:29:00
1,440.74 щатски долар 18:28:54
1,440.46 щатски долар 18:28:40
1,440.47 щатски долар 18:28:33
1,440.68 щатски долар 18:28:25
1,440.58 щатски долар 18:28:18
1,440.41 щатски долар 18:28:10
1,440.1 щатски долар 18:27:52
1,440.03 щатски долар 18:27:45
1,439.91 щатски долар 18:27:39
1,439.72 щатски долар 18:27:33
1,439.7 щатски долар 18:27:25
1,439.67 щатски долар 18:27:18
1,439.62 щатски долар 18:27:09
1,439.48 щатски долар 18:27:00
1,439.53 щатски долар 18:26:54
1,439.71 щатски долар 18:26:48
1,439.82 щатски долар 18:26:41
1,439.58 щатски долар 18:26:34
1,439.34 щатски долар 18:26:28
1,439.17 щатски долар 18:26:22
1,439.11 щатски долар 18:26:15
1,439.33 щатски долар 18:25:50
1,439.55 щатски долар 18:25:43
1,439.67 щатски долар 18:25:37
1,439.63 щатски долар 18:25:30
1,439.76 щатски долар 18:25:24
1,439.75 щатски долар 18:25:17
1,439.74 щатски долар 18:25:10
1,439.76 щатски долар 18:24:59
1,439.73 щатски долар 18:24:53
1,439.61 щатски долар 18:24:46
1,439.58 щатски долар 18:24:39
1,439.59 щатски долар 18:24:31
1,439.65 щатски долар 18:24:23
1,439.59 щатски долар 18:24:16
1,439.53 щатски долар 18:24:09
1,439.47 щатски долар 18:23:42
1,439.58 щатски долар 18:23:36
1,439.6 щатски долар 18:23:28
1,439.57 щатски долар 18:23:22
1,439.6 щатски долар 18:23:16
1,439.99 щатски долар 18:22:58
1,440.1 щатски долар 18:22:51
1,439.92 щатски долар 18:22:44
1,439.96 щатски долар 18:22:37
1,440.13 щатски долар 18:22:30
1,440.03 щатски долар 18:22:24
1,440.18 щатски долар 18:22:17
1,440.16 щатски долар 18:22:09
1,440.67 щатски долар 18:21:50
1,440.71 щатски долар 18:21:43
1,440.53 щатски долар 18:21:37
1,440.33 щатски долар 18:21:23
1,440.46 щатски долар 18:21:17
1,440.49 щатски долар 18:21:09
1,440.4 щатски долар 18:20:59
1,440.47 щатски долар 18:20:53
1,440.55 щатски долар 18:20:45
1,440.67 щатски долар 18:20:39
1,440.77 щатски долар 18:20:32
1,440.56 щатски долар 18:20:26
1,440.44 щатски долар 18:20:19
1,440.05 щатски долар 18:20:11
1,440.47 щатски долар 18:19:55
1,440.43 щатски долар 18:19:48
1,440.18 щатски долар 18:19:42
1,440.15 щатски долар 18:19:35
1,440.19 щатски долар 18:19:28
1,440.38 щатски долар 18:19:22
1,440.49 щатски долар 18:19:16
1,440.78 щатски долар 18:18:57
1,440.93 щатски долар 18:18:51
1,440.67 щатски долар 18:18:44
1,440.64 щатски долар 18:18:38
1,440.47 щатски долар 18:18:31
1,440.73 щатски долар 18:18:25
1,440.88 щатски долар 18:18:17
1,440.91 щатски долар 18:18:09
1,440.76 щатски долар 18:17:52
1,440.79 щатски долар 18:17:46
1,440.64 щатски долар 18:17:40
1,440.79 щатски долар 18:17:34
1,440.57 щатски долар 18:17:27
1,440.39 щатски долар 18:17:21
1,440.49 щатски долар 18:17:08
1,440.28 щатски долар 18:16:56
1,440.21 щатски долар 18:16:49
1,439.96 щатски долар 18:16:43
1,440.07 щатски долар 18:16:36
1,440.35 щатски долар 18:16:29
1,440.25 щатски долар 18:16:22
1,440.67 щатски долар 18:16:15
1,441.09 щатски долар 18:16:08
1,440.74 щатски долар 18:15:53
1,440.88 щатски долар 18:15:46
1,440.84 щатски долар 18:15:40
1,440.76 щатски долар 18:15:32
1,440.99 щатски долар 18:15:26
1,441.66 щатски долар 18:15:19
1,441.74 щатски долар 18:15:10
1,441.66 щатски долар 18:14:59
1,441.47 щатски долар 18:14:53
1,441.48 щатски долар 18:14:47
1,441.53 щатски долар 18:14:41
1,441.49 щатски долар 18:14:34
1,441.28 щатски долар 18:14:21
1,441.39 щатски долар 18:14:15
1,441.24 щатски долар 18:14:08
1,441.39 щатски долар 18:13:53
1,441.27 щатски долар 18:13:47
1,441.41 щатски долар 18:13:40
1,441.08 щатски долар 18:13:34
1,440.97 щатски долар 18:13:27
1,440.81 щатски долар 18:13:21
1,440.7 щатски долар 18:13:15
1,440.42 щатски долар 18:13:08
1,440.72 щатски долар 18:12:59
1,440.6 щатски долар 18:12:52
1,440.62 щатски долар 18:12:46
1,440.38 щатски долар 18:12:39
1,440.35 щатски долар 18:12:32
1,439.69 щатски долар 18:12:24
1,439.42 щатски долар 18:12:16
1,439.18 щатски долар 18:12:08
1,439.1 щатски долар 18:11:54
1,439.17 щатски долар 18:11:47
1,439.39 щатски долар 18:11:35
1,439.42 щатски долар 18:11:29
1,439.39 щатски долар 18:11:22
1,439.4 щатски долар 18:11:16
1,439.08 щатски долар 18:11:09
1,439.33 щатски долар 18:10:57
1,439.09 щатски долар 18:10:51
1,438.92 щатски долар 18:10:38
1,439.11 щатски долар 18:10:31
1,439.12 щатски долар 18:10:25
1,439.05 щатски долар 18:10:18
1,438.51 щатски долар 18:10:11
1,438.62 щатски долар 18:09:49
1,438.65 щатски долар 18:09:43
1,438.81 щатски долар 18:09:36
1,438.83 щатски долар 18:09:30
1,438.91 щатски долар 18:09:24
1,439.08 щатски долар 18:09:17
1,439.22 щатски долар 18:09:09
1,439.39 щатски долар 18:08:58
1,439.24 щатски долар 18:08:51
1,439.45 щатски долар 18:08:45
1,439.38 щатски долар 18:08:37
1,439.26 щатски долар 18:08:30
1,439.38 щатски долар 18:08:23
1,438.88 щатски долар 18:08:16
1,438.7 щатски долар 18:08:08
1,438.51 щатски долар 18:07:53
1,438.69 щатски долар 18:07:47
1,438.68 щатски долар 18:07:40
1,438.58 щатски долар 18:07:34
1,438.36 щатски долар 18:07:28
1,438.41 щатски долар 18:07:20
1,438.22 щатски долар 18:07:14
1,437.93 щатски долар 18:07:08
1,437.8 щатски долар 18:06:55
1,437.93 щатски долар 18:06:50
1,438.12 щатски долар 18:06:44
1,438.2 щатски долар 18:06:33
1,438.32 щатски долар 18:06:27
1,438.45 щатски долар 18:06:21
1,438.36 щатски долар 18:06:15
1,438.06 щатски долар 18:06:09
1,437.62 щатски долар 18:05:50
1,437.38 щатски долар 18:05:44
1,437.26 щатски долар 18:05:38
1,437.18 щатски долар 18:05:32
1,437.11 щатски долар 18:05:26
1,437.22 щатски долар 18:05:21
1,437.15 щатски долар 18:05:15
1,436.9 щатски долар 18:05:09
1,436.89 щатски долар 18:04:58
1,436.8 щатски долар 18:04:52
1,436.86 щатски долар 18:04:46
1,436.89 щатски долар 18:04:41
1,437.07 щатски долар 18:04:34
1,437.12 щатски долар 18:04:28
1,436.8 щатски долар 18:04:22
1,436.91 щатски долар 18:04:15
1,436.39 щатски долар 18:04:08
1,435.87 щатски долар 18:03:52
1,435.73 щатски долар 18:03:47
1,435.61 щатски долар 18:03:41
1,435.77 щатски долар 18:03:35
1,435.71 щатски долар 18:03:29
1,435.73 щатски долар 18:03:23
1,435.83 щатски долар 18:03:17
1,436.01 щатски долар 18:03:10
1,435.88 щатски долар 18:02:55
1,435.69 щатски долар 18:02:50
1,435.49 щатски долар 18:02:44
1,435.53 щатски долар 18:02:39
1,435.89 щатски долар 18:02:33
1,435.79 щатски долар 18:02:27
1,435.78 щатски долар 18:02:22
1,435.63 щатски долар 18:02:15
1,435.59 щатски долар 18:02:08
1,435.7 щатски долар 18:01:53
1,435.72 щатски долар 18:01:48
1,435.61 щатски долар 18:01:41
1,435.76 щатски долар 18:01:36
1,435.83 щатски долар 18:01:30
1,435.97 щатски долар 18:01:24
1,435.99 щатски долар 18:01:17
1,436.03 щатски долар 18:01:10
1,435.78 щатски долар 18:00:56
1,435.89 щатски долар 18:00:50
1,436.01 щатски долар 18:00:42
1,436.11 щатски долар 18:00:23
1,435.8 щатски долар 18:00:13
1,435.62 щатски долар 17:59:49
1,435.65 щатски долар 17:59:43
1,435.72 щатски долар 17:59:38
1,435.68 щатски долар 17:59:32
1,435.51 щатски долар 17:59:26
1,435.39 щатски долар 17:59:20
1,435.43 щатски долар 17:59:14
1,435.42 щатски долар 17:59:08
1,435.31 щатски долар 17:59:00
1,435.39 щатски долар 17:58:54
1,435.32 щатски долар 17:58:49
1,435.4 щатски долар 17:58:43
1,435.37 щатски долар 17:58:38
1,435.39 щатски долар 17:58:32
1,435.4 щатски долар 17:58:26
1,435.52 щатски долар 17:58:20
1,435.21 щатски долар 17:58:14
1,435.4 щатски долар 17:58:08
1,435.93 щатски долар 17:57:50
1,435.96 щатски долар 17:57:45
1,435.9 щатски долар 17:57:39
1,435.95 щатски долар 17:57:33
1,436.03 щатски долар 17:57:27
1,436.21 щатски долар 17:57:21
1,436.12 щатски долар 17:57:15
1,436.11 щатски долар 17:57:08
1,435.9 щатски долар 17:56:51
1,435.91 щатски долар 17:56:45
1,435.81 щатски долар 17:56:33
1,435.71 щатски долар 17:56:26
1,435.81 щатски долар 17:56:20
1,435.82 щатски долар 17:56:14
1,435.95 щатски долар 17:56:08
1,436.31 щатски долар 17:55:49
1,436.33 щатски долар 17:55:43
1,436.31 щатски долар 17:55:38
1,436.12 щатски долар 17:55:32
1,436.14 щатски долар 17:55:26
1,436.03 щатски долар 17:55:21
1,435.93 щатски долар 17:55:00
1,436.1 щатски долар 17:54:55
1,436.02 щатски долар 17:54:49
1,436.06 щатски долар 17:54:44
1,436.34 щатски долар 17:54:39
1,436.25 щатски долар 17:54:33
1,436.32 щатски долар 17:54:27
1,436.34 щатски долар 17:54:21
1,436.45 щатски долар 17:54:15
1,436.42 щатски долар 17:54:08
1,436.71 щатски долар 17:53:53
1,436.72 щатски долар 17:53:48
1,436.74 щатски долар 17:53:42
1,436.55 щатски долар 17:53:37
1,436.28 щатски долар 17:53:31
1,436.32 щатски долар 17:53:26
1,436.34 щатски долар 17:53:20
1,436.42 щатски долар 17:53:14
1,436.33 щатски долар 17:53:08
1,436.12 щатски долар 17:52:57
1,436.22 щатски долар 17:52:50
1,436.2 щатски долар 17:52:45
1,436.4 щатски долар 17:52:39
1,436.2 щатски долар 17:52:32
1,436.12 щатски долар 17:52:26
1,436.2 щатски долар 17:52:20
1,436.05 щатски долар 17:52:14
1,436.24 щатски долар 17:52:07
1,436.4 щатски долар 17:51:47
1,436.72 щатски долар 17:51:41
1,436.7 щатски долар 17:51:36
1,436.93 щатски долар 17:51:30
1,437.01 щатски долар 17:51:25
1,436.85 щатски долар 17:51:20
1,436.82 щатски долар 17:51:14
1,436.72 щатски долар 17:51:08
1,436.63 щатски долар 17:50:48
1,436.51 щатски долар 17:50:42
1,436.4 щатски долар 17:50:37
1,436.42 щатски долар 17:50:31
1,436.55 щатски долар 17:50:24
1,436.34 щатски долар 17:50:18
1,436.3 щатски долар 17:50:10
1,436.4 щатски долар 17:49:48
1,436.49 щатски долар 17:49:42
1,436.4 щатски долар 17:49:37
1,436.35 щатски долар 17:49:31
1,436.31 щатски долар 17:49:26
1,436.57 щатски долар 17:49:20
1,436.51 щатски долар 17:49:15
1,436.74 щатски долар 17:49:08
1,436.95 щатски долар 17:48:59
1,437.03 щатски долар 17:48:54
1,437.15 щатски долар 17:48:48
1,437.19 щатски долар 17:48:42
1,437 щатски долар 17:48:34
1,436.92 щатски долар 17:48:28
1,436.8 щатски долар 17:48:22
1,436.82 щатски долар 17:48:15
1,436.84 щатски долар 17:48:08
1,436.62 щатски долар 17:47:54
1,436.55 щатски долар 17:47:48
1,436.76 щатски долар 17:47:42
1,436.84 щатски долар 17:47:37
1,436.9 щатски долар 17:47:31
1,436.94 щатски долар 17:47:26
1,437 щатски долар 17:47:14
1,437.22 щатски долар 17:47:08
1,437.18 щатски долар 17:46:58
1,437.22 щатски долар 17:46:53
1,437.26 щатски долар 17:46:47
1,437.32 щатски долар 17:46:42
1,437.41 щатски долар 17:46:36
1,437.22 щатски долар 17:46:31
1,437.03 щатски долар 17:46:25
1,436.74 щатски долар 17:46:20
1,436.53 щатски долар 17:46:08
1,436.84 щатски долар 17:45:51
1,437.1 щатски долар 17:45:46
1,436.93 щатски долар 17:45:40
1,436.95 щатски долар 17:45:34
1,437.05 щатски долар 17:45:27
1,437.03 щатски долар 17:45:22
1,436.86 щатски долар 17:45:16
1,437.34 щатски долар 17:45:09
1,437.33 щатски долар 17:44:58
1,437.32 щатски долар 17:44:45
1,437.22 щатски долар 17:44:39
1,436.89 щатски долар 17:44:33
1,436.91 щатски долар 17:44:27
1,436.9 щатски долар 17:44:21
1,436.76 щатски долар 17:44:15
1,436.7 щатски долар 17:44:08
1,436.72 щатски долар 17:43:53
1,436.61 щатски долар 17:43:47
1,436.4 щатски долар 17:43:42
1,436.41 щатски долар 17:43:36
1,436.73 щатски долар 17:43:31
1,436.72 щатски долар 17:43:25
1,436.6 щатски долар 17:43:20
1,436.51 щатски долар 17:43:14
1,436.33 щатски долар 17:43:07
1,436.34 щатски долар 17:43:00
1,436.42 щатски долар 17:42:54
1,436.53 щатски долар 17:42:48
1,436.33 щатски долар 17:42:43
1,436.34 щатски долар 17:42:37
1,436.33 щатски долар 17:42:31
1,436.23 щатски долар 17:42:26
1,436.03 щатски долар 17:42:20
1,436.08 щатски долар 17:42:14
1,435.83 щатски долар 17:42:08
1,435.76 щатски долар 17:41:52
1,435.73 щатски долар 17:41:46
1,435.77 щатски долар 17:41:41
1,435.82 щатски долар 17:41:35
1,435.62 щатски долар 17:41:30
1,435.69 щатски долар 17:41:24
1,435.62 щатски долар 17:41:19
1,435.63 щатски долар 17:41:13
1,435.61 щатски долар 17:41:07
1,436.05 щатски долар 17:40:56
1,436.11 щатски долар 17:40:50
1,436.04 щатски долар 17:40:43
1,436.23 щатски долар 17:40:37
1,436.11 щатски долар 17:40:31
1,436.2 щатски долар 17:40:25
1,436.21 щатски долар 17:40:19
1,436.08 щатски долар 17:40:11
1,435.94 щатски долар 17:39:55
1,435.92 щатски долар 17:39:50
1,436.04 щатски долар 17:39:44
1,435.91 щатски долар 17:39:38
1,435.92 щатски долар 17:39:27
1,436.14 щатски долар 17:39:15
1,436.24 щатски долар 17:39:08
1,436.53 щатски долар 17:38:58
1,436.51 щатски долар 17:38:53
1,436.41 щатски долар 17:38:47
1,436.5 щатски долар 17:38:41
1,436.33 щатски долар 17:38:36
1,436.2 щатски долар 17:38:30
1,436.21 щатски долар 17:38:24
1,436.19 щатски долар 17:38:07
1,436.69 щатски долар 17:37:54
1,436.65 щатски долар 17:37:48
1,436.58 щатски долар 17:37:42
1,436.41 щатски долар 17:37:37
1,436.38 щатски долар 17:37:31
1,436.34 щатски долар 17:37:25
1,436.11 щатски долар 17:37:20
1,436.12 щатски долар 17:37:14
1,436.02 щатски долар 17:37:08
1,436.15 щатски долар 17:36:59
1,436.11 щатски долар 17:36:53
1,435.89 щатски долар 17:36:47
1,435.72 щатски долар 17:36:41
1,435.69 щатски долар 17:36:34
1,435.72 щатски долар 17:36:27
1,435.33 щатски долар 17:36:21
1,435.22 щатски долар 17:36:14
1,435.01 щатски долар 17:36:07
1,435.12 щатски долар 17:35:48
1,435.33 щатски долар 17:35:43
1,435.27 щатски долар 17:35:37
1,435.45 щатски долар 17:35:32
1,435.53 щатски долар 17:35:26
1,435.42 щатски долар 17:35:20
1,435.55 щатски долар 17:35:15
1,435.64 щатски долар 17:35:08
1,435.4 щатски долар 17:34:48
1,435.44 щатски долар 17:34:42
1,435.36 щатски долар 17:34:36
1,435.71 щатски долар 17:34:30
1,435.54 щатски долар 17:34:25
1,435.41 щатски долар 17:34:19
1,435.4 щатски долар 17:34:13
1,435.5 щатски долар 17:34:08
1,435.54 щатски долар 17:33:50
1,435.43 щатски долар 17:33:44
1,435.53 щатски долар 17:33:38
1,435.66 щатски долар 17:33:33
1,435.73 щатски долар 17:33:26
1,435.46 щатски долар 17:33:20
1,435.36 щатски долар 17:33:14
1,435.29 щатски долар 17:33:08
1,434.74 щатски долар 17:32:58
1,434.85 щатски долар 17:32:52
1,434.95 щатски долар 17:32:46
1,434.27 щатски долар 17:32:40
1,434.26 щатски долар 17:32:27
1,434.15 щатски долар 17:32:21
1,434.24 щатски долар 17:32:15
1,434 щатски долар 17:32:09
1,434.09 щатски долар 17:31:51
1,434.05 щатски долар 17:31:46
1,434.38 щатски долар 17:31:40
1,434.07 щатски долар 17:31:34
1,433.93 щатски долар 17:31:28
1,434.55 щатски долар 17:31:22
1,434.7 щатски долар 17:31:16
1,434.64 щатски долар 17:31:09
1,434.87 щатски долар 17:31:00
1,434.92 щатски долар 17:30:55
1,435.03 щатски долар 17:30:49
1,435.05 щатски долар 17:30:42
1,435.14 щатски долар 17:30:36
1,435.01 щатски долар 17:30:28
1,434.81 щатски долар 17:30:20
1,434.71 щатски долар 17:30:12
1,434.89 щатски долар 17:29:52
1,434.91 щатски долар 17:29:46
1,435.22 щатски долар 17:29:41
1,435.21 щатски долар 17:29:35
1,435.2 щатски долар 17:29:30
1,435.21 щатски долар 17:29:24
1,435.44 щатски долар 17:29:19
1,435.53 щатски долар 17:29:07
1,435.48 щатски долар 17:29:00
1,435.6 щатски долар 17:28:55
1,435.83 щатски долар 17:28:50
1,435.87 щатски долар 17:28:44
1,435.91 щатски долар 17:28:32
1,435.7 щатски долар 17:28:26
1,435.49 щатски долар 17:28:20
1,435.4 щатски долар 17:28:15
1,435.51 щатски долар 17:28:08
1,435.72 щатски долар 17:27:48
1,435.69 щатски долар 17:27:43
1,435.61 щатски долар 17:27:37
1,435.34 щатски долар 17:27:32
1,435.3 щатски долар 17:27:26
1,435.22 щатски долар 17:27:20
1,435.14 щатски долар 17:27:14
1,435.2 щатски долар 17:27:08
1,434.85 щатски долар 17:26:56
1,434.84 щатски долар 17:26:50
1,434.83 щатски долар 17:26:45
1,434.84 щатски долар 17:26:40
1,434.62 щатски долар 17:26:35
1,434.51 щатски долар 17:26:30
1,434.43 щатски долар 17:26:24
1,434.42 щатски долар 17:26:19
1,434.38 щатски долар 17:26:14
1,434.41 щатски долар 17:26:07
1,434.42 щатски долар 17:25:48
1,434.51 щатски долар 17:25:42
1,434.28 щатски долар 17:25:37
1,434.23 щатски долар 17:25:32
1,434.62 щатски долар 17:25:26
1,434.51 щатски долар 17:25:20
1,434.53 щатски долар 17:25:15
1,434.43 щатски долар 17:25:09
1,434.63 щатски долар 17:24:58
1,434.44 щатски долар 17:24:53
1,434.66 щатски долар 17:24:46
1,434.62 щатски долар 17:24:41
1,434.61 щатски долар 17:24:34
1,434.62 щатски долар 17:24:27
1,434.72 щатски долар 17:24:21
1,434.83 щатски долар 17:24:08
1,434.51 щатски долар 17:23:51
1,434.41 щатски долар 17:23:46
1,434.51 щатски долар 17:23:41
1,434.72 щатски долар 17:23:36
1,434.62 щатски долар 17:23:30
1,434.59 щатски долар 17:23:25
1,434.49 щатски долар 17:23:20
1,434.62 щатски долар 17:23:14
1,435.13 щатски долар 17:23:08
1,435.1 щатски долар 17:22:57
1,435.11 щатски долар 17:22:51
1,435.01 щатски долар 17:22:41
1,434.82 щатски долар 17:22:30
1,434.84 щатски долар 17:22:25
1,434.9 щатски долар 17:22:19
1,434.75 щатски долар 17:22:14
1,435.11 щатски долар 17:22:07
1,435.25 щатски долар 17:21:53
1,435.2 щатски долар 17:21:47
1,435.3 щатски долар 17:21:42
1,435.31 щатски долар 17:21:37
1,435.4 щатски долар 17:21:31
1,435.39 щатски долар 17:21:26
1,435.34 щатски долар 17:21:20
1,435.1 щатски долар 17:21:15
1,435.08 щатски долар 17:21:08
1,435.41 щатски долар 17:21:00
1,435.51 щатски долар 17:20:54
1,435.7 щатски долар 17:20:48
1,435.67 щатски долар 17:20:42
1,435.32 щатски долар 17:20:36
1,435.38 щатски долар 17:20:24
1,435.11 щатски долар 17:20:17
1,435.01 щатски долар 17:20:10
1,435.11 щатски долар 17:19:52
1,435.2 щатски долар 17:19:41
1,435.03 щатски долар 17:19:36
1,435.01 щатски долар 17:19:31
1,435.03 щатски долар 17:19:25
1,435.01 щатски долар 17:19:14
1,435.12 щатски долар 17:19:08
1,435.22 щатски долар 17:18:59
1,435.42 щатски долар 17:18:54
1,435.32 щатски долар 17:18:49
1,435.51 щатски долар 17:18:44
1,435.52 щатски долар 17:18:38
1,435.47 щатски долар 17:18:32
1,435.6 щатски долар 17:18:27
1,435.69 щатски долар 17:18:15
1,435.79 щатски долар 17:18:08
1,435.83 щатски долар 17:17:52
1,435.8 щатски долар 17:17:46
1,435.83 щатски долар 17:17:41
1,435.59 щатски долар 17:17:35
1,435.62 щатски долар 17:17:25
1,435.59 щатски долар 17:17:19
1,435.72 щатски долар 17:17:08
1,435.74 щатски долар 17:17:00
1,435.49 щатски долар 17:16:55
1,435.83 щатски долар 17:16:50
1,435.91 щатски долар 17:16:44
1,435.95 щатски долар 17:16:39
1,436.03 щатски долар 17:16:33
1,436.01 щатски долар 17:16:27
1,436.11 щатски долар 17:16:21
1,436.1 щатски долар 17:16:15
1,435.99 щатски долар 17:16:09
1,435.7 щатски долар 17:15:49
1,435.51 щатски долар 17:15:44
1,435.49 щатски долар 17:15:39
1,435.46 щатски долар 17:15:33
1,435.63 щатски долар 17:15:27
1,435.68 щатски долар 17:15:21
1,435.47 щатски долар 17:15:15
1,435.18 щатски долар 17:15:08
1,435.21 щатски долар 17:14:57
1,435.01 щатски долар 17:14:52
1,434.91 щатски долар 17:14:46
1,435.26 щатски долар 17:14:41
1,435.31 щатски долар 17:14:25
1,435.4 щатски долар 17:14:20
1,435.38 щатски долар 17:14:14
1,435.32 щатски долар 17:14:07
1,435.14 щатски долар 17:13:51
1,435.28 щатски долар 17:13:45
1,435.22 щатски долар 17:13:40
1,435.38 щатски долар 17:13:35
1,435.18 щатски долар 17:13:29
1,435.43 щатски долар 17:13:24
1,435.38 щатски долар 17:13:19
1,435.1 щатски долар 17:13:13
1,435.17 щатски долар 17:13:07
1,435.2 щатски долар 17:12:58
1,435.18 щатски долар 17:12:52
1,435.3 щатски долар 17:12:47
1,435.49 щатски долар 17:12:41
1,435.52 щатски долар 17:12:35
1,435.6 щатски долар 17:12:29
1,435.66 щатски долар 17:12:22
1,435.69 щатски долар 17:12:16
1,435.58 щатски долар 17:12:09
1,435.47 щатски долар 17:11:53
1,435.77 щатски долар 17:11:47
1,435.8 щатски долар 17:11:42
1,435.78 щатски долар 17:11:36
1,436.03 щатски долар 17:11:31
1,436.16 щатски долар 17:11:26
1,436.1 щатски долар 17:11:20
1,435.99 щатски долар 17:11:14
1,436.2 щатски долар 17:10:48
1,436.12 щатски долар 17:10:36
1,436.38 щатски долар 17:10:30
1,436.36 щатски долар 17:10:24
1,436.38 щатски долар 17:10:18
1,436.48 щатски долар 17:10:11
1,436.39 щатски долар 17:09:52
1,436.32 щатски долар 17:09:46
1,436.4 щатски долар 17:09:40
1,436.51 щатски долар 17:09:34
1,436.28 щатски долар 17:09:29
1,436.22 щатски долар 17:09:22
1,436.18 щатски долар 17:09:16
1,436.37 щатски долар 17:09:09
1,436.55 щатски долар 17:09:01
1,436.64 щатски долар 17:08:55
1,436.56 щатски долар 17:08:49
1,436.13 щатски долар 17:08:43
1,436.3 щатски долар 17:08:37
1,436.27 щатски долар 17:08:31
1,436.17 щатски долар 17:08:26
1,436.2 щатски долар 17:08:20
1,436.21 щатски долар 17:08:13
1,436.37 щатски долар 17:08:07
1,437.09 щатски долар 17:06:48
1,437.38 щатски долар 17:06:43
1,437 щатски долар 17:06:37
1,437.09 щатски долар 17:06:30
1,437.17 щатски долар 17:06:25
1,437.22 щатски долар 17:06:19
1,437.26 щатски долар 17:06:14
1,437.18 щатски долар 17:06:07
1,436.95 щатски долар 17:05:51
1,436.83 щатски долар 17:05:46
1,436.98 щатски долар 17:05:40
1,436.88 щатски долар 17:05:25
1,437.01 щатски долар 17:05:19
1,437.05 щатски долар 17:05:14
1,436.88 щатски долар 17:05:08
1,436.8 щатски долар 17:04:59
1,436.86 щатски долар 17:04:53
1,436.8 щатски долар 17:04:42
1,436.99 щатски долар 17:04:36
1,436.97 щатски долар 17:04:30
1,437.19 щатски долар 17:04:24
1,437.38 щатски долар 17:04:19
1,437.45 щатски долар 17:04:13
1,437.18 щатски долар 17:04:07
1,437.37 щатски долар 17:03:53
1,437.36 щатски долар 17:03:48
1,437.23 щатски долар 17:03:37
1,437.26 щатски долар 17:03:32
1,437.23 щатски долар 17:03:26
1,437.24 щатски долар 17:03:21
1,437.38 щатски долар 17:03:15
1,437.26 щатски долар 17:02:57
1,437.09 щатски долар 17:02:51
1,437.12 щатски долар 17:02:45
1,437.18 щатски долар 17:02:39
1,437.09 щатски долар 17:02:33
1,436.95 щатски долар 17:02:27
1,437.03 щатски долар 17:02:22
1,437.47 щатски долар 17:02:15
1,437.58 щатски долар 17:02:08
1,437.64 щатски долар 17:01:56
1,437.59 щатски долар 17:01:50
1,437.47 щатски долар 17:01:43
1,437.38 щатски долар 17:01:37
1,437.37 щатски долар 17:01:31
1,437.58 щатски долар 17:01:25
1,437.48 щатски долар 17:01:18
1,437.38 щатски долар 17:01:10
1,437.16 щатски долар 17:01:01
1,437.13 щатски долар 17:00:53
1,437.15 щатски долар 17:00:45
1,436.96 щатски долар 17:00:35
1,436.77 щатски долар 17:00:25
1,436.37 щатски долар 17:00:14
1,436.06 щатски долар 16:59:52
1,436.26 щатски долар 16:59:47
1,436.31 щатски долар 16:59:41
1,436.33 щатски долар 16:59:36
1,436.29 щатски долар 16:59:31
1,436.48 щатски долар 16:59:25
1,436.5 щатски долар 16:59:19
1,436.59 щатски долар 16:59:13
1,436.69 щатски долар 16:59:07
1,436.76 щатски долар 16:58:57
1,436.77 щатски долар 16:58:51
1,436.65 щатски долар 16:58:46
1,436.66 щатски долар 16:58:41
1,436.88 щатски долар 16:58:35
1,437.25 щатски долар 16:58:30
1,436.97 щатски долар 16:58:24
1,436.96 щатски долар 16:58:19
1,436.97 щатски долар 16:58:13
1,436.93 щатски долар 16:58:07
1,437.57 щатски долар 16:57:50
1,437.53 щатски долар 16:57:44
1,437.38 щатски долар 16:57:38
1,437.37 щатски долар 16:57:33
1,437.33 щатски долар 16:57:27
1,437.51 щатски долар 16:57:21
1,437.28 щатски долар 16:57:16
1,436.89 щатски долар 16:57:09
1,437.05 щатски долар 16:56:57
1,437.13 щатски долар 16:56:51
1,437.15 щатски долар 16:56:45
1,437.27 щатски долар 16:56:39
1,437.12 щатски долар 16:56:33
1,437.21 щатски долар 16:56:26
1,437.55 щатски долар 16:56:20
1,437.39 щатски долар 16:56:14
1,437.36 щатски долар 16:56:08
1,437.38 щатски долар 16:55:50
1,437.3 щатски долар 16:55:44
1,437.06 щатски долар 16:55:38
1,437.04 щатски долар 16:55:33
1,436.9 щатски долар 16:55:27
1,437.16 щатски долар 16:55:22
1,437.14 щатски долар 16:55:16
1,437.08 щатски долар 16:55:09
1,436.65 щатски долар 16:54:56
1,436.45 щатски долар 16:54:50
1,436.34 щатски долар 16:54:45
1,436.47 щатски долар 16:54:39
1,436.45 щатски долар 16:54:33
1,436.21 щатски долар 16:54:27
1,436.32 щатски долар 16:54:21
1,436.4 щатски долар 16:54:15
1,436.48 щатски долар 16:54:08
1,436.33 щатски долар 16:53:53
1,436.36 щатски долар 16:53:47
1,436.5 щатски долар 16:53:41
1,436.42 щатски долар 16:53:34
1,436.47 щатски долар 16:53:28
1,436.65 щатски долар 16:53:23
1,436.55 щатски долар 16:53:18
1,436.64 щатски долар 16:53:13
1,436.86 щатски долар 16:53:07
1,437.15 щатски долар 16:53:00
1,437.08 щатски долар 16:52:55
1,436.87 щатски долар 16:52:50
1,436.86 щатски долар 16:52:45
1,436.85 щатски долар 16:52:39
1,437.22 щатски долар 16:52:34
1,437.19 щатски долар 16:52:29
1,437.26 щатски долар 16:52:23
1,437.29 щатски долар 16:52:18
1,437.27 щатски долар 16:52:12
1,437.76 щатски долар 16:52:06
1,438.26 щатски долар 16:51:50
1,438.42 щатски долар 16:51:46
1,438.38 щатски долар 16:51:41
1,438.45 щатски долар 16:51:36
1,438.44 щатски долар 16:51:30
1,438.43 щатски долар 16:51:25
1,438.42 щатски долар 16:51:19
1,438.24 щатски долар 16:51:13
1,438.26 щатски долар 16:51:07
1,438.15 щатски долар 16:50:58
1,438.26 щатски долар 16:50:53
1,438.4 щатски долар 16:50:48
1,438.42 щатски долар 16:50:43
1,438.44 щатски долар 16:50:38
1,438.43 щатски долар 16:50:27
1,438.35 щатски долар 16:50:22
1,438.59 щатски долар 16:50:17
1,438.44 щатски долар 16:50:10
1,437.67 щатски долар 16:49:49
1,437.77 щатски долар 16:49:44
1,437.76 щатски долар 16:49:39
1,437.84 щатски долар 16:49:34
1,437.93 щатски долар 16:49:29
1,437.87 щатски долар 16:49:23
1,437.65 щатски долар 16:49:18
1,437.66 щатски долар 16:49:13
1,437.53 щатски долар 16:49:08
1,437.43 щатски долар 16:48:58
1,437.32 щатски долар 16:48:53
1,437.33 щатски долар 16:48:48
1,437.34 щатски долар 16:48:31
1,437.32 щатски долар 16:48:25
1,437.35 щатски долар 16:48:19
1,437.42 щатски долар 16:48:13
1,437.07 щатски долар 16:48:07
1,437.13 щатски долар 16:47:48
1,437.28 щатски долар 16:47:43
1,437.3 щатски долар 16:47:38
1,437.22 щатски долар 16:47:33
1,437.08 щатски долар 16:47:28
1,437.11 щатски долар 16:47:23
1,437.12 щатски долар 16:47:13
1,437.13 щатски долар 16:47:07
1,437.12 щатски долар 16:46:59
1,437.13 щатски долар 16:46:54
1,437.12 щатски долар 16:46:49
1,437.13 щатски долар 16:46:44
1,437.22 щатски долар 16:46:39
1,437.24 щатски долар 16:46:34
1,437.26 щатски долар 16:46:29
1,437.23 щатски долар 16:46:23
1,437.24 щатски долар 16:46:18
1,437.17 щатски долар 16:46:13
1,437.15 щатски долар 16:46:07
1,437.23 щатски долар 16:45:46
1,437.22 щатски долар 16:45:41
1,437.24 щатски долар 16:45:36
1,437.12 щатски долар 16:45:31
1,437.13 щатски долар 16:45:25
1,437.14 щатски долар 16:45:20
1,437.17 щатски долар 16:45:14
1,437.15 щатски долар 16:45:08
1,437.17 щатски долар 16:45:00
1,437.13 щатски долар 16:44:55
1,437.11 щатски долар 16:44:50
1,437.1 щатски долар 16:44:45
1,437.13 щатски долар 16:44:40
1,437.12 щатски долар 16:44:34
1,437.17 щатски долар 16:44:29
1,437.27 щатски долар 16:44:24
1,437.22 щатски долар 16:44:18
1,437.35 щатски долар 16:44:13
1,437.45 щатски долар 16:44:07
1,437.43 щатски долар 16:43:53
1,437.38 щатски долар 16:43:48
1,437.47 щатски долар 16:43:43
1,437.63 щатски долар 16:43:38
1,437.6 щатски долар 16:43:33
1,437.67 щатски долар 16:43:28
1,437.68 щатски долар 16:43:23
1,437.63 щатски долар 16:43:18
1,437.59 щатски долар 16:43:13
1,437.6 щатски долар 16:43:07
1,437.51 щатски долар 16:42:59
1,437.67 щатски долар 16:42:55
1,437.53 щатски долар 16:42:50
1,437.6 щатски долар 16:42:45
1,437.38 щатски долар 16:42:40
1,437.37 щатски долар 16:42:35
1,437.53 щатски долар 16:42:30
1,437.55 щатски долар 16:42:24
1,437.53 щатски долар 16:42:18
1,437.48 щатски долар 16:42:13
1,437.58 щатски долар 16:42:07
1,437.57 щатски долар 16:41:53
1,437.53 щатски долар 16:41:48
1,437.52 щатски долар 16:41:43
1,437.49 щатски долар 16:41:38
1,437.5 щатски долар 16:41:33
1,437.38 щатски долар 16:41:28
1,437.35 щатски долар 16:41:23
1,437.62 щатски долар 16:41:18
1,437.82 щатски долар 16:41:13
1,437.74 щатски долар 16:41:08
1,437.87 щатски долар 16:40:59
1,437.85 щатски долар 16:40:54
1,437.86 щатски долар 16:40:49
1,437.49 щатски долар 16:40:44
1,437.45 щатски долар 16:40:38
1,437.28 щатски долар 16:40:32
1,437.32 щатски долар 16:40:27
1,437.55 щатски долар 16:40:21
1,437.46 щатски долар 16:40:15
1,437.55 щатски долар 16:40:08
1,437.58 щатски долар 16:39:50
1,437.57 щатски долар 16:39:45
1,437.67 щатски долар 16:39:35
1,437.76 щатски долар 16:39:30
1,437.88 щатски долар 16:39:19
1,437.87 щатски долар 16:39:14
1,437.95 щатски долар 16:39:07
1,437.86 щатски долар 16:38:58
1,438.04 щатски долар 16:38:54
1,437.99 щатски долар 16:38:49
1,438.05 щатски долар 16:38:44
1,438.04 щатски долар 16:38:39
1,438 щатски долар 16:38:34
1,438.05 щатски долар 16:38:29
1,438.09 щатски долар 16:38:24
1,438.28 щатски долар 16:38:19
1,438.29 щатски долар 16:38:13
1,438.37 щатски долар 16:38:08
1,438.47 щатски долар 16:37:52
1,438.58 щатски долар 16:37:47
1,438.56 щатски долар 16:37:42
1,438.35 щатски долар 16:37:37
1,438.46 щатски долар 16:37:32
1,438.49 щатски долар 16:37:27
1,438.47 щатски долар 16:37:22
1,438.38 щатски долар 16:37:17
1,438.27 щатски долар 16:37:06
1,438.37 щатски долар 16:36:52
1,438.4 щатски долар 16:36:47
1,438.76 щатски долар 16:36:42
1,438.65 щатски долар 16:36:36
1,438.67 щатски долар 16:36:31
1,438.56 щатски долар 16:36:25
1,438.47 щатски долар 16:36:19
1,438.48 щатски долар 16:36:14
1,438.47 щатски долар 16:36:08
1,438.45 щатски долар 16:35:50
1,438.36 щатски долар 16:35:40
1,438.26 щатски долар 16:35:35
1,438.24 щатски долар 16:35:30
1,438.26 щатски долар 16:35:20
1,438.27 щатски долар 16:35:14
1,438.26 щатски долар 16:35:09
1,438.24 щатски долар 16:34:58
1,438.34 щатски долар 16:34:53
1,438.37 щатски долар 16:34:48
1,438.35 щатски долар 16:34:43
1,438.26 щатски долар 16:34:33
1,438.27 щатски долар 16:34:28
1,438.26 щатски долар 16:34:23
1,438.05 щатски долар 16:34:18
1,438.12 щатски долар 16:34:13
1,438.2 щатски долар 16:34:08
1,438.05 щатски долар 16:33:48
1,438.03 щатски долар 16:33:44
1,438 щатски долар 16:33:39
1,437.93 щатски долар 16:33:33
1,437.94 щатски долар 16:33:28
1,437.64 щатски долар 16:33:13
1,437.72 щатски долар 16:33:07
1,437.93 щатски долар 16:32:57
1,437.88 щатски долар 16:32:51
1,437.83 щатски долар 16:32:45
1,437.75 щатски долар 16:32:35
1,437.84 щатски долар 16:32:30
1,437.86 щатски долар 16:32:25
1,437.76 щатски долар 16:32:19
1,437.75 щатски долар 16:32:14
1,437.87 щатски долар 16:32:07
1,437.95 щатски долар 16:31:51
1,437.94 щатски долар 16:31:46
1,437.96 щатски долар 16:31:40
1,437.83 щатски долар 16:31:34
1,437.73 щатски долар 16:31:29
1,437.74 щатски долар 16:31:24
1,437.65 щатски долар 16:31:19
1,437.67 щатски долар 16:31:14
1,437.57 щатски долар 16:31:08
1,437.56 щатски долар 16:31:01
1,437.66 щатски долар 16:30:55
1,437.76 щатски долар 16:30:50
1,437.77 щатски долар 16:30:44
1,438.17 щатски долар 16:30:38
1,438.01 щатски долар 16:30:31
1,437.94 щатски долар 16:30:25
1,437.63 щатски долар 16:30:19
1,437.53 щатски долар 16:30:11
1,437.76 щатски долар 16:29:48
1,437.74 щатски долар 16:29:34
1,437.75 щатски долар 16:29:19
1,437.74 щатски долар 16:29:14
1,437.75 щатски долар 16:29:08
1,437.74 щатски долар 16:28:52
1,437.68 щатски долар 16:28:47
1,437.72 щатски долар 16:28:36
1,437.67 щатски долар 16:28:30
1,437.72 щатски долар 16:28:25
1,437.69 щатски долар 16:28:19
1,437.74 щатски долар 16:28:13
1,437.75 щатски долар 16:28:07
1,437.84 щатски долар 16:27:50
1,437.83 щатски долар 16:27:45
1,437.74 щатски долар 16:27:40
1,437.85 щатски долар 16:27:30
1,437.73 щатски долар 16:27:24
1,437.72 щатски долар 16:27:19
1,437.74 щатски долар 16:27:14
1,437.85 щатски долар 16:26:57
1,437.87 щатски долар 16:26:52
1,437.75 щатски долар 16:26:37
1,437.76 щатски долар 16:26:32
1,437.83 щатски долар 16:26:28
1,437.74 щатски долар 16:26:23
1,437.65 щатски долар 16:26:18
1,437.75 щатски долар 16:26:13
1,437.85 щатски долар 16:26:07
1,437.76 щатски долар 16:25:39
1,437.74 щатски долар 16:25:34
1,437.83 щатски долар 16:25:30
1,437.84 щатски долар 16:25:25
1,438.12 щатски долар 16:25:19
1,438.13 щатски долар 16:25:14
1,438.11 щатски долар 16:25:09
1,438.06 щатски долар 16:24:58
1,438.05 щатски долар 16:24:41
1,438.04 щатски долар 16:24:30
1,438.03 щатски долар 16:24:24
1,437.85 щатски долар 16:24:19
1,437.9 щатски долар 16:24:13
1,437.85 щатски долар 16:24:07
1,437.77 щатски долар 16:23:52
1,437.82 щатски долар 16:23:47
1,437.83 щатски долар 16:23:42
1,437.73 щатски долар 16:23:37
1,437.72 щатски долар 16:23:32
1,437.73 щатски долар 16:23:27
1,437.72 щатски долар 16:23:22
1,437.7 щатски долар 16:23:17
1,437.74 щатски долар 16:23:12
1,437.84 щатски долар 16:23:07
1,437.89 щатски долар 16:22:57
1,437.84 щатски долар 16:22:52
1,437.54 щатски долар 16:22:47
1,437.63 щатски долар 16:22:32
1,437.62 щатски долар 16:22:27
1,437.54 щатски долар 16:22:22
1,437.62 щатски долар 16:22:17
1,437.84 щатски долар 16:22:07
1,438.12 щатски долар 16:21:50
1,438.1 щатски долар 16:21:45
1,438.13 щатски долар 16:21:34
1,438.04 щатски долар 16:21:24
1,437.95 щатски долар 16:21:19
1,437.75 щатски долар 16:21:14
1,437.86 щатски долар 16:21:07
1,437.88 щатски долар 16:20:59
1,437.87 щатски долар 16:20:54
1,437.88 щатски долар 16:20:48
1,437.97 щатски долар 16:20:43
1,438.08 щатски долар 16:20:37
1,438.14 щатски долар 16:20:32
1,438.15 щатски долар 16:20:26
1,438.14 щатски долар 16:20:20
1,438.17 щатски долар 16:20:15
1,438.13 щатски долар 16:20:09
1,437.86 щатски долар 16:19:47
1,437.95 щатски долар 16:19:42
1,437.97 щатски долар 16:19:38
1,437.93 щатски долар 16:19:32
1,437.95 щатски долар 16:19:27
1,438.15 щатски долар 16:19:22
1,438.16 щатски долар 16:19:18
1,438.19 щатски долар 16:19:13
1,438.15 щатски долар 16:19:07
1,438.35 щатски долар 16:18:34
1,438.24 щатски долар 16:18:29
1,438.26 щатски долар 16:18:07
1,438.14 щатски долар 16:17:53
1,438.15 щатски долар 16:17:33
1,438.16 щатски долар 16:17:23
1,438.26 щатски долар 16:17:18
1,438.24 щатски долар 16:17:12
1,438.17 щатски долар 16:17:07
1,438.26 щатски долар 16:16:56
1,438.28 щатски долар 16:16:51
1,438.33 щатски долар 16:16:46
1,438.36 щатски долар 16:16:29
1,438.26 щатски долар 16:16:13
1,438.15 щатски долар 16:16:08
1,438.08 щатски долар 16:15:51
1,438.07 щатски долар 16:15:46
1,438.16 щатски долар 16:15:41
1,438.25 щатски долар 16:15:36
1,438.2 щатски долар 16:15:31
1,438.15 щатски долар 16:15:26
1,438.26 щатски долар 16:15:09
1,438.76 щатски долар 16:14:56
1,438.65 щатски долар 16:14:52
1,438.58 щатски долар 16:14:47
1,438.66 щатски долар 16:14:37
1,438.58 щатски долар 16:14:32
1,438.66 щатски долар 16:14:27
1,438.62 щатски долар 16:14:22
1,438.65 щатски долар 16:14:17
1,438.58 щатски долар 16:14:12
1,438.48 щатски долар 16:14:07
1,438.38 щатски долар 16:13:36
1,438.37 щатски долар 16:13:31
1,438.28 щатски долар 16:13:22
1,438.19 щатски долар 16:13:16
1,438.36 щатски долар 16:13:11
1,438.18 щатски долар 16:13:07
1,437.86 щатски долар 16:12:58
1,437.85 щатски долар 16:12:53
1,437.87 щатски долар 16:12:42
1,437.82 щатски долар 16:12:36
1,437.83 щатски долар 16:12:30
1,437.92 щатски долар 16:12:25
1,437.41 щатски долар 16:12:19
1,437.34 щатски долар 16:12:13
1,437.42 щатски долар 16:12:07
1,437.34 щатски долар 16:11:47
1,437.43 щатски долар 16:11:42
1,437.44 щатски долар 16:11:37
1,437.43 щатски долар 16:11:32
1,437.52 щатски долар 16:11:27
1,437.45 щатски долар 16:11:22
1,437.33 щатски долар 16:11:17
1,437.34 щатски долар 16:11:12
1,437.33 щатски долар 16:11:07
1,437.42 щатски долар 16:10:56
1,437.44 щатски долар 16:10:51
1,437.55 щатски долар 16:10:46
1,437.64 щатски долар 16:10:41
1,437.53 щатски долар 16:10:36
1,437.43 щатски долар 16:10:31
1,437.42 щатски долар 16:10:26
1,437.43 щатски долар 16:10:21
1,437.52 щатски долар 16:10:15
1,437.35 щатски долар 16:10:09
1,437.11 щатски долар 16:09:50
1,437.12 щатски долар 16:09:45
1,437.02 щатски долар 16:09:13
1,437.01 щатски долар 16:09:07
1,437.02 щатски долар 16:08:56
1,437.01 щатски долар 16:08:51
1,437.12 щатски долар 16:08:46
1,437.02 щатски долар 16:08:35
1,437.01 щатски долар 16:08:29
1,437.03 щатски долар 16:07:43
1,437.05 щатски долар 16:07:20
1,437.08 щатски долар 16:07:15
1,437.16 щатски долар 16:07:11
1,437.12 щатски долар 16:07:06
1,436.57 щатски долар 16:06:53
1,436.55 щатски долар 16:06:49
1,436.56 щатски долар 16:06:44
1,436.36 щатски долар 16:06:39
1,436.3 щатски долар 16:06:33
1,436.24 щатски долар 16:06:28
1,436.15 щатски долар 16:06:23
1,436.08 щатски долар 16:06:13
1,435.77 щатски долар 16:06:08
1,435.75 щатски долар 16:05:48
1,435.76 щатски долар 16:05:44
1,435.85 щатски долар 16:05:39
1,435.88 щатски долар 16:05:33
1,435.76 щатски долар 16:05:29
1,435.47 щатски долар 16:05:24
1,435.66 щатски долар 16:05:19
1,435.61 щатски долар 16:05:14
1,435.56 щатски долар 16:05:08
1,435.35 щатски долар 16:05:00
1,435.36 щатски долар 16:04:55
1,435.55 щатски долар 16:04:45
1,435.61 щатски долар 16:04:39
1,435.53 щатски долар 16:04:34
1,436.03 щатски долар 16:04:29
1,436.12 щатски долар 16:04:13
1,436.13 щатски долар 16:04:07
1,436.28 щатски долар 16:03:51
1,436.03 щатски долар 16:03:46
1,436.13 щатски долар 16:03:35
1,436.12 щатски долар 16:03:30
1,436.22 щатски долар 16:03:18
1,436.23 щатски долар 16:03:13
1,436.42 щатски долар 16:03:07
1,436.43 щатски долар 16:02:58
1,436.45 щатски долар 16:02:53
1,436.55 щатски долар 16:02:44
1,436.61 щатски долар 16:02:30
1,436.52 щатски долар 16:02:14
1,436.7 щатски долар 16:02:08
1,437.07 щатски долар 16:01:49
1,437.17 щатски долар 16:01:44
1,437.11 щатски долар 16:01:39
1,437.02 щатски долар 16:01:34
1,436.79 щатски долар 16:01:28
1,436.8 щатски долар 16:01:23
1,436.86 щатски долар 16:01:17
1,436.53 щатски долар 16:01:09
1,436.56 щатски долар 16:00:57
1,436.79 щатски долар 16:00:51
1,436.85 щатски долар 16:00:33
1,436.88 щатски долар 15:59:52
1,436.79 щатски долар 15:59:47
1,436.88 щатски долар 15:59:36
1,436.92 щатски долар 15:59:25
1,436.87 щатски долар 15:59:20
1,436.88 щатски долар 15:59:13
1,436.87 щатски долар 15:59:07
1,436.95 щатски долар 15:58:56
1,436.97 щатски долар 15:58:51
1,437.03 щатски долар 15:58:45
1,437.06 щатски долар 15:58:40
1,437.14 щатски долар 15:58:35
1,437.05 щатски долар 15:58:29
1,436.97 щатски долар 15:58:24
1,436.85 щатски долар 15:58:19
1,437.06 щатски долар 15:58:13
1,437.13 щатски долар 15:58:07
1,437.14 щатски долар 15:57:52
1,437.23 щатски долар 15:57:47
1,437.26 щатски долар 15:57:42
1,437.24 щатски долар 15:57:36
1,437.23 щатски долар 15:57:26
1,437.15 щатски долар 15:57:20
1,437.03 щатски долар 15:57:14
1,437.05 щатски долар 15:57:07
1,437.09 щатски долар 15:57:00
1,437.23 щатски долар 15:56:54
1,437.24 щатски долар 15:56:43
1,437.37 щатски долар 15:56:37
1,437.33 щатски долар 15:56:31
1,437.05 щатски долар 15:56:14
1,437.06 щатски долар 15:55:48
1,437.07 щатски долар 15:55:43
1,437.09 щатски долар 15:55:38
1,437.05 щатски долар 15:55:32
1,436.97 щатски долар 15:55:27
1,437.04 щатски долар 15:55:22
1,437.05 щатски долар 15:55:10
1,437.17 щатски долар 15:54:58
1,437.09 щатски долар 15:54:53
1,437.07 щатски долар 15:54:42
1,437.17 щатски долар 15:54:37
1,437.28 щатски долар 15:54:25
1,437.41 щатски долар 15:54:20
1,437.39 щатски долар 15:54:13
1,437.37 щатски долар 15:54:07
1,437.27 щатски долар 15:53:51
1,437.12 щатски долар 15:53:45
1,437.08 щатски долар 15:53:40
1,437.07 щатски долар 15:53:35
1,436.9 щатски долар 15:53:30
1,436.83 щатски долар 15:53:25
1,436.74 щатски долар 15:53:14
1,436.84 щатски долар 15:53:08
1,436.74 щатски долар 15:52:59
1,436.68 щатски долар 15:52:53
1,436.74 щатски долар 15:52:42
1,436.76 щатски долар 15:52:37
1,436.89 щатски долар 15:52:31
1,436.91 щатски долар 15:52:25
1,436.93 щатски долар 15:52:19
1,436.92 щатски долар 15:52:13
1,436.91 щатски долар 15:52:07
1,436.94 щатски долар 15:51:54
1,437.04 щатски долар 15:51:48
1,437.05 щатски долар 15:51:38
1,437.07 щатски долар 15:51:32
1,437.04 щатски долар 15:51:26
1,436.89 щатски долар 15:51:20
1,436.92 щатски долар 15:51:15
1,436.93 щатски долар 15:51:08
1,437.27 щатски долар 15:50:56
1,437.26 щатски долар 15:50:50
1,437.28 щатски долар 15:50:45
1,437.15 щатски долар 15:50:34
1,437.16 щатски долар 15:50:29
1,437.15 щатски долар 15:50:23
1,437.06 щатски долар 15:50:10
1,437.03 щатски долар 15:49:51
1,437.05 щатски долар 15:49:46
1,437.04 щатски долар 15:49:40
1,436.95 щатски долар 15:49:35
1,436.97 щатски долар 15:49:30
1,436.76 щатски долар 15:49:24
1,436.65 щатски долар 15:49:19
1,436.75 щатски долар 15:49:13
1,436.67 щатски долар 15:49:07
1,436.43 щатски долар 15:48:51
1,436.63 щатски долар 15:48:40
1,436.72 щатски долар 15:48:34
1,436.33 щатски долар 15:48:27
1,436.24 щатски долар 15:48:21
1,436.07 щатски долар 15:48:15
1,436.55 щатски долар 15:48:08
1,436.51 щатски долар 15:47:50
1,436.62 щатски долар 15:47:45
1,436.76 щатски долар 15:47:40
1,436.9 щатски долар 15:47:34
1,437.01 щатски долар 15:47:13
1,436.91 щатски долар 15:47:08
1,437.12 щатски долар 15:46:57
1,437.22 щатски долар 15:46:51
1,437.12 щатски долар 15:46:46
1,437.3 щатски долар 15:46:41
1,437.39 щатски долар 15:46:36
1,437.41 щатски долар 15:46:31
1,437.61 щатски долар 15:46:26
1,437.63 щатски долар 15:46:20
1,437.61 щатски долар 15:46:15
1,437.51 щатски долар 15:46:08
1,437.72 щатски долар 15:45:49
1,437.7 щатски долар 15:45:44
1,437.69 щатски долар 15:45:38
1,437.74 щатски долар 15:45:33
1,437.9 щатски долар 15:45:22
1,437.91 щатски долар 15:45:15
1,437.84 щатски долар 15:45:09
1,437.82 щатски долар 15:44:53
1,437.83 щатски долар 15:44:47
1,437.82 щатски долар 15:44:42
1,437.83 щатски долар 15:44:36
1,437.84 щатски долар 15:44:25
1,437.82 щатски долар 15:44:07
1,437.81 щатски долар 15:43:49
1,437.7 щатски долар 15:43:44
1,437.72 щатски долар 15:43:33
1,437.71 щатски долар 15:43:28
1,437.72 щатски долар 15:43:23
1,437.71 щатски долар 15:43:18
1,437.91 щатски долар 15:43:13
1,437.9 щатски долар 15:43:07
1,437.91 щатски долар 15:42:48
1,437.82 щатски долар 15:42:43
1,437.83 щатски долар 15:42:38
1,437.91 щатски долар 15:42:32
1,437.92 щатски долар 15:42:26
1,438.07 щатски долар 15:42:21
1,438.03 щатски долар 15:42:14
1,438.11 щатски долар 15:42:07
1,438.12 щатски долар 15:41:50
1,438.09 щатски долар 15:41:45
1,438.21 щатски долар 15:41:40
1,438.2 щатски долар 15:41:19
1,438.13 щатски долар 15:41:14
1,438.12 щатски долар 15:41:07
1,438.11 щатски долар 15:40:58
1,438.12 щатски долар 15:40:47
1,438.16 щатски долар 15:40:41
1,438.32 щатски долар 15:40:29
1,438.33 щатски долар 15:40:16
1,438.26 щатски долар 15:40:09
1,438.23 щатски долар 15:39:52
1,438.16 щатски долар 15:39:47
1,438.19 щатски долар 15:39:42
1,438.29 щатски долар 15:39:36
1,438.33 щатски долар 15:39:31
1,438.12 щатски долар 15:39:25
1,438.11 щатски долар 15:39:20
1,438.12 щатски долар 15:39:14
1,438.13 щатски долар 15:39:08
1,438.01 щатски долар 15:38:52
1,437.92 щатски долар 15:38:47
1,437.9 щатски долар 15:38:41
1,437.89 щатски долар 15:38:19
1,437.88 щатски долар 15:38:14
1,437.81 щатски долар 15:38:07
1,437.88 щатски долар 15:37:47
1,437.87 щатски долар 15:37:41
1,437.72 щатски долар 15:37:36
1,437.77 щатски долар 15:37:30
1,437.61 щатски долар 15:37:24
1,437.55 щатски долар 15:37:19
1,437.53 щатски долар 15:37:13
1,437.62 щатски долар 15:37:08
1,437.73 щатски долар 15:36:51
1,437.72 щатски долар 15:36:39
1,437.7 щатски долар 15:36:33
1,437.72 щатски долар 15:36:27
1,437.69 щатски долар 15:36:08
1,437.71 щатски долар 15:35:53
1,437.62 щатски долар 15:35:47
1,437.61 щатски долар 15:35:42
1,437.62 щатски долар 15:35:37
1,437.69 щатски долар 15:35:31
1,437.7 щатски долар 15:35:26
1,437.41 щатски долар 15:35:20
1,437.9 щатски долар 15:35:15
1,438 щатски долар 15:35:08
1,438.01 щатски долар 15:35:00
1,437.9 щатски долар 15:34:55
1,437.89 щатски долар 15:34:50
1,437.8 щатски долар 15:34:45
1,437.82 щатски долар 15:34:40
1,438 щатски долар 15:34:35
1,438.01 щатски долар 15:34:30
1,438 щатски долар 15:34:25
1,438.02 щатски долар 15:34:19
1,438.12 щатски долар 15:34:14
1,438 щатски долар 15:34:08
1,438.2 щатски долар 15:33:46
1,438.12 щатски долар 15:33:41
1,438.16 щатски долар 15:33:25
1,438.13 щатски долар 15:33:19
1,438.01 щатски долар 15:33:07
1,438.03 щатски долар 15:32:59
1,438.12 щатски долар 15:32:53
1,438.13 щатски долар 15:32:47
1,438.22 щатски долар 15:32:42
1,438.2 щатски долар 15:32:36
1,438.31 щатски долар 15:32:30
1,438.38 щатски долар 15:32:25
1,438.33 щатски долар 15:32:08
1,438.41 щатски долар 15:31:53
1,438.43 щатски долар 15:31:48
1,438.41 щатски долар 15:31:36
1,438.1 щатски долар 15:31:25
1,438.01 щатски долар 15:31:19
1,438.02 щатски долар 15:31:14
1,437.91 щатски долар 15:31:07
1,437.82 щатски долар 15:30:57
1,437.83 щатски долар 15:30:51
1,437.91 щатски долар 15:30:45
1,438.11 щатски долар 15:30:40
1,438.02 щатски долар 15:30:33
1,438.24 щатски долар 15:30:27
1,438.26 щатски долар 15:30:19
1,438.33 щатски долар 15:30:11
1,438.34 щатски долар 15:29:50
1,438.42 щатски долар 15:29:40
1,438.43 щатски долар 15:29:35
1,438.41 щатски долар 15:29:30
1,438.51 щатски долар 15:29:13
1,438.5 щатски долар 15:28:45
1,438.43 щатски долар 15:28:39
1,438.44 щатски долар 15:28:33
1,438.51 щатски долар 15:28:27
1,438.55 щатски долар 15:28:20
1,438.53 щатски долар 15:28:14
1,438.52 щатски долар 15:28:08
1,438.53 щатски долар 15:27:43
1,438.52 щатски долар 15:27:38
1,438.44 щатски долар 15:27:32
1,438.43 щатски долар 15:27:26
1,438.42 щатски долар 15:27:20
1,438.35 щатски долар 15:27:14
1,438.34 щатски долар 15:27:07
1,438.49 щатски долар 15:26:57
1,438.53 щатски долар 15:26:51
1,438.44 щатски долар 15:26:46
1,438.53 щатски долар 15:26:41
1,438.51 щатски долар 15:26:36
1,438.46 щатски долар 15:26:30
1,438.45 щатски долар 15:26:25
1,438.47 щатски долар 15:26:19
1,438.45 щатски долар 15:26:14
1,438.33 щатски долар 15:26:08
1,438.34 щатски долар 15:25:52
1,438.28 щатски долар 15:25:47
1,438.34 щатски долар 15:25:37
1,438.24 щатски долар 15:25:27
1,438.26 щатски долар 15:25:15
1,438.22 щатски долар 15:25:09
1,438.23 щатски долар 15:24:57
1,438.35 щатски долар 15:24:51
1,438.36 щатски долар 15:24:46
1,438.34 щатски долар 15:24:34
1,438.24 щатски долар 15:24:15
1,438.23 щатски долар 15:23:51
1,438.24 щатски долар 15:23:41
1,438.23 щатски долар 15:23:35
1,438.13 щатски долар 15:23:25
1,438.03 щатски долар 15:23:15
1,438.01 щатски долар 15:23:08
1,438.13 щатски долар 15:22:57
1,437.95 щатски долар 15:22:52
1,437.94 щатски долар 15:22:46
1,437.95 щатски долар 15:22:41
1,437.93 щатски долар 15:22:36
1,437.8 щатски долар 15:22:31
1,438.12 щатски долар 15:22:20
1,438.21 щатски долар 15:22:15
1,438.23 щатски долар 15:22:09
1,438.11 щатски долар 15:21:48
1,438.24 щатски долар 15:21:38
1,438.18 щатски долар 15:21:32
1,438.13 щатски долар 15:21:26
1,438.43 щатски долар 15:21:21
1,438.51 щатски долар 15:21:14
1,438.7 щатски долар 15:21:08
1,438.6 щатски долар 15:20:58
1,438.5 щатски долар 15:20:52
1,438.49 щатски долар 15:20:47
1,438.26 щатски долар 15:20:41
1,438.08 щатски долар 15:20:35
1,437.72 щатски долар 15:20:29
1,437.8 щатски долар 15:20:23
1,437.83 щатски долар 15:20:16
1,437.9 щатски долар 15:20:09
1,437.89 щатски долар 15:19:50
1,437.9 щатски долар 15:19:45
1,438.01 щатски долар 15:19:40
1,438.09 щатски долар 15:19:34
1,438.06 щатски долар 15:19:30
1,438.16 щатски долар 15:19:24
1,438.1 щатски долар 15:19:20
1,438.09 щатски долар 15:19:08
1,438.15 щатски долар 15:18:58
1,438.16 щатски долар 15:18:53
1,438.35 щатски долар 15:18:47
1,438.39 щатски долар 15:18:42
1,438.59 щатски долар 15:18:37
1,438.61 щатски долар 15:18:25
1,438.45 щатски долар 15:18:13
1,438.39 щатски долар 15:18:07
1,438.28 щатски долар 15:17:50
1,438.31 щатски долар 15:17:41
1,438.3 щатски долар 15:17:36
1,438.27 щатски долар 15:17:31
1,438.2 щатски долар 15:17:25
1,438.28 щатски долар 15:17:13
1,438.31 щатски долар 15:17:07
1,438.28 щатски долар 15:16:58
1,438.36 щатски долар 15:16:53
1,438.37 щатски долар 15:16:42
1,438.4 щатски долар 15:16:37
1,438.38 щатски долар 15:16:31
1,438.39 щатски долар 15:16:25
1,438.26 щатски долар 15:16:19
1,438.25 щатски долар 15:16:13
1,437.99 щатски долар 15:16:07
1,437.97 щатски долар 15:15:50
1,437.68 щатски долар 15:15:45
1,437.66 щатски долар 15:15:29
1,437.65 щатски долар 15:15:23
1,437.64 щатски долар 15:15:17
1,437.57 щатски долар 15:15:10
1,437.66 щатски долар 15:14:51
1,437.65 щатски долар 15:14:41
1,437.68 щатски долар 15:14:36
1,437.67 щатски долар 15:14:30
1,437.79 щатски долар 15:14:25
1,437.87 щатски долар 15:14:14
1,437.97 щатски долар 15:13:48
1,437.87 щатски долар 15:13:38
1,437.86 щатски долар 15:13:24
1,437.94 щатски долар 15:13:19
1,437.85 щатски долар 15:13:07
1,437.97 щатски долар 15:13:00
1,437.96 щатски долар 15:12:55
1,437.94 щатски долар 15:12:49
1,437.93 щатски долар 15:12:38
1,437.95 щатски долар 15:12:26
1,438.02 щатски долар 15:12:14
1,438.05 щатски долар 15:11:44
1,438.03 щатски долар 15:11:39
1,438.07 щатски долар 15:11:34
1,438.13 щатски долар 15:11:24
1,438.14 щатски долар 15:11:19
1,438.12 щатски долар 15:11:14
1,438.07 щатски долар 15:11:07
1,438.08 щатски долар 15:11:00
1,438.14 щатски долар 15:10:55
1,438.12 щатски долар 15:10:49
1,438.26 щатски долар 15:10:44
1,438.24 щатски долар 15:10:33
1,438.43 щатски долар 15:10:28
1,438.53 щатски долар 15:10:22
1,438.43 щатски долар 15:10:10
1,438.35 щатски долар 15:09:52
1,438.34 щатски долар 15:09:47
1,438.35 щатски долар 15:09:41
1,438.25 щатски долар 15:09:36
1,438.24 щатски долар 15:09:31
1,438.23 щатски долар 15:09:26
1,438.34 щатски долар 15:09:21
1,438.35 щатски долар 15:09:14
1,438.36 щатски долар 15:09:08
1,438.44 щатски долар 15:08:59
1,438.55 щатски долар 15:08:54
1,438.36 щатски долар 15:08:48
1,438.34 щатски долар 15:08:42
1,438.44 щатски долар 15:08:36
1,438.53 щатски долар 15:08:26
1,438.54 щатски долар 15:08:20
1,438.63 щатски долар 15:08:14
1,438.64 щатски долар 15:07:50
1,438.74 щатски долар 15:07:28
1,438.76 щатски долар 15:07:24
1,438.74 щатски долар 15:07:18
1,438.64 щатски долар 15:07:12
1,438.74 щатски долар 15:07:07
1,438.76 щатски долар 15:06:52
1,438.84 щатски долар 15:06:31
1,438.85 щатски долар 15:06:26
1,438.83 щатски долар 15:06:14
1,438.82 щатски долар 15:06:08
1,438.66 щатски долар 15:05:49
1,438.72 щатски долар 15:05:33
1,438.65 щатски долар 15:05:28
1,438.74 щатски долар 15:05:19
1,438.65 щатски долар 15:05:08
1,438.74 щатски долар 15:04:59
1,438.56 щатски долар 15:04:42
1,438.61 щатски долар 15:04:36
1,438.55 щатски долар 15:04:30
1,438.64 щатски долар 15:04:25
1,438.62 щатски долар 15:04:19
1,438.53 щатски долар 15:04:07
1,438.51 щатски долар 15:03:52
1,438.47 щатски долар 15:03:47
1,438.53 щатски долар 15:03:41
1,438.62 щатски долар 15:03:35
1,438.52 щатски долар 15:03:30
1,438.33 щатски долар 15:03:25
1,438.34 щатски долар 15:03:19
1,438.32 щатски долар 15:03:13
1,438.41 щатски долар 15:03:07
1,438.52 щатски долар 15:02:55
1,438.53 щатски долар 15:02:50
1,438.62 щатски долар 15:02:45
1,438.42 щатски долар 15:02:40
1,438.32 щатски долар 15:02:25
1,438.41 щатски долар 15:02:14
1,438.7 щатски долар 15:02:08
1,438.82 щатски долар 15:01:50
1,438.92 щатски долар 15:01:45
1,438.91 щатски долар 15:01:34
1,439.12 щатски долар 15:01:22
1,439.22 щатски долар 15:01:16
1,439.14 щатски долар 15:01:09
1,439.21 щатски долар 15:00:57
1,439.22 щатски долар 15:00:50
1,439.12 щатски долар 15:00:33
1,439.1 щатски долар 15:00:23
1,439.12 щатски долар 15:00:13
1,439.22 щатски долар 14:59:48
1,439.2 щатски долар 14:59:43
1,439.12 щатски долар 14:59:12
1,439.01 щатски долар 14:59:07
1,439 щатски долар 14:59:00
1,439.02 щатски долар 14:58:55
1,439.01 щатски долар 14:58:50
1,438.88 щатски долар 14:58:45
1,438.9 щатски долар 14:58:41
1,438.88 щатски долар 14:58:36
1,439 щатски долар 14:58:25
1,439.1 щатски долар 14:58:19
1,439.11 щатски долар 14:58:14
1,439.2 щатски долар 14:58:08
1,439.12 щатски долар 14:57:51
1,439.19 щатски долар 14:57:46
1,439.1 щатски долар 14:57:41
1,439.12 щатски долар 14:57:36
1,439.05 щатски долар 14:57:30
1,438.71 щатски долар 14:57:25
1,438.72 щатски долар 14:57:19
1,438.62 щатски долар 14:57:07
1,438.63 щатски долар 14:56:57
1,438.72 щатски долар 14:56:52
1,438.71 щатски долар 14:56:30
1,438.7 щатски долар 14:56:25
1,438.79 щатски долар 14:56:19
1,438.8 щатски долар 14:56:13
1,438.92 щатски долар 14:56:07
1,438.82 щатски долар 14:55:50
1,438.81 щатски долар 14:55:45
1,438.8 щатски долар 14:55:40
1,438.71 щатски долар 14:55:30
1,438.61 щатски долар 14:55:20
1,438.72 щатски долар 14:55:14
1,438.73 щатски долар 14:55:08
1,438.72 щатски долар 14:54:51
1,438.81 щатски долар 14:54:46
1,438.8 щатски долар 14:54:41
1,438.81 щатски долар 14:54:36
1,438.71 щатски долар 14:54:19
1,438.7 щатски долар 14:54:14
1,438.52 щатски долар 14:54:08
1,438.59 щатски долар 14:53:49
1,438.6 щатски долар 14:53:39
1,438.67 щатски долар 14:53:30
1,438.74 щатски долар 14:53:24
1,438.78 щатски долар 14:53:19
1,438.76 щатски долар 14:53:13
1,438.9 щатски долар 14:53:07
1,439.09 щатски долар 14:52:56
1,439.08 щатски долар 14:52:45
1,439.09 щатски долар 14:52:40
1,439.11 щатски долар 14:52:35
1,439.09 щатски долар 14:52:30
1,439.12 щатски долар 14:52:24
1,438.99 щатски долар 14:52:19
1,438.91 щатски долар 14:52:13
1,438.99 щатски долар 14:51:50
1,438.97 щатски долар 14:51:41
1,438.99 щатски долар 14:51:36
1,439.01 щатски долар 14:51:25
1,439.2 щатски долар 14:51:20
1,439.28 щатски долар 14:51:13
1,439.42 щатски долар 14:50:59
1,439.32 щатски долар 14:50:49
1,439.31 щатски долар 14:50:45
1,439.33 щатски долар 14:50:40
1,439.51 щатски долар 14:50:34
1,439.53 щатски долар 14:50:29
1,439.52 щатски долар 14:50:24
1,439.62 щатски долар 14:50:17
1,439.41 щатски долар 14:50:10
1,439.51 щатски долар 14:49:48
1,439.66 щатски долар 14:49:43
1,439.7 щатски долар 14:49:38
1,439.69 щатски долар 14:49:33
1,439.59 щатски долар 14:49:28
1,439.51 щатски долар 14:49:23
1,439.39 щатски долар 14:49:18
1,439.49 щатски долар 14:48:58
1,439.56 щатски долар 14:48:53
1,439.53 щатски долар 14:48:48
1,439.37 щатски долар 14:48:43
1,439.31 щатски долар 14:48:37
1,439.49 щатски долар 14:48:31
1,439.48 щатски долар 14:48:25
1,439.5 щатски долар 14:48:19
1,439.44 щатски долар 14:48:12
1,439.45 щатски долар 14:48:07
1,439.57 щатски долар 14:47:49
1,439.59 щатски долар 14:47:44
1,439.67 щатски долар 14:47:34
1,439.68 щатски долар 14:47:29
1,439.59 щатски долар 14:47:24
1,439.77 щатски долар 14:47:19
1,439.74 щатски долар 14:47:13
1,439.67 щатски долар 14:47:07
1,439.74 щатски долар 14:47:00
1,439.88 щатски долар 14:46:55
1,439.59 щатски долар 14:46:50
1,439.55 щатски долар 14:46:44
1,439.67 щатски долар 14:46:39
1,439.56 щатски долар 14:46:34
1,439.58 щатски долар 14:46:29
1,439.66 щатски долар 14:46:24
1,439.67 щатски долар 14:46:19
1,439.76 щатски долар 14:46:13
1,439.78 щатски долар 14:45:50
1,439.72 щатски долар 14:45:45
1,439.87 щатски долар 14:45:35
1,439.84 щатски долар 14:45:30
1,439.85 щатски долар 14:45:25
1,439.92 щатски долар 14:45:20
1,439.98 щатски долар 14:45:14
1,440.1 щатски долар 14:45:08
1,439.95 щатски долар 14:44:55
1,440.07 щатски долар 14:44:50
1,440.15 щатски долар 14:44:45
1,440.22 щатски долар 14:44:34
1,440.26 щатски долар 14:44:28
1,440.28 щатски долар 14:44:12
1,440.26 щатски долар 14:44:07
1,440.37 щатски долар 14:43:52
1,440.8 щатски долар 14:43:47
1,440.82 щатски долар 14:43:42
1,440.9 щатски долар 14:43:32
1,440.8 щатски долар 14:43:28
1,440.72 щатски долар 14:43:23
1,440.63 щатски долар 14:43:18
1,440.62 щатски долар 14:43:12
1,440.59 щатски долар 14:43:07
1,440.38 щатски долар 14:42:56
1,440.33 щатски долар 14:42:51
1,440.32 щатски долар 14:42:46
1,440.33 щатски долар 14:42:41
1,440.3 щатски долар 14:42:36
1,440.26 щатски долар 14:42:30
1,440.1 щатски долар 14:42:25
1,440.09 щатски долар 14:42:20
1,440.15 щатски долар 14:42:14
1,440.19 щатски долар 14:42:08
1,440.28 щатски долар 14:41:51
1,440.27 щатски долар 14:41:46
1,440.25 щатски долар 14:41:42
1,440.2 щатски долар 14:41:37
1,440.19 щатски долар 14:41:32
1,440.18 щатски долар 14:41:28
1,440.1 щатски долар 14:41:23
1,440.02 щатски долар 14:41:18
1,439.99 щатски долар 14:41:13
1,440.05 щатски долар 14:41:07
1,440.07 щатски долар 14:40:50
1,439.99 щатски долар 14:40:45
1,440.07 щатски долар 14:40:40
1,440.09 щатски долар 14:40:29
1,440.2 щатски долар 14:40:23
1,440.24 щатски долар 14:40:17
1,440.27 щатски долар 14:40:10
1,440.2 щатски долар 14:39:52
1,440.28 щатски долар 14:39:48
1,440.2 щатски долар 14:39:43
1,440.22 щатски долар 14:39:38
1,440.24 щатски долар 14:39:33
1,440.2 щатски долар 14:39:28
1,440.22 щатски долар 14:39:18
1,440.31 щатски долар 14:39:13
1,440.32 щатски долар 14:39:07
1,440.31 щатски долар 14:39:00
1,440.32 щатски долар 14:38:41
1,440.22 щатски долар 14:38:37
1,440.23 щатски долар 14:38:32
1,440.32 щатски долар 14:38:22
1,440.31 щатски долар 14:38:18
1,440.41 щатски долар 14:38:07
1,440.43 щатски долар 14:37:50
1,440.52 щатски долар 14:37:45
1,440.53 щатски долар 14:37:41
1,440.51 щатски долар 14:37:36
1,440.43 щатски долар 14:37:32
1,440.33 щатски долар 14:37:27
1,440.32 щатски долар 14:37:23
1,440.43 щатски долар 14:37:13
1,440.32 щатски долар 14:36:50
1,440.37 щатски долар 14:36:45
1,440.53 щатски долар 14:36:35
1,440.58 щатски долар 14:36:29
1,440.51 щатски долар 14:36:24
1,440.42 щатски долар 14:36:19
1,440.43 щатски долар 14:36:12
1,440.33 щатски долар 14:36:07
1,440.67 щатски долар 14:35:51
1,440.64 щатски долар 14:35:46
1,440.53 щатски долар 14:35:41
1,440.63 щатски долар 14:35:37
1,440.54 щатски долар 14:35:32
1,440.68 щатски долар 14:35:28
1,440.72 щатски долар 14:35:23
1,440.66 щатски долар 14:35:18
1,440.68 щатски долар 14:35:13
1,440.63 щатски долар 14:34:59
1,440.53 щатски долар 14:34:49
1,440.55 щатски долар 14:34:44
1,440.64 щатски долар 14:34:40
1,440.6 щатски долар 14:34:35
1,440.53 щатски долар 14:34:26
1,440.41 щатски долар 14:34:21
1,440.3 щатски долар 14:34:16
1,440.28 щатски долар 14:34:11
1,440.49 щатски долар 14:34:06
1,440.78 щатски долар 14:33:39
1,440.61 щатски долар 14:33:34
1,440.7 щатски долар 14:33:29
1,440.68 щатски долар 14:33:24
1,440.78 щатски долар 14:33:19
1,440.77 щатски долар 14:33:13
1,440.7 щатски долар 14:33:08
1,440.6 щатски долар 14:32:56
1,440.69 щатски долар 14:32:51
1,440.7 щатски долар 14:32:45
1,440.69 щатски долар 14:32:41
1,440.61 щатски долар 14:32:35
1,440.51 щатски долар 14:32:30
1,440.4 щатски долар 14:32:25
1,440.6 щатски долар 14:32:20
1,440.31 щатски долар 14:32:14
1,440.47 щатски долар 14:32:07
1,440.2 щатски долар 14:31:54
1,440.12 щатски долар 14:31:48
1,440.19 щатски долар 14:31:43
1,440.2 щатски долар 14:31:38
1,440.19 щатски долар 14:31:33
1,440.26 щатски долар 14:31:28
1,440.2 щатски долар 14:31:23
1,440.17 щатски долар 14:31:18
1,440.1 щатски долар 14:31:12
1,440.17 щатски долар 14:31:06
1,440.08 щатски долар 14:30:57
1,440.06 щатски долар 14:30:52
1,440.1 щатски долар 14:30:47
1,439.88 щатски долар 14:30:41
1,439.89 щатски долар 14:30:35
1,439.87 щатски долар 14:30:29
1,439.89 щатски долар 14:30:17
1,439.9 щатски долар 14:30:10
1,439.78 щатски долар 14:29:50
1,439.76 щатски долар 14:29:40
1,439.89 щатски долар 14:29:26
1,439.97 щатски долар 14:29:17
1,440.1 щатски долар 14:29:07
1,439.96 щатски долар 14:28:57
1,439.99 щатски долар 14:28:52
1,440.09 щатски долар 14:28:47
1,440.1 щатски долар 14:28:42
1,440.08 щатски долар 14:28:32
1,440.1 щатски долар 14:28:27
1,440.11 щатски долар 14:28:18
1,440.2 щатски долар 14:28:07
1,440 щатски долар 14:27:42
1,440.1 щатски долар 14:27:37
1,440.09 щатски долар 14:27:33
1,440.08 щатски долар 14:27:28
1,440.01 щатски долар 14:27:18
1,439.99 щатски долар 14:27:12
1,440.09 щатски долар 14:27:07
1,440.21 щатски долар 14:26:59
1,440.17 щатски долар 14:26:54
1,440.16 щатски долар 14:26:49
1,440.12 щатски долар 14:26:40
1,440.11 щатски долар 14:26:35
1,440.1 щатски долар 14:26:31
1,439.88 щатски долар 14:26:21
1,439.89 щатски долар 14:26:11
1,439.79 щатски долар 14:26:06
1,439.76 щатски долар 14:25:51
1,439.73 щатски долар 14:25:47
1,439.99 щатски долар 14:25:37
1,439.97 щатски долар 14:25:27
1,440.01 щатски долар 14:25:19
1,439.99 щатски долар 14:25:13
1,440.07 щатски долар 14:25:08
1,440.11 щатски долар 14:24:55
1,440.08 щатски долар 14:24:50
1,440.18 щатски долар 14:24:45
1,440.19 щатски долар 14:24:39
1,440.14 щатски долар 14:24:34
1,440 щатски долар 14:24:29
1,440.01 щатски долар 14:24:23
1,439.92 щатски долар 14:24:18
1,439.88 щатски долар 14:24:12
1,439.97 щатски долар 14:24:07
1,440.1 щатски долар 14:23:46
1,440.11 щатски долар 14:23:41
1,440.12 щатски долар 14:23:36
1,440.11 щатски долар 14:23:31
1,440.08 щатски долар 14:23:27
1,439.88 щатски долар 14:23:22
1,439.82 щатски долар 14:23:17
1,439.96 щатски долар 14:23:12
1,439.99 щатски долар 14:23:07
1,439.98 щатски долар 14:22:51
1,439.9 щатски долар 14:22:46
1,439.96 щатски долар 14:22:41
1,439.97 щатски долар 14:22:36
1,439.99 щатски долар 14:22:31
1,439.98 щатски долар 14:22:27
1,439.9 щатски долар 14:22:22
1,440.1 щатски долар 14:22:17
1,440.18 щатски долар 14:22:13
1,440.27 щатски долар 14:22:07
1,440.39 щатски долар 14:21:53
1,440.38 щатски долар 14:21:43
1,440.28 щатски долар 14:21:34
1,440.11 щатски долар 14:21:29
1,439.89 щатски долар 14:21:24
1,439.87 щатски долар 14:21:19
1,439.61 щатски долар 14:21:13
1,439.6 щатски долар 14:21:07
1,439.76 щатски долар 14:20:46
1,439.69 щатски долар 14:20:41
1,439.78 щатски долар 14:20:36
1,439.91 щатски долар 14:20:31
1,439.78 щатски долар 14:20:20
1,439.76 щатски долар 14:20:14
1,439.82 щатски долар 14:20:08
1,439.79 щатски долар 14:19:49
1,439.78 щатски долар 14:19:44
1,439.97 щатски долар 14:19:39
1,439.87 щатски долар 14:19:30
1,439.63 щатски долар 14:19:25
1,439.78 щатски долар 14:19:20
1,439.79 щатски долар 14:19:11
1,439.99 щатски долар 14:19:06
1,439.96 щатски долар 14:18:56
1,439.78 щатски долар 14:18:51
1,439.86 щатски долар 14:18:47
1,439.87 щатски долар 14:18:42
1,439.78 щатски долар 14:18:38
1,439.86 щатски долар 14:18:32
1,439.87 щатски долар 14:18:27
1,439.88 щатски долар 14:18:22
1,439.82 щатски долар 14:18:17
1,439.8 щатски долар 14:18:12
1,439.72 щатски долар 14:18:07
1,439.89 щатски долар 14:17:49
1,439.78 щатски долар 14:17:45
1,440.01 щатски долар 14:17:40
1,439.93 щатски долар 14:17:35
1,440.02 щатски долар 14:17:26
1,440 щатски долар 14:17:21
1,439.91 щатски долар 14:17:17
1,439.82 щатски долар 14:17:07
1,439.7 щатски долар 14:16:58
1,439.81 щатски долар 14:16:53
1,439.7 щатски долар 14:16:48
1,439.55 щатски долар 14:16:43
1,439.49 щатски долар 14:16:38
1,439.68 щатски долар 14:16:32
1,439.39 щатски долар 14:16:27
1,439.47 щатски долар 14:16:22
1,439.65 щатски долар 14:16:17
1,439.87 щатски долар 14:16:12
1,440.08 щатски долар 14:16:07
1,440.37 щатски долар 14:15:49
1,440.5 щатски долар 14:15:44
1,440.17 щатски долар 14:15:39
1,440.03 щатски долар 14:15:35
1,439.86 щатски долар 14:15:29
1,439.53 щатски долар 14:15:24
1,439.44 щатски долар 14:15:19
1,439.73 щатски долар 14:15:13
1,439.74 щатски долар 14:15:08
1,440.02 щатски долар 14:14:59
1,439.83 щатски долар 14:14:54
1,439.53 щатски долар 14:14:49
1,439.38 щатски долар 14:14:45
1,438.89 щатски долар 14:14:40
1,438.91 щатски долар 14:14:35
1,438.78 щатски долар 14:14:30
1,438.7 щатски долар 14:14:26
1,438.71 щатски долар 14:14:21
1,438.7 щатски долар 14:14:16
1,438.68 щатски долар 14:14:12
1,438.59 щатски долар 14:14:06
1,438.54 щатски долар 14:13:50
1,438.32 щатски долар 14:13:45
1,438.38 щатски долар 14:13:40
1,438.55 щатски долар 14:13:36
1,438.41 щатски долар 14:13:26
1,438.39 щатски долар 14:13:21
1,438.44 щатски долар 14:13:17
1,438.49 щатски долар 14:13:07
1,438.48 щатски долар 14:13:00
1,438.3 щатски долар 14:12:55
1,438.4 щатски долар 14:12:50
1,438.49 щатски долар 14:12:45
1,438.3 щатски долар 14:12:40
1,438.31 щатски долар 14:12:28
1,438.33 щатски долар 14:12:23
1,438.36 щатски долар 14:12:17
1,438.29 щатски долар 14:12:12
1,438.3 щатски долар 14:12:07
1,438.26 щатски долар 14:11:50
1,438.18 щатски долар 14:11:45
1,438.12 щатски долар 14:11:41
1,438.15 щатски долар 14:11:32
1,438.16 щатски долар 14:11:27
1,438.11 щатски долар 14:11:22
1,438.12 щатски долар 14:11:17
1,438.01 щатски долар 14:11:07
1,437.98 щатски долар 14:10:57
1,437.89 щатски долар 14:10:53
1,437.82 щатски долар 14:10:48
1,437.92 щатски долар 14:10:44
1,437.97 щатски долар 14:10:39
1,437.91 щатски долар 14:10:34
1,437.51 щатски долар 14:10:30
1,437.49 щатски долар 14:10:24
1,437.4 щатски долар 14:10:20
1,437.32 щатски долар 14:10:14
1,437.28 щатски долар 14:10:08
1,437.31 щатски долар 14:09:52
1,437.3 щатски долар 14:09:47
1,437.28 щатски долар 14:09:42
1,437.31 щатски долар 14:09:38
1,437.3 щатски долар 14:09:33
1,437.31 щатски долар 14:09:28
1,437.42 щатски долар 14:09:23
1,437.43 щатски долар 14:09:18
1,437.42 щатски долар 14:09:12
1,437.61 щатски долар 14:09:07
1,437.51 щатски долар 14:08:57
1,437.54 щатски долар 14:08:53
1,437.63 щатски долар 14:08:48
1,437.65 щатски долар 14:08:43
1,437.59 щатски долар 14:08:38
1,437.6 щатски долар 14:08:17
1,437.56 щатски долар 14:08:11
1,437.64 щатски долар 14:08:06
1,437.14 щатски долар 14:06:55
1,437.05 щатски долар 14:06:51
1,437.12 щатски долар 14:06:46
1,437.15 щатски долар 14:06:42
1,437.22 щатски долар 14:06:37
1,437.2 щатски долар 14:06:32
1,437.17 щатски долар 14:06:27
1,437.22 щатски долар 14:06:22
1,437.3 щатски долар 14:06:12
1,437.28 щатски долар 14:06:06
1,437.12 щатски долар 14:05:51
1,437.13 щатски долар 14:05:47
1,437.12 щатски долар 14:05:42
1,437.11 щатски долар 14:05:38
1,437.09 щатски долар 14:05:33
1,437.1 щатски долар 14:05:28
1,437.01 щатски долар 14:05:23
1,437.11 щатски долар 14:05:19
1,437.12 щатски долар 14:05:14
1,437.03 щатски долар 14:05:08
1,436.93 щатски долар 14:04:53
1,436.84 щатски долар 14:04:38
1,437 щатски долар 14:04:33
1,437.05 щатски долар 14:04:28
1,437.03 щатски долар 14:04:11
1,436.94 щатски долар 14:04:06
1,437.13 щатски долар 14:03:51
1,437.12 щатски долар 14:03:46
1,437.03 щатски долар 14:03:42
1,437.09 щатски долар 14:03:37
1,437.12 щатски долар 14:03:32
1,437.13 щатски долар 14:03:27
1,437.31 щатски долар 14:03:23
1,437.33 щатски долар 14:03:18
1,437.24 щатски долар 14:03:12
1,437.32 щатски долар 14:03:07
1,437.24 щатски долар 14:02:59
1,437.35 щатски долар 14:02:55
1,437.01 щатски долар 14:02:46
1,437 щатски долар 14:02:41
1,437.01 щатски долар 14:02:37
1,437.12 щатски долар 14:02:28
1,437.05 щатски долар 14:02:23
1,436.93 щатски долар 14:02:18
1,436.92 щатски долар 14:02:12
1,436.93 щатски долар 14:02:07
1,437.1 щатски долар 14:01:50
1,437.33 щатски долар 14:01:45
1,437.52 щатски долар 14:01:40
1,437.7 щатски долар 14:01:35
1,437.68 щатски долар 14:01:30
1,437.71 щатски долар 14:01:25
1,437.81 щатски долар 14:01:20
1,437.39 щатски долар 14:01:14
1,437.42 щатски долар 14:01:08
1,437.32 щатски долар 14:00:59
1,437.21 щатски долар 14:00:54
1,437.19 щатски долар 14:00:47
1,437.13 щатски долар 14:00:40
1,437.3 щатски долар 14:00:32
1,437.46 щатски долар 14:00:22
1,438.08 щатски долар 14:00:13
1,437.74 щатски долар 13:59:52
1,437.81 щатски долар 13:59:43
1,437.8 щатски долар 13:59:38
1,437.82 щатски долар 13:59:34
1,438.03 щатски долар 13:59:25
1,438.1 щатски долар 13:59:16
1,438.09 щатски долар 13:59:12
1,438.11 щатски долар 13:58:58
1,438.12 щатски долар 13:58:53
1,438.22 щатски долар 13:58:49
1,438.21 щатски долар 13:58:36
1,438.28 щатски долар 13:58:31
1,438.19 щатски долар 13:58:27
1,438.3 щатски долар 13:58:22
1,438.38 щатски долар 13:58:17
1,438.6 щатски долар 13:58:12
1,438.4 щатски долар 13:58:06
1,438.28 щатски долар 13:57:50
1,438.3 щатски долар 13:57:36
1,438.27 щатски долар 13:57:27
1,438.28 щатски долар 13:57:22
1,438.27 щатски долар 13:57:17
1,438.19 щатски долар 13:57:12
1,438.1 щатски долар 13:56:47
1,438.17 щатски долар 13:56:41
1,438.19 щатски долар 13:56:32
1,438.16 щатски долар 13:56:27
1,438.19 щатски долар 13:56:22
1,438.18 щатски долар 13:56:17
1,438.12 щатски долар 13:56:07
1,438.19 щатски долар 13:55:49
1,438.27 щатски долар 13:55:45
1,438.28 щатски долар 13:55:40
1,438.27 щатски долар 13:55:36
1,438.29 щатски долар 13:55:31
1,438.21 щатски долар 13:55:22
1,438.01 щатски долар 13:55:18
1,438.1 щатски долар 13:55:13
1,438.21 щатски долар 13:55:07
1,438.01 щатски долар 13:54:59
1,437.99 щатски долар 13:54:55
1,438.1 щатски долар 13:54:50
1,438.11 щатски долар 13:54:45
1,438.12 щатски долар 13:54:41
1,438.19 щатски долар 13:54:37
1,438.2 щатски долар 13:54:27
1,438.19 щатски долар 13:54:22
1,438.1 щатски долар 13:54:17
1,438.09 щатски долар 13:54:12
1,438.15 щатски долар 13:54:07
1,438.41 щатски долар 13:53:46
1,438.4 щатски долар 13:53:41
1,438.42 щатски долар 13:53:32
1,438.4 щатски долар 13:53:28
1,438.31 щатски долар 13:53:22
1,438.29 щатски долар 13:53:17
1,438.3 щатски долар 13:53:12
1,438.28 щатски долар 13:53:07
1,438.3 щатски долар 13:52:53
1,438.37 щатски долар 13:52:48
1,438.5 щатски долар 13:52:27
1,438.6 щатски долар 13:52:22
1,438.7 щатски долар 13:52:17
1,438.76 щатски долар 13:52:11
1,438.72 щатски долар 13:52:06
1,438.41 щатски долар 13:51:45
1,438.42 щатски долар 13:51:40
1,438.43 щатски долар 13:51:36
1,438.42 щатски долар 13:51:31
1,438.43 щатски долар 13:51:26
1,438.4 щатски долар 13:51:21
1,438.41 щатски долар 13:51:11
1,438.42 щатски долар 13:50:59
1,438.43 щатски долар 13:50:55
1,438.33 щатски долар 13:50:51
1,438.22 щатски долар 13:50:46
1,438.18 щатски долар 13:50:41
1,438.13 щатски долар 13:50:37
1,437.99 щатски долар 13:50:32
1,438.01 щатски долар 13:50:26
1,438.04 щатски долар 13:50:21
1,437.92 щатски долар 13:50:15
1,437.96 щатски долар 13:50:09
1,437.99 щатски долар 13:49:45
1,437.9 щатски долар 13:49:41
1,437.89 щатски долар 13:49:36
1,437.88 щатски долар 13:49:32
1,437.87 щатски долар 13:49:27
1,438.01 щатски долар 13:49:23
1,437.99 щатски долар 13:49:18
1,437.88 щатски долар 13:49:12
1,437.8 щатски долар 13:49:07
1,437.82 щатски долар 13:48:59
1,437.93 щатски долар 13:48:55
1,437.92 щатски долар 13:48:45
1,437.94 щатски долар 13:48:40
1,437.7 щатски долар 13:48:35
1,437.72 щатски долар 13:48:30
1,437.59 щатски долар 13:48:24
1,437.49 щатски долар 13:48:13
1,437.38 щатски долар 13:48:07
1,437.47 щатски долар 13:47:49
1,437.41 щатски долар 13:47:45
1,437.45 щатски долар 13:47:40
1,437.22 щатски долар 13:47:36
1,437.17 щатски долар 13:47:31
1,437.13 щатски долар 13:47:27
1,437.16 щатски долар 13:47:22
1,437.26 щатски долар 13:47:17
1,436.91 щатски долар 13:47:12
1,436.99 щатски долар 13:47:07
1,437.18 щатски долар 13:46:58
1,437.44 щатски долар 13:46:53
1,437.76 щатски долар 13:46:43
1,438.08 щатски долар 13:46:39
1,438.17 щатски долар 13:46:35
1,438.32 щатски долар 13:46:30
1,438.42 щатски долар 13:46:25
1,438.41 щатски долар 13:46:21
1,438.31 щатски долар 13:46:16
1,438.33 щатски долар 13:46:11
1,438.41 щатски долар 13:46:07
1,438.43 щатски долар 13:45:49
1,438.41 щатски долар 13:45:44
1,438.5 щатски долар 13:45:39
1,438.49 щатски долар 13:45:34
1,438.45 щатски долар 13:45:25
1,438.31 щатски долар 13:45:20
1,438.38 щатски долар 13:45:14
1,438.39 щатски долар 13:45:08
1,438.4 щатски долар 13:44:58
1,438.49 щатски долар 13:44:53
1,438.47 щатски долар 13:44:43
1,438.48 щатски долар 13:44:37
1,438.5 щатски долар 13:44:32
1,438.49 щатски долар 13:44:22
1,438.51 щатски долар 13:44:17
1,438.49 щатски долар 13:44:07
1,438.4 щатски долар 13:43:45
1,438.47 щатски долар 13:43:40
1,438.6 щатски долар 13:43:35
1,438.49 щатски долар 13:43:30
1,438.51 щатски долар 13:43:21
1,438.61 щатски долар 13:43:17
1,438.59 щатски долар 13:43:06
1,438.55 щатски долар 13:42:56
1,438.6 щатски долар 13:42:51
1,438.59 щатски долар 13:42:47
1,438.51 щатски долар 13:42:42
1,438.59 щатски долар 13:42:37
1,438.54 щатски долар 13:42:32
1,438.6 щатски долар 13:42:18
1,438.59 щатски долар 13:42:12
1,438.75 щатски долар 13:42:07
1,438.69 щатски долар 13:41:49
1,438.59 щатски долар 13:41:44
1,438.69 щатски долар 13:41:39
1,438.78 щатски долар 13:41:30
1,438.79 щатски долар 13:41:26
1,438.77 щатски долар 13:41:21
1,438.72 щатски долар 13:41:17
1,438.84 щатски долар 13:41:12
1,438.83 щатски долар 13:41:07
1,438.94 щатски долар 13:40:56
1,439 щатски долар 13:40:51
1,439.03 щатски долар 13:40:46
1,439.08 щатски долар 13:40:41
1,439.18 щатски долар 13:40:35
1,439.09 щатски долар 13:40:31
1,439.11 щатски долар 13:40:21
1,439.01 щатски долар 13:40:09
1,439.18 щатски долар 13:39:42
1,439.2 щатски долар 13:39:32
1,439.21 щатски долар 13:39:27
1,439.09 щатски долар 13:39:22
1,439.01 щатски долар 13:39:12
1,439.12 щатски долар 13:39:07
1,439.1 щатски долар 13:38:53
1,439.12 щатски долар 13:38:49
1,439.03 щатски долар 13:38:44
1,439.11 щатски долар 13:38:40
1,439.12 щатски долар 13:38:35
1,439.11 щатски долар 13:38:21
1,439.12 щатски долар 13:38:17
1,439.1 щатски долар 13:38:12
1,439.18 щатски долар 13:38:06
1,439.19 щатски долар 13:37:48
1,439.18 щатски долар 13:37:44
1,439.21 щатски долар 13:37:34
1,439.2 щатски долар 13:37:29
1,439.28 щатски долар 13:37:25
1,439.26 щатски долар 13:37:21
1,439.21 щатски долар 13:37:12
1,439.2 щатски долар 13:37:06
1,439.28 щатски долар 13:36:58
1,439.2 щатски долар 13:36:54
1,439.16 щатски долар 13:36:49
1,439.18 щатски долар 13:36:44
1,439.11 щатски долар 13:36:34
1,439.18 щатски долар 13:36:28
1,439.17 щатски долар 13:36:23
1,439.21 щатски долар 13:36:18
1,439.28 щатски долар 13:36:07
1,439.21 щатски долар 13:35:45
1,439.19 щатски долар 13:35:41
1,439.12 щатски долар 13:35:37
1,439.09 щатски долар 13:35:32
1,439.1 щатски долар 13:35:18
1,439.08 щатски долар 13:35:13
1,439.1 щатски долар 13:34:58
1,439.09 щатски долар 13:34:54
1,439.1 щатски долар 13:34:50
1,439.11 щатски долар 13:34:41
1,439.09 щатски долар 13:34:22
1,439.1 щатски долар 13:34:18
1,439.2 щатски долар 13:34:12
1,439.18 щатски долар 13:34:07
1,439.11 щатски долар 13:33:51
1,439.4 щатски долар 13:33:46
1,439.38 щатски долар 13:33:37
1,439.39 щатски долар 13:33:32
1,439.38 щатски долар 13:33:17
1,439.41 щатски долар 13:33:06
1,439.4 щатски долар 13:32:56
1,439.38 щатски долар 13:32:52
1,439.34 щатски долар 13:32:46
1,439.35 щатски долар 13:32:42
1,439.39 щатски долар 13:32:37
1,439.47 щатски долар 13:32:26
1,439.49 щатски долар 13:32:17
1,439.47 щатски долар 13:32:12
1,439.49 щатски долар 13:32:07
1,439.6 щатски долар 13:31:52
1,439.48 щатски долар 13:31:46
1,439.49 щатски долар 13:31:42
1,439.47 щатски долар 13:31:37
1,439.5 щатски долар 13:31:33
1,439.6 щатски долар 13:31:28
1,439.61 щатски долар 13:31:18
1,439.58 щатски долар 13:31:13
1,439.59 щатски долар 13:31:07
1,439.62 щатски долар 13:30:53
1,439.61 щатски долар 13:30:48
1,439.65 щатски долар 13:30:42
1,439.59 щатски долар 13:30:36
1,439.58 щатски долар 13:30:31
1,439.44 щатски долар 13:30:24
1,439.48 щатски долар 13:30:18
1,439.7 щатски долар 13:30:11
1,439.76 щатски долар 13:29:48
1,439.79 щатски долар 13:29:44
1,440.01 щатски долар 13:29:39
1,439.99 щатски долар 13:29:35
1,439.9 щатски долар 13:29:30
1,439.91 щатски долар 13:29:25
1,439.9 щатски долар 13:29:21
1,439.97 щатски долар 13:29:16
1,439.92 щатски долар 13:29:11
1,439.99 щатски долар 13:29:06
1,440 щатски долар 13:28:41
1,439.99 щатски долар 13:28:36
1,440.01 щатски долар 13:28:16
1,439.98 щатски долар 13:28:11
1,439.9 щатски долар 13:28:06
1,439.99 щатски долар 13:27:51
1,440 щатски долар 13:27:42
1,440.09 щатски долар 13:27:38
1,440.1 щатски долар 13:27:27
1,440.09 щатски долар 13:27:23
1,440.08 щатски долар 13:27:18
1,440.13 щатски долар 13:27:13
1,440.09 щатски долар 13:26:45
1,440.11 щатски долар 13:26:36
1,440.1 щатски долар 13:26:27
1,440.09 щатски долар 13:26:22
1,440.1 щатски долар 13:26:18
1,440.08 щатски долар 13:26:07
1,440.1 щатски долар 13:25:31
1,440.19 щатски долар 13:25:27
1,440.28 щатски долар 13:25:17
1,440.31 щатски долар 13:25:08
1,440.39 щатски долар 13:24:48
1,440.49 щатски долар 13:24:44
1,440.48 щатски долар 13:24:38
1,440.5 щатски долар 13:24:33
1,440.59 щатски долар 13:24:28
1,440.6 щатски долар 13:24:23
1,440.58 щатски долар 13:24:18
1,440.49 щатски долар 13:23:38
1,440.5 щатски долар 13:23:34
1,440.57 щатски долар 13:23:30
1,440.47 щатски долар 13:23:25
1,440.5 щатски долар 13:23:21
1,440.32 щатски долар 13:23:16
1,440.3 щатски долар 13:23:11
1,440.32 щатски долар 13:23:07
1,440.3 щатски долар 13:22:56
1,440.29 щатски долар 13:22:52
1,440.44 щатски долар 13:22:47
1,440.48 щатски долар 13:22:43
1,440.4 щатски долар 13:22:39
1,440.53 щатски долар 13:22:34
1,440.51 щатски долар 13:22:30
1,440.52 щатски долар 13:22:21
1,440.55 щатски долар 13:22:17
1,440.39 щатски долар 13:22:12
1,440.32 щатски долар 13:22:07
1,440.34 щатски долар 13:21:48
1,440.38 щатски долар 13:21:44
1,440.32 щатски долар 13:21:26
1,440.31 щатски долар 13:21:22
1,440.41 щатски долар 13:21:07
1,440.43 щатски долар 13:20:43
1,440.32 щатски долар 13:20:39
1,440.33 щатски долар 13:20:34
1,440.23 щатски долар 13:20:30
1,440.2 щатски долар 13:20:20
1,440.21 щатски долар 13:20:14
1,440.11 щатски долар 13:20:09
1,440.2 щатски долар 13:19:49
1,440.19 щатски долар 13:19:45
1,440.38 щатски долар 13:19:41
1,440.46 щатски долар 13:19:37
1,440.49 щатски долар 13:19:24
1,440.66 щатски долар 13:19:16
1,440.6 щатски долар 13:19:12
1,440.61 щатски долар 13:19:07
1,440.38 щатски долар 13:18:56
1,440.31 щатски долар 13:18:52
1,440.26 щатски долар 13:18:48
1,440.23 щатски долар 13:18:43
1,440.27 щатски долар 13:18:39
1,440.2 щатски долар 13:18:35
1,440.19 щатски долар 13:18:21
1,440.15 щатски долар 13:18:17
1,440.11 щатски долар 13:18:12
1,440.1 щатски долар 13:17:44
1,440.09 щатски долар 13:17:32
1,440.05 щатски долар 13:17:28
1,440.01 щатски долар 13:17:20
1,440.08 щатски долар 13:17:16
1,440.07 щатски долар 13:17:11
1,440.08 щатски долар 13:16:56
1,440.01 щатски долар 13:16:51
1,440.28 щатски долар 13:16:47
1,440.2 щатски долар 13:16:43
1,440.18 щатски долар 13:16:38
1,440.17 щатски долар 13:16:33
1,440.07 щатски долар 13:16:29
1,440.11 щатски долар 13:16:25
1,440.12 щатски долар 13:16:15
1,440.13 щатски долар 13:16:11
1,440.2 щатски долар 13:16:06
1,440.36 щатски долар 13:15:47
1,440.38 щатски долар 13:15:43
1,440.18 щатски долар 13:15:35
1,440.1 щатски долар 13:15:31
1,440.08 щатски долар 13:15:22
1,440.09 щатски долар 13:15:18
1,440.12 щатски долар 13:15:13
1,440.11 щатски долар 13:15:08
1,440.09 щатски долар 13:14:53
1,440.1 щатски долар 13:14:49
1,440.09 щатски долар 13:14:29
1,440.1 щатски долар 13:14:25
1,440.09 щатски долар 13:14:21
1,440.12 щатски долар 13:14:17
1,440.11 щатски долар 13:14:12
1,440.2 щатски долар 13:14:07
1,440.38 щатски долар 13:13:49
1,440.41 щатски долар 13:13:41
1,440.4 щатски долар 13:13:36
1,440.32 щатски долар 13:13:25
1,440.13 щатски долар 13:13:20
1,440.22 щатски долар 13:13:16
1,440.3 щатски долар 13:13:07
1,440.31 щатски долар 13:12:57
1,440.21 щатски долар 13:12:52
1,440.2 щатски долар 13:12:48
1,440.12 щатски долар 13:12:34
1,440.18 щатски долар 13:12:29
1,440.19 щатски долар 13:12:25
1,440.18 щатски долар 13:12:20
1,440.1 щатски долар 13:12:06
1,440.11 щатски долар 13:11:51
1,440.18 щатски долар 13:11:47
1,440.1 щатски долар 13:11:31
1,439.97 щатски долар 13:11:27
1,439.99 щатски долар 13:11:23
1,439.97 щатски долар 13:11:19
1,439.99 щатски долар 13:10:52
1,440.05 щатски долар 13:10:44
1,440 щатски долар 13:10:39
1,439.99 щатски долар 13:10:35
1,439.91 щатски долар 13:10:27
1,439.88 щатски долар 13:10:23
1,439.83 щатски долар 13:10:19
1,439.88 щатски долар 13:10:13
1,439.8 щатски долар 13:10:08
1,439.81 щатски долар 13:09:51
1,439.82 щатски долар 13:09:43
1,439.89 щатски долар 13:09:39
1,439.9 щатски долар 13:09:35
1,439.89 щатски долар 13:09:30
1,439.81 щатски долар 13:09:26
1,439.8 щатски долар 13:09:07
1,439.9 щатски долар 13:08:59
1,439.93 щатски долар 13:08:55
1,439.88 щатски долар 13:08:50
1,439.87 щатски долар 13:08:46
1,439.6 щатски долар 13:08:37
1,439.59 щатски долар 13:08:33
1,439.55 щатски долар 13:08:28
1,439.53 щатски долар 13:08:24
1,439.76 щатски долар 13:08:16
1,439.88 щатски долар 13:08:11
1,439.9 щатски долар 13:08:07
1,440.1 щатски долар 13:06:53
1,440.11 щатски долар 13:06:49
1,440.19 щатски долар 13:06:45
1,440.16 щатски долар 13:06:41
1,440.15 щатски долар 13:06:37
1,440.18 щатски долар 13:06:33
1,440.2 щатски долар 13:06:29
1,440.22 щатски долар 13:06:24
1,440.3 щатски долар 13:06:20
1,440.35 щатски долар 13:06:16
1,440.4 щатски долар 13:06:11
1,440.38 щатски долар 13:06:06
1,440.39 щатски долар 13:05:43
1,440.4 щатски долар 13:05:27
1,440.51 щатски долар 13:05:23
1,440.48 щатски долар 13:05:19
1,440.49 щатски долар 13:05:15
1,440.51 щатски долар 13:05:11
1,440.49 щатски долар 13:05:07
1,440.58 щатски долар 13:04:58
1,440.6 щатски долар 13:04:54
1,440.5 щатски долар 13:04:50
1,440.51 щатски долар 13:04:46
1,440.49 щатски долар 13:04:41
1,440.58 щатски долар 13:04:37
1,440.51 щатски долар 13:04:33
1,440.49 щатски долар 13:04:29
1,440.4 щатски долар 13:04:20
1,440.31 щатски долар 13:04:15
1,440.33 щатски долар 13:04:11
1,440.28 щатски долар 13:04:06
1,440.31 щатски долар 13:03:49
1,440.33 щатски долар 13:03:44
1,440.4 щатски долар 13:03:40
1,440.38 щатски долар 13:03:32
1,440.39 щатски долар 13:03:27
1,440.43 щатски долар 13:03:23
1,440.3 щатски долар 13:03:19
1,440.29 щатски долар 13:03:15
1,440.31 щатски долар 13:03:10
1,440.41 щатски долар 13:03:06
1,440.51 щатски долар 13:02:55
1,440.52 щатски долар 13:02:48
1,440.51 щатски долар 13:02:44
1,440.52 щатски долар 13:02:40
1,440.49 щатски долар 13:02:36
1,440.51 щатски долар 13:02:32
1,440.42 щатски долар 13:02:28
1,440.41 щатски долар 13:02:24
1,440.3 щатски долар 13:02:20
1,440.28 щатски долар 13:02:16
1,440.29 щатски долар 13:02:11
1,440.28 щатски долар 13:02:06
1,440.19 щатски долар 13:01:52
1,440.41 щатски долар 13:01:48
1,440.45 щатски долар 13:01:43
1,440.43 щатски долар 13:01:39
1,440.48 щатски долар 13:01:35
1,440.41 щатски долар 13:01:22
1,440.4 щатски долар 13:01:12
1,440.49 щатски долар 13:00:56
1,440.4 щатски долар 13:00:51
1,440.5 щатски долар 13:00:38
1,440.58 щатски долар 13:00:32
1,440.41 щатски долар 13:00:25
1,440.46 щатски долар 13:00:18
1,440.41 щатски долар 13:00:11
1,440.35 щатски долар 12:59:50
1,440.4 щатски долар 12:59:46
1,440.49 щатски долар 12:59:43
1,440.42 щатски долар 12:59:38
1,440.41 щатски долар 12:59:34
1,440.51 щатски долар 12:59:30
1,440.41 щатски долар 12:59:27
1,440.4 щатски долар 12:59:23
1,440.51 щатски долар 12:59:19
1,440.4 щатски долар 12:59:10
1,440.22 щатски долар 12:58:58
1,440.24 щатски долар 12:58:54
1,440.22 щатски долар 12:58:50
1,440.19 щатски долар 12:58:47
1,440.21 щатски долар 12:58:43
1,440.22 щатски долар 12:58:38
1,440.24 щатски долар 12:58:31
1,440.22 щатски долар 12:58:19
1,440.1 щатски долар 12:58:15
1,440.11 щатски долар 12:58:11
1,440.08 щатски долар 12:58:06
1,440.01 щатски долар 12:57:44
1,439.99 щатски долар 12:57:40
1,439.91 щатски долар 12:57:35
1,439.89 щатски долар 12:57:31
1,439.81 щатски долар 12:57:27
1,439.79 щатски долар 12:57:22
1,439.8 щатски долар 12:57:14
1,439.78 щатски долар 12:57:10
1,439.8 щатски долар 12:56:55
1,439.82 щатски долар 12:56:51
1,439.8 щатски долар 12:56:47
1,439.71 щатски долар 12:56:43
1,439.81 щатски долар 12:56:38
1,439.8 щатски долар 12:56:34
1,439.81 щатски долар 12:56:26
1,439.92 щатски долар 12:56:23
1,439.97 щатски долар 12:56:19
1,439.95 щатски долар 12:56:14
1,439.8 щатски долар 12:56:10
1,439.91 щатски долар 12:56:05
1,439.8 щатски долар 12:55:50
1,439.71 щатски долар 12:55:27
1,439.63 щатски долар 12:55:19
1,439.7 щатски долар 12:55:15
1,439.69 щатски долар 12:55:11
1,439.63 щатски долар 12:55:07
1,439.71 щатски долар 12:54:57
1,439.72 щатски долар 12:54:53
1,439.62 щатски долар 12:54:46
1,439.5 щатски долар 12:54:42
1,439.51 щатски долар 12:54:38
1,439.49 щатски долар 12:54:34
1,439.54 щатски долар 12:54:30
1,439.49 щатски долар 12:54:26
1,439.54 щатски долар 12:54:22
1,439.53 щатски долар 12:54:18
1,439.51 щатски долар 12:54:14
1,439.49 щатски долар 12:54:10
1,439.53 щатски долар 12:53:45
1,439.54 щатски долар 12:53:41
1,439.53 щатски долар 12:53:37
1,439.56 щатски долар 12:53:33
1,439.62 щатски долар 12:53:29
1,439.61 щатски долар 12:53:25
1,439.63 щатски долар 12:53:21
1,439.68 щатски долар 12:53:18
1,439.71 щатски долар 12:53:14
1,439.72 щатски долар 12:53:05
1,439.53 щатски долар 12:52:58
1,439.51 щатски долар 12:52:50
1,439.45 щатски долар 12:52:22
1,439.42 щатски долар 12:52:18
1,439.43 щатски долар 12:52:14
1,439.45 щатски долар 12:52:10
1,439.43 щатски долар 12:52:06
1,439.45 щатски долар 12:51:48
1,439.43 щатски долар 12:51:44
1,439.44 щатски долар 12:51:40
1,439.42 щатски долар 12:51:36
1,439.44 щатски долар 12:51:32
1,439.41 щатски долар 12:51:24
1,439.34 щатски долар 12:51:20
1,439.33 щатски долар 12:51:06
1,439.42 щатски долар 12:50:57
1,439.43 щатски долар 12:50:50
1,439.49 щатски долар 12:50:42
1,439.41 щатски долар 12:50:35
1,439.42 щатски долар 12:50:31
1,439.41 щатски долар 12:50:27
1,439.44 щатски долар 12:50:22
1,439.37 щатски долар 12:50:09
1,439.45 щатски долар 12:49:40
1,439.42 щатски долар 12:49:36
1,439.51 щатски долар 12:49:21
1,439.43 щатски долар 12:49:18
1,439.51 щатски долар 12:49:10
1,439.53 щатски долар 12:49:06
1,439.51 щатски долар 12:48:58
1,439.57 щатски долар 12:48:53
1,439.61 щатски долар 12:48:41
1,439.51 щатски долар 12:48:29
1,439.43 щатски долар 12:48:24
1,439.51 щатски долар 12:47:33
1,439.52 щатски долар 12:47:29
1,439.51 щатски долар 12:47:22
1,439.47 щатски долар 12:47:18
1,439.45 щатски долар 12:47:14
1,439.49 щатски долар 12:47:10
1,439.51 щатски долар 12:47:06
1,439.34 щатски долар 12:46:55
1,439.33 щатски долар 12:46:47
1,439.37 щатски долар 12:46:43
1,439.4 щатски долар 12:46:39
1,439.41 щатски долар 12:46:32
1,439.42 щатски долар 12:46:20
1,439.32 щатски долар 12:46:17
1,439.33 щатски долар 12:46:13
1,439.35 щатски долар 12:46:09
1,439.37 щатски долар 12:46:05
1,439.36 щатски долар 12:45:45
1,439.46 щатски долар 12:45:38
1,439.44 щатски долар 12:45:30
1,439.41 щатски долар 12:45:20
1,439.42 щатски долар 12:45:16
1,439.5 щатски долар 12:45:12
1,439.51 щатски долар 12:45:07
1,439.49 щатски долар 12:44:59
1,439.45 щатски долар 12:44:55
1,439.43 щатски долар 12:44:51
1,439.49 щатски долар 12:44:46
1,439.42 щатски долар 12:44:42
1,439.4 щатски долар 12:44:38
1,439.38 щатски долар 12:44:34
1,439.4 щатски долар 12:44:31
1,439.39 щатски долар 12:44:27
1,439.43 щатски долар 12:44:23
1,439.35 щатски долар 12:44:18
1,439.41 щатски долар 12:44:14
1,439.11 щатски долар 12:44:10
1,439.13 щатски долар 12:44:06
1,439.03 щатски долар 12:43:46
1,439.06 щатски долар 12:43:42
1,439.07 щатски долар 12:43:38
1,439.06 щатски долар 12:43:34
1,439.07 щатски долар 12:43:31
1,439.06 щатски долар 12:43:27
1,439.07 щатски долар 12:43:06
1,439.16 щатски долар 12:42:52
1,439.13 щатски долар 12:42:44
1,439.22 щатски долар 12:42:40
1,439.21 щатски долар 12:42:36
1,439.12 щатски долар 12:42:20
1,439.15 щатски долар 12:42:15
1,439.14 щатски долар 12:42:11
1,439.13 щатски долар 12:42:06
1,439.2 щатски долар 12:41:43
1,439.16 щатски долар 12:41:35
1,439.15 щатски долар 12:41:27
1,439.18 щатски долар 12:41:23
1,439.19 щатски долар 12:41:15
1,439.15 щатски долар 12:41:10
1,439.14 щатски долар 12:41:06
1,439.15 щатски долар 12:40:56
1,439.21 щатски долар 12:40:31
1,439.15 щатски долар 12:40:26
1,439.16 щатски долар 12:40:22
1,439.19 щатски долар 12:40:18
1,439.2 щатски долар 12:40:13
1,439.18 щатски долар 12:40:08
1,439.32 щатски долар 12:39:50
1,439.35 щатски долар 12:39:47
1,439.32 щатски долар 12:39:43
1,439.36 щатски долар 12:39:28
1,439.35 щатски долар 12:39:24
1,439.33 щатски долар 12:39:20
1,439.3 щатски долар 12:39:16
1,439.31 щатски долар 12:39:11
1,439.33 щатски долар 12:39:06
1,439.32 щатски долар 12:38:59
1,439.43 щатски долар 12:38:52
1,439.45 щатски долар 12:38:48
1,439.7 щатски долар 12:38:44
1,439.65 щатски долар 12:38:41
1,439.74 щатски долар 12:38:37
1,439.49 щатски долар 12:38:33
1,439.37 щатски долар 12:38:30
1,439.33 щатски долар 12:38:26
1,439.34 щатски долар 12:38:22
1,439.19 щатски долар 12:38:18
1,439.2 щатски долар 12:38:14
1,439.41 щатски долар 12:38:10
1,439.45 щатски долар 12:38:05
1,439.55 щатски долар 12:37:49
1,439.17 щатски долар 12:37:41
1,439.46 щатски долар 12:37:37
1,439.45 щатски долар 12:37:34
1,439.44 щатски долар 12:37:30
1,439.41 щатски долар 12:37:19
1,439.53 щатски долар 12:37:06
1,439.51 щатски долар 12:36:57
1,439.53 щатски долар 12:36:49
1,439.43 щатски долар 12:36:45
1,439.44 щатски долар 12:36:41
1,439.47 щатски долар 12:36:37
1,439.43 щатски долар 12:36:28
1,439.47 щатски долар 12:36:11
1,439.52 щатски долар 12:36:06
1,439.57 щатски долар 12:35:50
1,439.59 щатски долар 12:35:46
1,439.48 щатски долар 12:35:42
1,439.47 щатски долар 12:35:38
1,439.51 щатски долар 12:35:35
1,439.62 щатски долар 12:35:27
1,439.57 щатски долар 12:35:19
1,439.56 щатски долар 12:35:16
1,439.57 щатски долар 12:35:07
1,439.67 щатски долар 12:34:57
1,439.66 щатски долар 12:34:54
1,439.67 щатски долар 12:34:50
1,439.59 щатски долар 12:34:46
1,439.64 щатски долар 12:34:42
1,439.62 щатски долар 12:34:38
1,439.58 щатски долар 12:34:35
1,439.53 щатски долар 12:34:06
1,439.45 щатски долар 12:33:51
1,439.47 щатски долар 12:33:47
1,439.45 щатски долар 12:33:39
1,439.53 щатски долар 12:33:36
1,439.22 щатски долар 12:33:32
1,439.41 щатски долар 12:33:23
1,439.55 щатски долар 12:33:20
1,439.62 щатски долар 12:33:16
1,439.58 щатски долар 12:33:11
1,439.57 щатски долар 12:33:07
1,439.65 щатски долар 12:32:53
1,439.7 щатски долар 12:32:49
1,439.6 щатски долар 12:32:41
1,439.47 щатски долар 12:32:36
1,439.33 щатски долар 12:32:33
1,439.31 щатски долар 12:32:24
1,439.3 щатски долар 12:32:20
1,439.26 щатски долар 12:32:16
1,439.01 щатски долар 12:32:11
1,439.03 щатски долар 12:32:07
1,439.37 щатски долар 12:31:51
1,439.36 щатски долар 12:31:43
1,439.37 щатски долар 12:31:39
1,439.38 щатски долар 12:31:27
1,439.37 щатски долар 12:31:23
1,439.36 щатски долар 12:31:19
1,439.35 щатски долар 12:31:15
1,439.44 щатски долар 12:31:07
1,439.41 щатски долар 12:30:52
1,439.36 щатски долар 12:30:48
1,439.43 щатски долар 12:30:44
1,439.45 щатски долар 12:30:40
1,439.47 щатски долар 12:30:35
1,439.54 щатски долар 12:30:30
1,439.45 щатски долар 12:30:25
1,439.35 щатски долар 12:30:20
1,439.34 щатски долар 12:30:14
1,439.38 щатски долар 12:30:09
1,439.53 щатски долар 12:29:40
1,439.42 щатски долар 12:29:36
1,439.17 щатски долар 12:29:33
1,439.18 щатски долар 12:29:29
1,439.2 щатски долар 12:29:25
1,439.22 щатски долар 12:29:22
1,439.17 щатски долар 12:29:18
1,439.16 щатски долар 12:29:14
1,439.37 щатски долар 12:29:11
1,439.45 щатски долар 12:29:06
1,439.46 щатски долар 12:28:54
1,439.45 щатски долар 12:28:49
1,439.42 щатски долар 12:28:45
1,439.36 щатски долар 12:28:34
1,439.39 щатски долар 12:28:30
1,439.35 щатски долар 12:28:22
1,439.37 щатски долар 12:28:18
1,439.36 щатски долар 12:28:06
1,439.38 щатски долар 12:27:45
1,439.36 щатски долар 12:27:41
1,439.37 щатски долар 12:27:38
1,439.45 щатски долар 12:27:26
1,439.49 щатски долар 12:27:22
1,439.52 щатски долар 12:27:19
1,439.56 щатски долар 12:27:06
1,439.57 щатски долар 12:26:56
1,439.58 щатски долар 12:26:52
1,439.57 щатски долар 12:26:48
1,439.51 щатски долар 12:26:44
1,439.55 щатски долар 12:26:41
1,439.54 щатски долар 12:26:37
1,439.53 щатски долар 12:26:33
1,439.47 щатски долар 12:26:30
1,439.57 щатски долар 12:26:26
1,439.58 щатски долар 12:26:22
1,439.55 щатски долар 12:26:18
1,439.51 щатски долар 12:26:14
1,439.4 щатски долар 12:26:10
1,439.44 щатски долар 12:26:06
1,439.46 щатски долар 12:25:49
1,439.53 щатски долар 12:25:45
1,439.56 щатски долар 12:25:41
1,439.55 щатски долар 12:25:38
1,439.53 щатски долар 12:25:34
1,439.51 щатски долар 12:25:26
1,439.47 щатски долар 12:25:15
1,439.43 щатски долар 12:25:07
1,439.28 щатски долар 12:24:53
1,439.38 щатски долар 12:24:36
1,439.34 щатски долар 12:24:32
1,439.28 щатски долар 12:24:19
1,439.26 щатски долар 12:24:14
1,439.28 щатски долар 12:24:06
1,439.16 щатски долар 12:23:51
1,439.12 щатски долар 12:23:46
1,439.1 щатски долар 12:23:43
1,439.16 щатски долар 12:23:35
1,439.15 щатски долар 12:23:28
1,439.07 щатски долар 12:23:24
1,438.88 щатски долар 12:23:17
1,438.87 щатски долар 12:23:09
1,438.88 щатски долар 12:23:05
1,438.89 щатски долар 12:22:57
1,438.88 щатски долар 12:22:46
1,439 щатски долар 12:22:42
1,439.09 щатски долар 12:22:38
1,439.03 щатски долар 12:22:34
1,439.04 щатски долар 12:22:30
1,439.06 щатски долар 12:22:27
1,438.97 щатски долар 12:22:23
1,438.87 щатски долар 12:22:15
1,438.88 щатски долар 12:22:10
1,438.91 щатски долар 12:22:06
1,439.09 щатски долар 12:21:47
1,439.12 щатски долар 12:21:43
1,439.07 щатски долар 12:21:35
1,439.02 щатски долар 12:21:31
1,438.99 щатски долар 12:21:19
1,438.89 щатски долар 12:21:15
1,438.9 щатски долар 12:21:06
1,438.89 щатски долар 12:20:59
1,438.88 щатски долар 12:20:51
1,438.97 щатски долар 12:20:47
1,439.02 щатски долар 12:20:43
1,438.99 щатски долар 12:20:26
1,439.06 щатски долар 12:20:21
1,438.96 щатски долар 12:20:17
1,438.88 щатски долар 12:20:11
1,438.86 щатски долар 12:20:07
1,438.87 щатски долар 12:19:43
1,438.88 щатски долар 12:19:28
1,438.9 щатски долар 12:19:20
1,438.95 щатски долар 12:19:17
1,438.88 щатски долар 12:19:09
1,438.92 щатски долар 12:19:05
1,438.91 щатски долар 12:18:58
1,439.03 щатски долар 12:18:55
1,439.07 щатски долар 12:18:51
1,439.08 щатски долар 12:18:48
1,439.01 щатски долар 12:18:40
1,438.97 щатски долар 12:18:36
1,438.98 щатски долар 12:18:32
1,438.99 щатски долар 12:18:20
1,439.06 щатски долар 12:18:15
1,439.11 щатски долар 12:18:11
1,439.09 щатски долар 12:18:06
1,439.05 щатски долар 12:17:50
1,439.04 щатски долар 12:17:47
1,439.17 щатски долар 12:17:39
1,439.28 щатски долар 12:17:34
1,439.16 щатски долар 12:17:30
1,439.18 щатски долар 12:17:27
1,439.22 щатски долар 12:17:23
1,439.28 щатски долар 12:17:15
1,439.26 щатски долар 12:17:10
1,439.19 щатски долар 12:17:06
1,439.17 щатски долар 12:16:59
1,439.2 щатски долар 12:16:55
1,439.19 щатски долар 12:16:51
1,439.09 щатски долар 12:16:47
1,439.1 щатски долар 12:16:43
1,439.09 щатски долар 12:16:39
1,438.97 щатски долар 12:16:34
1,439 щатски долар 12:16:30
1,439.07 щатски долар 12:16:26
1,438.84 щатски долар 12:16:22
1,438.76 щатски долар 12:16:19
1,438.74 щатски долар 12:16:14
1,438.76 щатски долар 12:16:06
1,438.78 щатски долар 12:15:49
1,438.8 щатски долар 12:15:42
1,438.81 щатски долар 12:15:38
1,439.12 щатски долар 12:15:34
1,439.17 щатски долар 12:15:30
1,439.4 щатски долар 12:15:25
1,439.37 щатски долар 12:15:21
1,439.34 щатски долар 12:15:17
1,439.24 щатски долар 12:15:12
1,439.22 щатски долар 12:15:08
1,439.04 щатски долар 12:14:58
1,439.11 щатски долар 12:14:55
1,439.29 щатски долар 12:14:51
1,439.27 щатски долар 12:14:47
1,439.33 щатски долар 12:14:43
1,439.27 щатски долар 12:14:39
1,439.31 щатски долар 12:14:35
1,439.39 щатски долар 12:14:30
1,439.45 щатски долар 12:14:22
1,439.42 щатски долар 12:14:18
1,439.37 щатски долар 12:14:15
1,439.38 щатски долар 12:14:10
1,439.47 щатски долар 12:14:06
1,439.37 щатски долар 12:13:49
1,439.33 щатски долар 12:13:45
1,439.32 щатски долар 12:13:41
1,439.38 щатски долар 12:13:22
1,439.39 щатски долар 12:13:18
1,439.38 щатски долар 12:13:14
1,439.32 щатски долар 12:13:06
1,439.37 щатски долар 12:12:57
1,439.39 щатски долар 12:12:53
1,439.4 щатски долар 12:12:40
1,439.41 щатски долар 12:12:36
1,439.4 щатски долар 12:12:27
1,439.41 щатски долар 12:12:23
1,439.4 щатски долар 12:12:15
1,439.47 щатски долар 12:12:10
1,439.49 щатски долар 12:12:06
1,439.55 щатски долар 12:11:50
1,439.51 щатски долар 12:11:47
1,439.49 щатски долар 12:11:36
1,439.48 щатски долар 12:11:32
1,439.49 щатски долар 12:11:28
1,439.38 щатски долар 12:11:25
1,439.37 щатски долар 12:11:21
1,439.35 щатски долар 12:11:17
1,439.29 щатски долар 12:11:14
1,439.28 щатски долар 12:11:06
1,439.1 щатски долар 12:10:56
1,439.02 щатски долар 12:10:52
1,439.27 щатски долар 12:10:49
1,439.09 щатски долар 12:10:41
1,439.16 щатски долар 12:10:37
1,439.07 щатски долар 12:10:34
1,439.08 щатски долар 12:10:25
1,439.11 щатски долар 12:10:21
1,439.15 щатски долар 12:10:17
1,439.09 щатски долар 12:10:12
1,439.08 щатски долар 12:10:08
1,439.13 щатски долар 12:09:49
1,439.06 щатски долар 12:09:45
1,439.16 щатски долар 12:09:42
1,439.38 щатски долар 12:09:38
1,439.27 щатски долар 12:09:34
1,439.29 щатски долар 12:09:31
1,439.36 щатски долар 12:09:27
1,439.35 щатски долар 12:09:23
1,439.38 щатски долар 12:09:18
1,439.43 щатски долар 12:09:14
1,439.46 щатски долар 12:09:10
1,439.38 щатски долар 12:09:06
1,439.35 щатски долар 12:08:58
1,439.32 щатски долар 12:08:54
1,439.36 щатски долар 12:08:50
1,439.32 щатски долар 12:08:46
1,439.36 щатски долар 12:08:42
1,439.28 щатски долар 12:08:34
1,439.26 щатски долар 12:08:31
1,439.27 щатски долар 12:08:27
1,439.37 щатски долар 12:08:23
1,439.36 щатски долар 12:08:19
1,439.38 щатски долар 12:08:15
1,439.37 щатски долар 12:08:11
1,439.47 щатски долар 12:08:06
1,439.46 щатски долар 12:07:48
1,439.45 щатски долар 12:07:36
1,439.4 щатски долар 12:07:32
1,439.44 щатски долар 12:07:29
1,439.31 щатски долар 12:07:25
1,439.28 щатски долар 12:07:17
1,439.24 щатски долар 12:07:14
1,439.28 щатски долар 12:07:07
1,439.3 щатски долар 12:06:54
1,439.29 щатски долар 12:06:47
1,439.28 щатски долар 12:06:43
1,439.38 щатски долар 12:06:31
1,439.39 щатски долар 12:06:27
1,439.38 щатски долар 12:06:23
1,439.48 щатски долар 12:06:15
1,439.49 щатски долар 12:06:10
1,439.47 щатски долар 12:06:06
1,439.07 щатски долар 12:05:49
1,438.99 щатски долар 12:05:45
1,438.95 щатски долар 12:05:41
1,439.13 щатски долар 12:05:37
1,439.16 щатски долар 12:05:33
1,439.15 щатски долар 12:05:26
1,439.02 щатски долар 12:05:19
1,438.94 щатски долар 12:05:15
1,438.95 щатски долар 12:05:11
1,438.87 щатски долар 12:05:07
1,438.88 щатски долар 12:04:57
1,438.94 щатски долар 12:04:53
1,438.95 щатски долар 12:04:44
1,438.97 щатски долар 12:04:23
1,438.96 щатски долар 12:04:15
1,438.97 щатски долар 12:04:10
1,438.96 щатски долар 12:04:06
1,439.05 щатски долар 12:03:49
1,439.03 щатски долар 12:03:45
1,439.08 щатски долар 12:03:42
1,438.97 щатски долар 12:03:38
1,438.87 щатски долар 12:03:31
1,438.85 щатски долар 12:03:27
1,438.84 щатски долар 12:03:22
1,438.95 щатски долар 12:03:19
1,438.94 щатски долар 12:03:15
1,438.93 щатски долар 12:03:10
1,438.95 щатски долар 12:02:57
1,438.93 щатски долар 12:02:53
1,438.86 щатски долар 12:02:49
1,438.88 щатски долар 12:02:41
1,438.97 щатски долар 12:02:37
1,438.95 щатски долар 12:02:33
1,438.98 щатски долар 12:02:29
1,439.13 щатски долар 12:02:25
1,439.22 щатски долар 12:02:21
1,439.05 щатски долар 12:02:16
1,439.04 щатски долар 12:02:11
1,439.03 щатски долар 12:02:07
1,439.11 щатски долар 12:01:49
1,439.14 щатски долар 12:01:45
1,439.17 щатски долар 12:01:41
1,439.18 щатски долар 12:01:32
1,439.28 щатски долар 12:01:28
1,439.25 щатски долар 12:01:24
1,439.18 щатски долар 12:01:19
1,439.27 щатски долар 12:01:13
1,439.16 щатски долар 12:01:08
1,439.09 щатски долар 12:00:58
1,439.16 щатски долар 12:00:47
1,439.32 щатски долар 12:00:40
1,439.29 щатски долар 12:00:33
1,439.28 щатски долар 12:00:27
1,439.17 щатски долар 12:00:19
1,439.16 щатски долар 12:00:12
1,438.8 щатски долар 11:59:47
1,438.99 щатски долар 11:59:43
1,439.01 щатски долар 11:59:39
1,438.98 щатски долар 11:59:35
1,439.09 щатски долар 11:59:28
1,439.07 щатски долар 11:59:24
1,439.08 щатски долар 11:59:20
1,438.95 щатски долар 11:59:15
1,438.89 щатски долар 11:59:10
1,438.88 щатски долар 11:59:06
1,438.87 щатски долар 11:58:59
1,438.86 щатски долар 11:58:54
1,438.87 щатски долар 11:58:50
1,438.88 щатски долар 11:58:39
1,438.86 щатски долар 11:58:35
1,438.91 щатски долар 11:58:31
1,438.92 щатски долар 11:58:27
1,438.95 щатски долар 11:58:19
1,438.98 щатски долар 11:58:15
1,438.95 щатски долар 11:58:06
1,438.85 щатски долар 11:57:49
1,438.86 щатски долар 11:57:42
1,438.85 щатски долар 11:57:38
1,438.71 щатски долар 11:57:34
1,438.81 щатски долар 11:57:30
1,438.87 щатски долар 11:57:27
1,438.78 щатски долар 11:57:19
1,438.89 щатски долар 11:57:11
1,438.97 щатски долар 11:57:06
1,438.88 щатски долар 11:56:53
1,438.93 щатски долар 11:56:49
1,438.88 щатски долар 11:56:41
1,438.89 щатски долар 11:56:37
1,438.96 щатски долар 11:56:25
1,438.97 щатски долар 11:56:21
1,438.98 щатски долар 11:56:17
1,439.11 щатски долар 11:56:13
1,439.13 щатски долар 11:56:09
1,439.06 щатски долар 11:56:06
1,438.87 щатски долар 11:55:49
1,438.79 щатски долар 11:55:45
1,438.68 щатски долар 11:55:42
1,438.61 щатски долар 11:55:38
1,438.47 щатски долар 11:55:35
1,438.31 щатски долар 11:55:31
1,438.35 щатски долар 11:55:23
1,438.51 щатски долар 11:55:20
1,438.67 щатски долар 11:55:16
1,438.79 щатски долар 11:55:07
1,438.68 щатски долар 11:54:58
1,438.69 щатски долар 11:54:55
1,438.62 щатски долар 11:54:48
1,438.63 щатски долар 11:54:44
1,438.71 щатски долар 11:54:35
1,438.78 щатски долар 11:54:31
1,438.65 щатски долар 11:54:27
1,438.72 щатски долар 11:54:23
1,438.49 щатски долар 11:54:19
1,438.5 щатски долар 11:54:15
1,438.55 щатски долар 11:54:06
1,438.15 щатски долар 11:53:47
1,438.12 щатски долар 11:53:44
1,438.13 щатски долар 11:53:36
1,438.14 щатски долар 11:53:26
1,438.12 щатски долар 11:53:22
1,438.13 щатски долар 11:53:18
1,438.12 щатски долар 11:53:06
1,438.13 щатски долар 11:52:57
1,438.14 щатски долар 11:52:54
1,438.1 щатски долар 11:52:38
1,438.11 щатски долар 11:52:34
1,438.12 щатски долар 11:52:30
1,438.14 щатски долар 11:52:23
1,438.15 щатски долар 11:52:19
1,438.16 щатски долар 11:52:14
1,438.14 щатски долар 11:52:10
1,438.15 щатски долар 11:52:06
1,438.31 щатски долар 11:51:51
1,438.2 щатски долар 11:51:44
1,438.22 щатски долар 11:51:36
1,438.38 щатски долар 11:51:32
1,438.42 щатски долар 11:51:28
1,438.33 щатски долар 11:51:24
1,438.43 щатски долар 11:51:20
1,438.49 щатски долар 11:51:16
1,438.51 щатски долар 11:51:07
1,438.5 щатски долар 11:50:59
1,438.51 щатски долар 11:50:52
1,438.58 щатски долар 11:50:44
1,438.66 щатски долар 11:50:40
1,438.77 щатски долар 11:50:37
1,438.76 щатски долар 11:50:33
1,438.85 щатски долар 11:50:29
1,438.86 щатски долар 11:50:26
1,438.97 щатски долар 11:50:18
1,439.11 щатски долар 11:50:13
1,439.25 щатски долар 11:50:08
1,439.46 щатски долар 11:49:51
1,439.68 щатски долар 11:49:44
1,439.45 щатски долар 11:49:40
1,439.53 щатски долар 11:49:36
1,439.47 щатски долар 11:49:32
1,439.57 щатски долар 11:49:29
1,439.63 щатски долар 11:49:25
1,439.83 щатски долар 11:49:22
1,439.88 щатски долар 11:49:18
1,439.97 щатски долар 11:49:06
1,440.03 щатски долар 11:48:57
1,439.97 щатски долар 11:48:53
1,439.89 щатски долар 11:48:49
1,439.82 щатски долар 11:48:44
1,439.89 щатски долар 11:48:40
1,439.9 щатски долар 11:48:36
1,439.81 щатски долар 11:48:32
1,439.87 щатски долар 11:48:28
1,439.88 щатски долар 11:48:23
1,439.89 щатски долар 11:48:19
1,439.7 щатски долар 11:48:15
1,439.68 щатски долар 11:48:10
1,439.76 щатски долар 11:48:06
1,439.72 щатски долар 11:47:51
1,439.67 щатски долар 11:47:44
1,439.66 щатски долар 11:47:40
1,439.59 щатски долар 11:47:36
1,439.66 щатски долар 11:47:32
1,439.47 щатски долар 11:47:28
1,439.54 щатски долар 11:47:25
1,439.72 щатски долар 11:47:21
1,439.59 щатски долар 11:47:17
1,439.57 щатски долар 11:47:14
1,439.43 щатски долар 11:47:09
1,439.55 щатски долар 11:47:05
1,439.43 щатски долар 11:46:58
1,439.41 щатски долар 11:46:54
1,439.51 щатски долар 11:46:50
1,439.72 щатски долар 11:46:47
1,439.49 щатски долар 11:46:39
1,439.95 щатски долар 11:46:36
1,440.01 щатски долар 11:46:32
1,440.06 щатски долар 11:46:28
1,439.72 щатски долар 11:46:25
1,439.67 щатски долар 11:46:21
1,439.7 щатски долар 11:46:18
1,439.45 щатски долар 11:46:14
1,439.72 щатски долар 11:46:09
1,439.84 щатски долар 11:46:05
1,439.9 щатски долар 11:45:50
1,439.95 щатски долар 11:45:46
1,439.87 щатски долар 11:45:42
1,439.89 щатски долар 11:45:39
1,439.74 щатски долар 11:45:35
1,439.88 щатски долар 11:45:30
1,439.99 щатски долар 11:45:27
1,439.59 щатски долар 11:45:23
1,439.78 щатски долар 11:45:19
1,439.43 щатски долар 11:45:07
1,439.24 щатски долар 11:44:56
1,439.46 щатски долар 11:44:53
1,439.39 щатски долар 11:44:49
1,439.4 щатски долар 11:44:45
1,439.39 щатски долар 11:44:41
1,439.38 щатски долар 11:44:37
1,439.35 щатски долар 11:44:33
1,439.47 щатски долар 11:44:29
1,439.55 щатски долар 11:44:25
1,439.38 щатски долар 11:44:18
1,439.28 щатски долар 11:44:10
1,439.27 щатски долар 11:44:06
1,439.17 щатски долар 11:43:47
1,439.26 щатски долар 11:43:40
1,439.15 щатски долар 11:43:36
1,439.2 щатски долар 11:43:33
1,439.28 щатски долар 11:43:22
1,439.3 щатски долар 11:43:18
1,439.37 щатски долар 11:43:14
1,439.38 щатски долар 11:43:10
1,439.49 щатски долар 11:43:06
1,439.51 щатски долар 11:42:55
1,439.65 щатски долар 11:42:52
1,439.66 щатски долар 11:42:44
1,439.57 щатски долар 11:42:41
1,439.55 щатски долар 11:42:37
1,439.48 щатски долар 11:42:30
1,439.49 щатски долар 11:42:26
1,439.47 щатски долар 11:42:22
1,439.45 щатски долар 11:42:18
1,439.46 щатски долар 11:42:14
1,439.41 щатски долар 11:42:10
1,439.36 щатски долар 11:42:06
1,439.37 щатски долар 11:41:50
1,439.36 щатски долар 11:41:46
1,439.38 щатски долар 11:41:43
1,439.36 щатски долар 11:41:35
1,439.35 щатски долар 11:41:32
1,439.47 щатски долар 11:41:28
1,439.48 щатски долар 11:41:25
1,439.47 щатски долар 11:41:18
1,439.46 щатски долар 11:41:14
1,439.45 щатски долар 11:41:10
1,439.46 щатски долар 11:41:06
1,439.38 щатски долар 11:40:58
1,439.46 щатски долар 11:40:54
1,439.39 щатски долар 11:40:50
1,439.49 щатски долар 11:40:46
1,439.47 щатски долар 11:40:38
1,439.44 щатски долар 11:40:35
1,439.37 щатски долар 11:40:30
1,439.36 щатски долар 11:40:21
1,439.35 щатски долар 11:40:17
1,439.28 щатски долар 11:40:12
1,439.38 щатски долар 11:40:08
1,439.15 щатски долар 11:39:51
1,439.14 щатски долар 11:39:48
1,439.15 щатски долар 11:39:40
1,439.09 щатски долар 11:39:33
1,439.1 щатски долар 11:39:29
1,439.09 щатски долар 11:39:26
1,439.17 щатски долар 11:39:22
1,439.2 щатски долар 11:39:18
1,439.14 щатски долар 11:39:14
1,439.18 щатски долар 11:39:10
1,439.16 щатски долар 11:39:06
1,439.09 щатски долар 11:38:58
1,439.15 щатски долар 11:38:51
1,439.16 щатски долар 11:38:44
1,439.1 щатски долар 11:38:37
1,439.08 щатски долар 11:38:33
1,438.96 щатски долар 11:38:30
1,438.97 щатски долар 11:38:26
1,439.06 щатски долар 11:38:22
1,438.88 щатски долар 11:38:18
1,438.78 щатски долар 11:38:14
1,438.79 щатски долар 11:38:10
1,438.88 щатски долар 11:38:06
1,438.85 щатски долар 11:37:50
1,438.86 щатски долар 11:37:46
1,438.84 щатски долар 11:37:42
1,438.85 щатски долар 11:37:39
1,438.83 щатски долар 11:37:35
1,438.95 щатски долар 11:37:28
1,438.84 щатски долар 11:37:24
1,438.82 щатски долар 11:37:21
1,438.76 щатски долар 11:37:13
1,438.83 щатски долар 11:37:09
1,439.07 щатски долар 11:36:56
1,439.1 щатски долар 11:36:53
1,439.18 щатски долар 11:36:48
1,439.28 щатски долар 11:36:44
1,439.2 щатски долар 11:36:40
1,439.11 щатски долар 11:36:36
1,439.08 щатски долар 11:36:32
1,438.97 щатски долар 11:36:27
1,438.89 щатски долар 11:36:23
1,438.71 щатски долар 11:36:19
1,438.59 щатски долар 11:36:14
1,438.96 щатски долар 11:36:10
1,439.03 щатски долар 11:36:06
1,438.68 щатски долар 11:35:41
1,438.7 щатски долар 11:35:37
1,438.69 щатски долар 11:35:34
1,438.59 щатски долар 11:35:30
1,438.61 щатски долар 11:35:26
1,438.47 щатски долар 11:35:23
1,438.49 щатски долар 11:35:19
1,438.58 щатски долар 11:35:15
1,438.59 щатски долар 11:35:11
1,438.38 щатски долар 11:34:56
1,438.41 щатски долар 11:34:52
1,438.51 щатски долар 11:34:48
1,438.38 щатски долар 11:34:37
1,438.31 щатски долар 11:34:33
1,438.32 щатски долар 11:34:30
1,438.4 щатски долар 11:34:25
1,438.39 щатски долар 11:34:22
1,438.19 щатски долар 11:34:18
1,438.22 щатски долар 11:34:14
1,438.28 щатски долар 11:34:10
1,438.2 щатски долар 11:34:06
1,438.49 щатски долар 11:33:49
1,438.48 щатски долар 11:33:45
1,438.49 щатски долар 11:33:41
1,438.42 щатски долар 11:33:37
1,438.4 щатски долар 11:33:33
1,438.3 щатски долар 11:33:30
1,438.28 щатски долар 11:33:26
1,438.32 щатски долар 11:33:19
1,438.31 щатски долар 11:33:15
1,438.22 щатски долар 11:33:10
1,438.09 щатски долар 11:33:06
1,438.17 щатски долар 11:32:58
1,438.3 щатски долар 11:32:55
1,438.37 щатски долар 11:32:51
1,438.38 щатски долар 11:32:43
1,438.31 щатски долар 11:32:35
1,438.38 щатски долар 11:32:31
1,438.3 щатски долар 11:32:28
1,438.28 щатски долар 11:32:23
1,438.19 щатски долар 11:32:19
1,438.2 щатски долар 11:32:14
1,438.18 щатски долар 11:32:10
1,438.21 щатски долар 11:32:06
1,438.47 щатски долар 11:31:49
1,438.43 щатски долар 11:31:45
1,438.39 щатски долар 11:31:41
1,438.38 щатски долар 11:31:37
1,438.26 щатски долар 11:31:34
1,438.27 щатски долар 11:31:30
1,438.26 щатски долар 11:31:26
1,438.29 щатски долар 11:31:22
1,438.27 щатски долар 11:31:18
1,438.18 щатски долар 11:31:14
1,438.37 щатски долар 11:31:10
1,438.45 щатски долар 11:31:06
1,438.8 щатски долар 11:30:54
1,438.68 щатски долар 11:30:50
1,438.71 щатски долар 11:30:46
1,438.68 щатски долар 11:30:42
1,438.67 щатски долар 11:30:38
1,438.6 щатски долар 11:30:33
1,438.68 щатски долар 11:30:29
1,438.87 щатски долар 11:30:25
1,438.86 щатски долар 11:30:19
1,438.87 щатски долар 11:30:13
1,438.49 щатски долар 11:30:08
1,438.87 щатски долар 11:29:51
1,438.81 щатски долар 11:29:47
1,438.79 щатски долар 11:29:35
1,438.64 щатски долар 11:29:32
1,438.68 щатски долар 11:29:25
1,438.78 щатски долар 11:29:21
1,438.89 щатски долар 11:29:17
1,438.88 щатски долар 11:29:14
1,438.69 щатски долар 11:29:09
1,438.71 щатски долар 11:29:06
1,438.81 щатски долар 11:28:58
1,438.89 щатски долар 11:28:54
1,438.97 щатски долар 11:28:50
1,438.88 щатски долар 11:28:46
1,438.89 щатски долар 11:28:42
1,438.9 щатски долар 11:28:39
1,438.89 щатски долар 11:28:35
1,438.82 щатски долар 11:28:31
1,438.92 щатски долар 11:28:27
1,438.99 щатски долар 11:28:23
1,438.92 щатски долар 11:28:19
1,439.01 щатски долар 11:28:15
1,438.99 щатски долар 11:28:10
1,438.89 щатски долар 11:28:06
1,438.6 щатски долар 11:27:48
1,438.59 щатски долар 11:27:45
1,438.61 щатски долар 11:27:41
1,438.64 щатски долар 11:27:38
1,438.78 щатски долар 11:27:33
1,438.99 щатски долар 11:27:30
1,439.01 щатски долар 11:27:25
1,439.21 щатски долар 11:27:22
1,439.22 щатски долар 11:27:18
1,439.31 щатски долар 11:27:14
1,439.28 щатски долар 11:26:52
1,439.19 щатски долар 11:26:48
1,439.2 щатски долар 11:26:44
1,439.14 щатски долар 11:26:40
1,439.22 щатски долар 11:26:37
1,439.24 щатски долар 11:26:33
1,439.22 щатски долар 11:26:30
1,439.23 щатски долар 11:26:26
1,439.15 щатски долар 11:26:22
1,439.05 щатски долар 11:26:18
1,439.1 щатски долар 11:26:14
1,438.86 щатски долар 11:26:10
1,439.05 щатски долар 11:26:06
1,438.74 щатски долар 11:25:44
1,438.82 щатски долар 11:25:40
1,438.76 щатски долар 11:25:36
1,438.71 щатски долар 11:25:33
1,438.76 щатски долар 11:25:29
1,438.66 щатски долар 11:25:26
1,438.67 щатски долар 11:25:22
1,438.51 щатски долар 11:25:19
1,438.42 щатски долар 11:25:15
1,438.5 щатски долар 11:25:11
1,438.51 щатски долар 11:24:58
1,438.5 щатски долар 11:24:51
1,438.49 щатски долар 11:24:47
1,438.51 щатски долар 11:24:39
1,438.65 щатски долар 11:24:31
1,438.59 щатски долар 11:24:22
1,438.68 щатски долар 11:24:14
1,438.67 щатски долар 11:24:10
1,438.6 щатски долар 11:24:06
1,438.67 щатски долар 11:23:51
1,438.68 щатски долар 11:23:47
1,438.57 щатски долар 11:23:40
1,438.6 щатски долар 11:23:36
1,438.61 щатски долар 11:23:33
1,438.6 щатски долар 11:23:29
1,438.48 щатски долар 11:23:25
1,438.42 щатски долар 11:23:21
1,438.43 щатски долар 11:23:17
1,438.34 щатски долар 11:23:13
1,438.32 щатски долар 11:23:09
1,438.39 щатски долар 11:23:05
1,438.48 щатски долар 11:22:52
1,438.49 щатски долар 11:22:49
1,438.4 щатски долар 11:22:45
1,438.43 щатски долар 11:22:41
1,438.39 щатски долар 11:22:37
1,438.38 щатски долар 11:22:33
1,438.33 щатски долар 11:22:30
1,438.4 щатски долар 11:22:26
1,438.38 щатски долар 11:22:22
1,438.3 щатски долар 11:22:19
1,438.21 щатски долар 11:22:15
1,438.18 щатски долар 11:22:11
1,438.28 щатски долар 11:22:06
1,438 щатски долар 11:21:49
1,438.11 щатски долар 11:21:45
1,438.19 щатски долар 11:21:42
1,438.09 щатски долар 11:21:38
1,437.9 щатски долар 11:21:30
1,437.95 щатски долар 11:21:26
1,438.01 щатски долар 11:21:22
1,438.17 щатски долар 11:21:18
1,438.22 щатски долар 11:21:15
1,438.14 щатски долар 11:21:10
1,438.12 щатски долар 11:21:06
1,438.05 щатски долар 11:20:59
1,438.22 щатски долар 11:20:48
1,438.31 щатски долар 11:20:44
1,438.3 щатски долар 11:20:40
1,438.13 щатски долар 11:20:36
1,438.29 щатски долар 11:20:29
1,438.12 щатски долар 11:20:25
1,438.05 щатски долар 11:20:21
1,438.01 щатски долар 11:20:17
1,437.93 щатски долар 11:20:12
1,438.09 щатски долар 11:20:08
1,438.14 щатски долар 11:19:48
1,438.34 щатски долар 11:19:44
1,438.31 щатски долар 11:19:41
1,438.3 щатски долар 11:19:37
1,438.2 щатски долар 11:19:33
1,438.02 щатски долар 11:19:26
1,438.04 щатски долар 11:19:22
1,437.86 щатски долар 11:19:18
1,437.83 щатски долар 11:19:14
1,437.74 щатски долар 11:19:10
1,437.71 щатски долар 11:19:06
1,437.47 щатски долар 11:18:56
1,437.48 щатски долар 11:18:52
1,437.47 щатски долар 11:18:49
1,437.76 щатски долар 11:18:45
1,437.47 щатски долар 11:18:41
1,437.61 щатски долар 11:18:37
1,437.34 щатски долар 11:18:34
1,436.97 щатски долар 11:18:30
1,436.69 щатски долар 11:18:26
1,436.83 щатски долар 11:18:23
1,436.6 щатски долар 11:18:18
1,436.98 щатски долар 11:18:14
1,437 щатски долар 11:18:05
1,437.01 щатски долар 11:17:49
1,437.12 щатски долар 11:17:45
1,437.18 щатски долар 11:17:42
1,437.23 щатски долар 11:17:38
1,437.3 щатски долар 11:17:35
1,437.31 щатски долар 11:17:31
1,437.89 щатски долар 11:17:23
1,437.8 щатски долар 11:17:20
1,437.83 щатски долар 11:17:16
1,437.9 щатски долар 11:17:13
1,437.98 щатски долар 11:17:09
1,438.08 щатски долар 11:17:05
1,438.26 щатски долар 11:16:58
1,438.17 щатски долар 11:16:55
1,437.75 щатски долар 11:16:47
1,437.66 щатски долар 11:16:44
1,437.36 щатски долар 11:16:40
1,437.41 щатски долар 11:16:32
1,437.47 щатски долар 11:16:28
1,437.44 щатски долар 11:16:24
1,437.49 щатски долар 11:16:20
1,437.65 щатски долар 11:16:16
1,437.71 щатски долар 11:16:13
1,437.63 щатски долар 11:16:08
1,437.45 щатски долар 11:16:05
1,437.49 щатски долар 11:15:48
1,437.95 щатски долар 11:15:44
1,437.86 щатски долар 11:15:41
1,437.63 щатски долар 11:15:37
1,437.66 щатски долар 11:15:34
1,438.09 щатски долар 11:15:30
1,437.89 щатски долар 11:15:26
1,439.06 щатски долар 11:15:23
1,439.16 щатски долар 11:15:19
1,439.45 щатски долар 11:15:15
1,439.58 щатски долар 11:15:10
1,439.45 щатски долар 11:15:06
1,439.84 щатски долар 11:14:59
1,439.95 щатски долар 11:14:55
1,440.03 щатски долар 11:14:47
1,439.66 щатски долар 11:14:44
1,439.68 щатски долар 11:14:40
1,439.72 щатски долар 11:14:37
1,439.67 щатски долар 11:14:33
1,439.6 щатски долар 11:14:30
1,439.58 щатски долар 11:14:26
1,439.78 щатски долар 11:14:22
1,439.7 щатски долар 11:14:19
1,439.72 щатски долар 11:14:14
1,439.81 щатски долар 11:14:10
1,439.84 щатски долар 11:14:06
1,440.16 щатски долар 11:13:50
1,440.06 щатски долар 11:13:46
1,440.11 щатски долар 11:13:43
1,440.33 щатски долар 11:13:39
1,440.18 щатски долар 11:13:35
1,440.29 щатски долар 11:13:28
1,440.26 щатски долар 11:13:21
1,440.16 щатски долар 11:13:18
1,440.29 щатски долар 11:13:14
1,440.48 щатски долар 11:13:10
1,440.49 щатски долар 11:13:06
1,440.39 щатски долар 11:12:58
1,440.41 щатски долар 11:12:54
1,440.26 щатски долар 11:12:51
1,440.08 щатски долар 11:12:47
1,440.19 щатски долар 11:12:43
1,440.22 щатски долар 11:12:39
1,439.88 щатски долар 11:12:35
1,439.68 щатски долар 11:12:31
1,439.49 щатски долар 11:12:27
1,439.37 щатски долар 11:12:23
1,439.22 щатски долар 11:12:19
1,438.94 щатски долар 11:12:15
1,439.01 щатски долар 11:12:11
1,439.14 щатски долар 11:12:06
1,439.34 щатски долар 11:11:49
1,439.52 щатски долар 11:11:45
1,439.61 щатски долар 11:11:34
1,439.82 щатски долар 11:11:27
1,439.78 щатски долар 11:11:23
1,439.8 щатски долар 11:11:20
1,439.72 щатски долар 11:11:17
1,439.62 щатски долар 11:11:13
1,439.69 щатски долар 11:11:09
1,439.67 щатски долар 11:11:05
1,440.01 щатски долар 11:10:55
1,440.03 щатски долар 11:10:49
1,439.84 щатски долар 11:10:45
1,439.86 щатски долар 11:10:42
1,440.11 щатски долар 11:10:38
1,440.12 щатски долар 11:10:30
1,440.06 щатски долар 11:10:23
1,440.1 щатски долар 11:10:19
1,440.09 щатски долар 11:10:11
1,440.22 щатски долар 11:10:07
1,440.24 щатски долар 11:09:43
1,440.33 щатски долар 11:09:40
1,440.28 щатски долар 11:09:36
1,440.3 щатски долар 11:09:33
1,440.36 щатски долар 11:09:29
1,440.39 щатски долар 11:09:26
1,440.4 щатски долар 11:09:22
1,440.24 щатски долар 11:09:18
1,440.15 щатски долар 11:09:14
1,440.23 щатски долар 11:09:10
1,440.15 щатски долар 11:09:06
1,440.24 щатски долар 11:08:59
1,440.45 щатски долар 11:08:55
1,440.26 щатски долар 11:08:51
1,440.14 щатски долар 11:08:47
1,440.15 щатски долар 11:08:43
1,440.11 щатски долар 11:08:35
1,440.19 щатски долар 11:08:32
1,440.14 щатски долар 11:08:28
1,440.29 щатски долар 11:08:24
1,440.45 щатски долар 11:08:21
1,440.63 щатски долар 11:08:17
1,440.62 щатски долар 11:08:13
1,440.56 щатски долар 11:08:10
1,440.57 щатски долар 11:08:06
1,440.44 щатски долар 11:07:51
1,440.4 щатски долар 11:07:44
1,440.61 щатски долар 11:07:40
1,440.64 щатски долар 11:07:36
1,440.63 щатски долар 11:07:33
1,440.62 щатски долар 11:07:29
1,440.61 щатски долар 11:07:26
1,440.59 щатски долар 11:07:22
1,440.49 щатски долар 11:07:16
1,440.47 щатски долар 11:07:13
1,440.53 щатски долар 11:07:09
1,440.51 щатски долар 11:06:57
1,440.43 щатски долар 11:06:54
1,440.38 щатски долар 11:06:40
1,440.3 щатски долар 11:06:36
1,440.23 щатски долар 11:06:32
1,440.42 щатски долар 11:06:29
1,440.49 щатски долар 11:06:25
1,440.42 щатски долар 11:06:21
1,440.47 щатски долар 11:06:18
1,440.32 щатски долар 11:06:14
1,440.12 щатски долар 11:06:09
1,440.16 щатски долар 11:06:06
1,440.17 щатски долар 11:05:48
1,440.19 щатски долар 11:05:44
1,440.2 щатски долар 11:05:41
1,440.19 щатски долар 11:05:38
1,440.3 щатски долар 11:05:34
1,440.24 щатски долар 11:05:27
1,440.41 щатски долар 11:05:24
1,440.55 щатски долар 11:05:21
1,440.7 щатски долар 11:05:17
1,440.61 щатски долар 11:05:13
1,440.62 щатски долар 11:05:10
1,440.69 щатски долар 11:05:06
1,440.45 щатски долар 11:04:57
1,440.42 щатски долар 11:04:53
1,440.53 щатски долар 11:04:49
1,440.99 щатски долар 11:04:45
1,440.98 щатски долар 11:04:41
1,441.09 щатски долар 11:04:38
1,441.13 щатски долар 11:04:34
1,441.11 щатски долар 11:04:30
1,441.37 щатски долар 11:04:23
1,441.42 щатски долар 11:04:16
1,441.43 щатски долар 11:04:12
1,441.39 щатски долар 11:04:08
1,441.3 щатски долар 11:04:05
1,441.1 щатски долар 11:03:46
1,441.12 щатски долар 11:03:42
1,441.01 щатски долар 11:03:35
1,441.05 щатски долар 11:03:32
1,441.2 щатски долар 11:03:28
1,441.26 щатски долар 11:03:25
1,441.35 щатски долар 11:03:21
1,441.38 щатски долар 11:03:17
1,441.31 щатски долар 11:03:14
1,441.3 щатски долар 11:03:09
1,441.19 щатски долар 11:03:06
1,440.99 щатски долар 11:02:52
1,441.1 щатски долар 11:02:45
1,441.28 щатски долар 11:02:35
1,441.18 щатски долар 11:02:28
1,441.29 щатски долар 11:02:25
1,441.28 щатски долар 11:02:21
1,441.19 щатски долар 11:02:18
1,441.26 щатски долар 11:02:14
1,441.17 щатски долар 11:02:10
1,441.09 щатски долар 11:02:06
1,441.59 щатски долар 11:01:48
1,441.49 щатски долар 11:01:44
1,441.41 щатски долар 11:01:37
1,441.49 щатски долар 11:01:33
1,441.55 щатски долар 11:01:30
1,441.56 щатски долар 11:01:27
1,441.51 щатски долар 11:01:23
1,441.58 щатски долар 11:01:19
1,441.59 щатски долар 11:01:15
1,441.58 щатски долар 11:01:11
1,441.48 щатски долар 11:01:06
1,441.67 щатски долар 11:00:58
1,441.69 щатски долар 11:00:54
1,441.68 щатски долар 11:00:49
1,441.78 щатски долар 11:00:44
1,441.88 щатски долар 11:00:39
1,441.89 щатски долар 11:00:34
1,442.02 щатски долар 11:00:29
1,442.22 щатски долар 11:00:22
1,442.21 щатски долар 11:00:16
1,442.34 щатски долар 11:00:10
1,442.09 щатски долар 10:59:48
1,442.1 щатски долар 10:59:44
1,442.26 щатски долар 10:59:41
1,442.27 щатски долар 10:59:27
1,442.29 щатски долар 10:59:24
1,442.28 щатски долар 10:59:17
1,442.26 щатски долар 10:59:14
1,442.19 щатски долар 10:59:10
1,442.18 щатски долар 10:59:06
1,442.24 щатски долар 10:58:56
1,442.03 щатски долар 10:58:45
1,442.04 щатски долар 10:58:42
1,442.09 щатски долар 10:58:38
1,442.1 щатски долар 10:58:35
1,442.01 щатски долар 10:58:31
1,441.89 щатски долар 10:58:24
1,441.64 щатски долар 10:58:21
1,441.92 щатски долар 10:58:17
1,441.96 щатски долар 10:58:14
1,442.01 щатски долар 10:58:06
1,441.86 щатски долар 10:57:48
1,441.81 щатски долар 10:57:44
1,441.61 щатски долар 10:57:40
1,441.6 щатски долар 10:57:33
1,441.66 щатски долар 10:57:29
1,441.76 щатски долар 10:57:25
1,441.61 щатски долар 10:57:21
1,441.7 щатски долар 10:57:18
1,441.73 щатски долар 10:57:14
1,441.83 щатски долар 10:57:10
1,441.9 щатски долар 10:57:06
1,441.83 щатски долар 10:56:58
1,441.84 щатски долар 10:56:51
1,441.89 щатски долар 10:56:47
1,441.93 щатски долар 10:56:43
1,442.09 щатски долар 10:56:40
1,442.08 щатски долар 10:56:36
1,442.1 щатски долар 10:56:32
1,442.18 щатски долар 10:56:24
1,442.21 щатски долар 10:56:21
1,442.22 щатски долар 10:56:17
1,442.2 щатски долар 10:56:13
1,442.12 щатски долар 10:56:05
1,442.01 щатски долар 10:55:46
1,442.03 щатски долар 10:55:39
1,442.04 щатски долар 10:55:32
1,442.12 щатски долар 10:55:28
1,442.2 щатски долар 10:55:25
1,442.22 щатски долар 10:55:21
1,442.28 щатски долар 10:55:18
1,442.13 щатски долар 10:55:14
1,442.09 щатски долар 10:55:06
1,442.12 щатски долар 10:54:58
1,442.18 щатски долар 10:54:48
1,442.11 щатски долар 10:54:41
1,442.18 щатски долар 10:54:37
1,442.1 щатски долар 10:54:33
1,442.11 щатски долар 10:54:29
1,442.13 щатски долар 10:54:25
1,442.1 щатски долар 10:54:22
1,442.03 щатски долар 10:54:18
1,442.02 щатски долар 10:54:14
1,441.99 щатски долар 10:54:10
1,442 щатски долар 10:53:50
1,442.03 щатски долар 10:53:42
1,441.89 щатски долар 10:53:28
1,441.7 щатски долар 10:53:25
1,441.6 щатски долар 10:53:21
1,441.49 щатски долар 10:53:18
1,441.33 щатски долар 10:53:14
1,441.51 щатски долар 10:53:06
1,441.53 щатски долар 10:52:56
1,441.52 щатски долар 10:52:52
1,441.41 щатски долар 10:52:48
1,441.51 щатски долар 10:52:44
1,441.43 щатски долар 10:52:37
1,441.54 щатски долар 10:52:33
1,441.39 щатски долар 10:52:29
1,441.4 щатски долар 10:52:25
1,441.49 щатски долар 10:52:22
1,441.51 щатски долар 10:52:18
1,441.61 щатски долар 10:52:14
1,441.6 щатски долар 10:52:10
1,441.55 щатски долар 10:52:06
1,441.42 щатски долар 10:51:51
1,441.4 щатски долар 10:51:40
1,441.39 щатски долар 10:51:36
1,441.4 щатски долар 10:51:29
1,441.33 щатски долар 10:51:22
1,441.41 щатски долар 10:51:18
1,441.42 щатски долар 10:51:10
1,441.41 щатски долар 10:50:57
1,441.39 щатски долар 10:50:46
1,441.51 щатски долар 10:50:39
1,441.41 щатски долар 10:50:36
1,441.4 щатски долар 10:50:32
1,441.33 щатски долар 10:50:28
1,441.41 щатски долар 10:50:24
1,441.22 щатски долар 10:50:17
1,441.24 щатски долар 10:50:08
1,441.55 щатски долар 10:49:48
1,441.43 щатски долар 10:49:45
1,441.54 щатски долар 10:49:41
1,441.55 щатски долар 10:49:38
1,441.52 щатски долар 10:49:34
1,441.53 щатски долар 10:49:31
1,441.52 щатски долар 10:49:23
1,441.53 щатски долар 10:49:20
1,441.63 щатски долар 10:49:17
1,441.71 щатски долар 10:49:13
1,441.63 щатски долар 10:49:09
1,441.76 щатски долар 10:49:06
1,441.71 щатски долар 10:48:56
1,441.45 щатски долар 10:48:52
1,441.42 щатски долар 10:48:49
1,441.4 щатски долар 10:48:45
1,441.34 щатски долар 10:48:41
1,441.37 щатски долар 10:48:37
1,441.32 щатски долар 10:48:33
1,441.22 щатски долар 10:48:29
1,440.99 щатски долар 10:48:25
1,441.01 щатски долар 10:48:22
1,441.02 щатски долар 10:48:18
1,441 щатски долар 10:48:14
1,441.03 щатски долар 10:48:09
1,441.09 щатски долар 10:48:05
1,441.03 щатски долар 10:47:51
1,440.99 щатски долар 10:47:44
1,441.01 щатски долар 10:47:37
1,441.21 щатски долар 10:47:33
1,441.24 щатски долар 10:47:23
1,441.32 щатски долар 10:47:16
1,441.3 щатски долар 10:47:13
1,441.22 щатски долар 10:46:55
1,441.32 щатски долар 10:46:52
1,441.3 щатски долар 10:46:48
1,441.23 щатски долар 10:46:45
1,441.25 щатски долар 10:46:41
1,441.44 щатски долар 10:46:37
1,441.54 щатски долар 10:46:34
1,441.59 щатски долар 10:46:30
1,441.49 щатски долар 10:46:23
1,441.52 щатски долар 10:46:20
1,441.61 щатски долар 10:46:13
1,441.62 щатски долар 10:46:09
1,441.56 щатски долар 10:46:06
1,441.79 щатски долар 10:44:58
1,441.69 щатски долар 10:44:54
1,441.71 щатски долар 10:44:47
1,441.68 щатски долар 10:44:40
1,441.61 щатски долар 10:44:36
1,441.62 щатски долар 10:44:29
1,441.59 щатски долар 10:44:25
1,441.61 щатски долар 10:44:21
1,441.57 щатски долар 10:44:18
1,441.51 щатски долар 10:44:14
1,441.47 щатски долар 10:44:10
1,441.49 щатски долар 10:44:06
1,441.62 щатски долар 10:43:52
1,441.85 щатски долар 10:43:44
1,441.88 щатски долар 10:43:37
1,441.82 щатски долар 10:43:34
1,441.72 щатски долар 10:43:23
1,441.73 щатски долар 10:43:20
1,441.8 щатски долар 10:43:16
1,441.81 щатски долар 10:43:13
1,441.68 щатски долар 10:43:09
1,441.49 щатски долар 10:43:05
1,441.48 щатски долар 10:42:56
1,441.49 щатски долар 10:42:53
1,441.41 щатски долар 10:42:46
1,441.39 щатски долар 10:42:43
1,441.4 щатски долар 10:42:35
1,441.51 щатски долар 10:42:32
1,441.5 щатски долар 10:42:28
1,441.42 щатски долар 10:42:24
1,441.51 щатски долар 10:42:20
1,441.6 щатски долар 10:42:17
1,441.51 щатски долар 10:42:09
1,441.5 щатски долар 10:42:05
1,441.38 щатски долар 10:41:48
1,441.4 щатски долар 10:41:34
1,441.42 щатски долар 10:41:30
1,441.39 щатски долар 10:41:23
1,441.41 щатски долар 10:41:17
1,441.31 щатски долар 10:41:13
1,441.23 щатски долар 10:41:09
1,441.21 щатски долар 10:41:06
1,441.28 щатски долар 10:40:58
1,441.24 щатски долар 10:40:54
1,441.23 щатски долар 10:40:51
1,441.22 щатски долар 10:40:43
1,441.21 щатски долар 10:40:36
1,441.61 щатски долар 10:40:28
1,441.58 щатски долар 10:40:24
1,441.61 щатски долар 10:40:12
1,441.4 щатски долар 10:40:08
1,441.46 щатски долар 10:39:50
1,441.31 щатски долар 10:39:43
1,441.37 щатски долар 10:39:36
1,441.4 щатски долар 10:39:29
1,441.37 щатски долар 10:39:25
1,441.4 щатски долар 10:39:09
1,441.39 щатски долар 10:39:06
1,441.49 щатски долар 10:38:58
1,441.56 щатски долар 10:38:55
1,441.61 щатски долар 10:38:48
1,441.72 щатски долар 10:38:44
1,441.79 щатски долар 10:38:41
1,441.78 щатски долар 10:38:37
1,441.81 щатски долар 10:38:34
1,441.89 щатски долар 10:38:30
1,441.87 щатски долар 10:38:24
1,441.88 щатски долар 10:38:20
1,441.8 щатски долар 10:38:17
1,441.68 щатски долар 10:38:13
1,441.51 щатски долар 10:38:05
1,441.69 щатски долар 10:37:51
1,441.8 щатски долар 10:37:47
1,441.77 щатски долар 10:37:40
1,441.79 щатски долар 10:37:36
1,441.77 щатски долар 10:37:33
1,441.57 щатски долар 10:37:29
1,441.5 щатски долар 10:37:25
1,441.57 щатски долар 10:37:22
1,441.47 щатски долар 10:37:12
1,441.45 щатски долар 10:37:09
1,441.32 щатски долар 10:37:05
1,441.38 щатски долар 10:36:52
1,441.36 щатски долар 10:36:48
1,441.53 щатски долар 10:36:41
1,441.6 щатски долар 10:36:37
1,441.58 щатски долар 10:36:34
1,441.49 щатски долар 10:36:30
1,441.51 щатски долар 10:36:27
1,441.61 щатски долар 10:36:23
1,441.72 щатски долар 10:36:19
1,441.7 щатски долар 10:36:12
1,441.81 щатски долар 10:36:08
1,441.87 щатски долар 10:36:05
1,442.11 щатски долар 10:35:48
1,442.2 щатски долар 10:35:45
1,442.21 щатски долар 10:35:41
1,442.2 щатски долар 10:35:38
1,442.18 щатски долар 10:35:31
1,442.11 щатски долар 10:35:24
1,442.09 щатски долар 10:35:20
1,442.1 щатски долар 10:35:17
1,442.12 щатски долар 10:35:14
1,442.09 щатски долар 10:35:10
1,442.03 щатски долар 10:35:06
1,442.07 щатски долар 10:34:57
1,442.08 щатски долар 10:34:50
1,441.91 щатски долар 10:34:44
1,442.02 щатски долар 10:34:40
1,442.1 щатски долар 10:34:37
1,442.06 щатски долар 10:34:34
1,442.07 щатски долар 10:34:30
1,442.08 щатски долар 10:34:20
1,442.01 щатски долар 10:34:17
1,441.63 щатски долар 10:34:14
1,441.6 щатски долар 10:34:10
1,441.59 щатски долар 10:34:06
1,441.6 щатски долар 10:33:49
1,441.59 щатски долар 10:33:46
1,441.58 щатски долар 10:33:33
1,441.49 щатски долар 10:33:29
1,441.41 щатски долар 10:33:26
1,441.6 щатски долар 10:33:23
1,441.62 щатски долар 10:33:16
1,441.64 щатски долар 10:33:12
1,441.62 щатски долар 10:33:09
1,441.65 щатски долар 10:33:05
1,441.72 щатски долар 10:32:56
1,441.7 щатски долар 10:32:52
1,441.62 щатски долар 10:32:48
1,441.73 щатски долар 10:32:45
1,441.74 щатски долар 10:32:41
1,441.7 щатски долар 10:32:38
1,441.49 щатски долар 10:32:35
1,441.47 щатски долар 10:32:27
1,441.44 щатски долар 10:32:24
1,441.51 щатски долар 10:32:20
1,441.59 щатски долар 10:32:17
1,441.56 щатски долар 10:32:13
1,441.81 щатски долар 10:32:10
1,441.85 щатски долар 10:32:06
1,441.76 щатски долар 10:31:49
1,441.87 щатски долар 10:31:45
1,441.86 щатски долар 10:31:38
1,441.78 щатски долар 10:31:35
1,441.76 щатски долар 10:31:31
1,441.78 щатски долар 10:31:24
1,441.68 щатски долар 10:31:21
1,441.66 щатски долар 10:31:18
1,441.6 щатски долар 10:31:14
1,441.65 щатски долар 10:31:10
1,441.57 щатски долар 10:31:05
1,441.61 щатски долар 10:30:57
1,441.68 щатски долар 10:30:53
1,441.72 щатски долар 10:30:47
1,441.68 щатски долар 10:30:43
1,441.61 щатски долар 10:30:39
1,441.64 щатски долар 10:30:35
1,441.66 щатски долар 10:30:26
1,441.59 щатски долар 10:30:22
1,441.73 щатски долар 10:30:18
1,441.67 щатски долар 10:30:14
1,441.23 щатски долар 10:30:09
1,441.2 щатски долар 10:29:50
1,441.19 щатски долар 10:29:43
1,441.15 щатски долар 10:29:40
1,441.2 щатски долар 10:29:37
1,441.13 щатски долар 10:29:33
1,441.09 щатски долар 10:29:30
1,441.05 щатски долар 10:29:24
1,441.04 щатски долар 10:29:21
1,441.01 щатски долар 10:29:17
1,440.91 щатски долар 10:29:11
1,440.93 щатски долар 10:29:08
1,440.91 щатски долар 10:29:04
1,440.9 щатски долар 10:28:58
1,440.92 щатски долар 10:28:48
1,440.9 щатски долар 10:28:44
1,440.88 щатски долар 10:28:41
1,440.78 щатски долар 10:28:37
1,440.69 щатски долар 10:28:34
1,440.71 щатски долар 10:28:30
1,440.56 щатски долар 10:28:23
1,440.55 щатски долар 10:28:20
1,440.52 щатски долар 10:28:16
1,440.53 щатски долар 10:28:13
1,440.54 щатски долар 10:28:09
1,440.53 щатски долар 10:28:05
1,440.64 щатски долар 10:27:49
1,440.62 щатски долар 10:27:45
1,440.57 щатски долар 10:27:42
1,440.46 щатски долар 10:27:35
1,440.47 щатски долар 10:27:32
1,440.8 щатски долар 10:27:29
1,440.81 щатски долар 10:27:26
1,440.93 щатски долар 10:27:22
1,440.85 щатски долар 10:27:16
1,440.81 щатски долар 10:27:12
1,440.83 щатски долар 10:27:08
1,440.9 щатски долар 10:27:05
1,440.92 щатски долар 10:26:57
1,440.89 щатски долар 10:26:47
1,440.9 щатски долар 10:26:44
1,440.94 щатски долар 10:26:41
1,440.95 щатски долар 10:26:38
1,440.89 щатски долар 10:26:34
1,440.91 щатски долар 10:26:28
1,440.9 щатски долар 10:26:24
1,440.92 щатски долар 10:26:21
1,440.93 щатски долар 10:26:18
1,440.97 щатски долар 10:26:11
1,440.85 щатски долар 10:26:08
1,440.8 щатски долар 10:26:04
1,440.66 щатски долар 10:25:49
1,440.49 щатски долар 10:25:43
1,440.31 щатски долар 10:25:40
1,440.3 щатски долар 10:25:37
1,440.16 щатски долар 10:25:33
1,440.15 щатски долар 10:25:30
1,439.95 щатски долар 10:25:20
1,439.88 щатски долар 10:25:17
1,440.05 щатски долар 10:25:10
1,440.01 щатски долар 10:25:06
1,440.59 щатски долар 10:24:49
1,440.6 щатски долар 10:24:46
1,440.69 щатски долар 10:24:42
1,440.76 щатски долар 10:24:38
1,440.68 щатски долар 10:24:35
1,440.74 щатски долар 10:24:31
1,440.73 щатски долар 10:24:27
1,440.77 щатски долар 10:24:23
1,440.94 щатски долар 10:24:19
1,441.02 щатски долар 10:24:08
1,441.07 щатски долар 10:24:05
1,441.15 щатски долар 10:23:47
1,441.17 щатски долар 10:23:44
1,441.2 щатски долар 10:23:37
1,441.12 щатски долар 10:23:30
1,441.09 щатски долар 10:23:24
1,441.12 щатски долар 10:23:21
1,441.26 щатски долар 10:23:15
1,441.33 щатски долар 10:23:11
1,441.41 щатски долар 10:23:08
1,441.66 щатски долар 10:23:04
1,441.6 щатски долар 10:22:57
1,441.57 щатски долар 10:22:48
1,441.59 щатски долар 10:22:44
1,441.6 щатски долар 10:22:35
1,441.61 щатски долар 10:22:31
1,441.58 щатски долар 10:22:28
1,441.5 щатски долар 10:22:25
1,441.55 щатски долар 10:22:19
1,441.58 щатски долар 10:22:15
1,441.55 щатски долар 10:22:12
1,441.59 щатски долар 10:22:08
1,441.67 щатски долар 10:22:05
1,441.65 щатски долар 10:21:46
1,441.51 щатски долар 10:21:40
1,441.47 щатски долар 10:21:37
1,441.26 щатски долар 10:21:30
1,441.21 щатски долар 10:21:23
1,441.1 щатски долар 10:21:20
1,441.33 щатски долар 10:21:17
1,441.3 щатски долар 10:21:13
1,441.39 щатски долар 10:21:09
1,441.32 щатски долар 10:21:06
1,441.38 щатски долар 10:20:57
1,441.42 щатски долар 10:20:54
1,441.49 щатски долар 10:20:47
1,441.47 щатски долар 10:20:43
1,441.4 щатски долар 10:20:40
1,441.33 щатски долар 10:20:36
1,441.44 щатски долар 10:20:32
1,441.49 щатски долар 10:20:29
1,441.48 щатски долар 10:20:25
1,441.59 щатски долар 10:20:18
1,441.97 щатски долар 10:20:11
1,441.95 щатски долар 10:20:07
1,442.07 щатски долар 10:19:48
1,442.31 щатски долар 10:19:44
1,442.46 щатски долар 10:19:41
1,442.38 щатски долар 10:19:38
1,442.34 щатски долар 10:19:31
1,442.41 щатски долар 10:19:25
1,442.46 щатски долар 10:19:22
1,442.49 щатски долар 10:19:15
1,442.63 щатски долар 10:19:12
1,442.67 щатски долар 10:19:08
1,442.76 щатски долар 10:19:05
1,442.85 щатски долар 10:18:58
1,442.89 щатски долар 10:18:51
1,442.96 щатски долар 10:18:45
1,442.97 щатски долар 10:18:38
1,443.02 щатски долар 10:18:32
1,442.99 щатски долар 10:18:29
1,443.12 щатски долар 10:18:25
1,443.26 щатски долар 10:18:22
1,443.24 щатски долар 10:18:05
1,443.22 щатски долар 10:17:44
1,443.25 щатски долар 10:17:41
1,443.27 щатски долар 10:17:37
1,443.24 щатски долар 10:17:31
1,443.28 щатски долар 10:17:28
1,443.12 щатски долар 10:17:25
1,443.17 щатски долар 10:17:22
1,443.15 щатски долар 10:17:15
1,443.12 щатски долар 10:17:08
1,443.14 щатски долар 10:16:57
1,443.15 щатски долар 10:16:53
1,443.05 щатски долар 10:16:47
1,443.01 щатски долар 10:16:43
1,442.98 щатски долар 10:16:40
1,442.97 щатски долар 10:16:37
1,442.95 щатски долар 10:16:29
1,442.93 щатски долар 10:16:26
1,442.97 щатски долар 10:16:15
1,442.96 щатски долар 10:16:12
1,442.99 щатски долар 10:16:08
1,443.01 щатски долар 10:16:05
1,442.94 щатски долар 10:15:49
1,442.93 щатски долар 10:15:46
1,443.08 щатски долар 10:15:36
1,442.98 щатски долар 10:15:33
1,443.06 щатски долар 10:15:30
1,443.07 щатски долар 10:15:19
1,443.06 щатски долар 10:15:16
1,443.07 щатски долар 10:15:12
1,443 щатски долар 10:15:09
1,443.09 щатски долар 10:14:50
1,442.87 щатски долар 10:14:44
1,442.82 щатски долар 10:14:40
1,442.66 щатски долар 10:14:37
1,442.67 щатски долар 10:14:34
1,442.66 щатски долар 10:14:28
1,442.67 щатски долар 10:14:24
1,442.66 щатски долар 10:14:21
1,442.77 щатски долар 10:14:18
1,442.76 щатски долар 10:14:08
1,442.74 щатски долар 10:14:05
1,442.77 щатски долар 10:13:47
1,442.76 щатски долар 10:13:44
1,442.81 щатски долар 10:13:41
1,442.79 щатски долар 10:13:37
1,442.77 щатски долар 10:13:28
1,442.68 щатски долар 10:13:15
1,442.73 щатски долар 10:13:12
1,442.88 щатски долар 10:13:08
1,442.87 щатски долар 10:12:57
1,442.97 щатски долар 10:12:53
1,442.96 щатски долар 10:12:46
1,442.89 щатски долар 10:12:43
1,442.94 щатски долар 10:12:39
1,442.88 щатски долар 10:12:35
1,442.96 щатски долар 10:12:27
1,442.88 щатски долар 10:12:24
1,442.87 щатски долар 10:12:20
1,442.88 щатски долар 10:12:16
1,442.99 щатски долар 10:12:05
1,442.97 щатски долар 10:11:45
1,443.19 щатски долар 10:11:38
1,443.21 щатски долар 10:11:31
1,443.19 щатски долар 10:11:28
1,443.18 щатски долар 10:11:15
1,443.24 щатски долар 10:11:12
1,443.23 щатски долар 10:11:08
1,443.19 щатски долар 10:11:05
1,443.18 щатски долар 10:10:56
1,443.12 щатски долар 10:10:53
1,443.1 щатски долар 10:10:50
1,443.14 щатски долар 10:10:44
1,443.05 щатски долар 10:10:40
1,442.96 щатски долар 10:10:37
1,443.07 щатски долар 10:10:34
1,443.1 щатски долар 10:10:28
1,443.05 щатски долар 10:10:24
1,442.89 щатски долар 10:10:21
1,442.88 щатски долар 10:10:11
1,442.82 щатски долар 10:10:07
1,442.89 щатски долар 10:09:50
1,442.93 щатски долар 10:09:39
1,442.97 щатски долар 10:09:36
1,442.98 щатски долар 10:09:29
1,442.99 щатски долар 10:09:26
1,443.01 щатски долар 10:09:19
1,442.88 щатски долар 10:09:16
1,442.87 щатски долар 10:09:12
1,442.81 щатски долар 10:09:08
1,442.8 щатски долар 10:09:05
1,442.89 щатски долар 10:08:55
1,443.07 щатски долар 10:08:30
1,443.04 щатски долар 10:08:26
1,443.05 щатски долар 10:08:20
1,442.99 щатски долар 10:08:05
1,443.03 щатски долар 10:06:56
1,442.95 щатски долар 10:06:53
1,442.9 щатски долар 10:06:50
1,442.94 щатски долар 10:06:43
1,442.91 щатски долар 10:06:40
1,442.99 щатски долар 10:06:37
1,442.92 щатски долар 10:06:33
1,442.93 щатски долар 10:06:30
1,442.99 щатски долар 10:06:26
1,443 щатски долар 10:06:20
1,443.08 щатски долар 10:06:16
1,443.09 щатски долар 10:06:13
1,443.22 щатски долар 10:06:09
1,443.31 щатски долар 10:06:05
1,443.43 щатски долар 10:05:46
1,443.59 щатски долар 10:05:33
1,443.62 щатски долар 10:05:29
1,443.74 щатски долар 10:05:26
1,443.71 щатски долар 10:05:19
1,443.69 щатски долар 10:05:16
1,443.62 щатски долар 10:05:13
1,443.51 щатски долар 10:05:10
1,443.49 щатски долар 10:05:06
1,443.55 щатски долар 10:04:56
1,443.62 щатски долар 10:04:49
1,443.61 щатски долар 10:04:39
1,443.49 щатски долар 10:04:32
1,443.51 щатски долар 10:04:28
1,443.48 щатски долар 10:04:18
1,443.47 щатски долар 10:04:11
1,443.49 щатски долар 10:04:08
1,443.48 щатски долар 10:03:49
1,443.49 щатски долар 10:03:43
1,443.48 щатски долар 10:03:33
1,443.54 щатски долар 10:03:29
1,443.6 щатски долар 10:03:26
1,443.69 щатски долар 10:03:16
1,443.72 щатски долар 10:03:12
1,443.81 щатски долар 10:03:09
1,443.83 щатски долар 10:03:05
1,443.81 щатски долар 10:02:54
1,443.78 щатски долар 10:02:47
1,443.73 щатски долар 10:02:44
1,443.72 щатски долар 10:02:41
1,443.81 щатски долар 10:02:38
1,443.79 щатски долар 10:02:32
1,443.66 щатски долар 10:02:29
1,443.67 щатски долар 10:02:25
1,443.71 щатски долар 10:02:22
1,443.7 щатски долар 10:02:18
1,443.71 щатски долар 10:02:12
1,443.7 щатски долар 10:02:08
1,443.71 щатски долар 10:02:05
1,443.62 щатски долар 10:01:42
1,443.51 щатски долар 10:01:35
1,443.49 щатски долар 10:01:32
1,443.24 щатски долар 10:01:22
1,443.23 щатски долар 10:01:19
1,443.21 щатски долар 10:01:15
1,443.2 щатски долар 10:01:11
1,443.18 щатски долар 10:01:07
1,443.26 щатски долар 10:00:58
1,443.13 щатски долар 10:00:55
1,443.12 щатски долар 10:00:47
1,443.11 щатски долар 10:00:42
1,443.12 щатски долар 10:00:37
1,443.2 щатски долар 10:00:32
1,443.21 щатски долар 10:00:27
1,443.2 щатски долар 10:00:23
1,443.23 щатски долар 10:00:12
1,443.2 щатски долар 10:00:08
1,443.33 щатски долар 09:59:51
1,443.32 щатски долар 09:59:44
1,443.33 щатски долар 09:59:28
1,443.36 щатски долар 09:59:21
1,443.37 щатски долар 09:59:18
1,443.38 щатски долар 09:59:15
1,443.4 щатски долар 09:59:08
1,443.39 щатски долар 09:59:05
1,443.38 щатски долар 09:58:54
1,443.37 щатски долар 09:58:51
1,443.39 щатски долар 09:58:44
1,443.42 щатски долар 09:58:41
1,443.37 щатски долар 09:58:37
1,443.35 щатски долар 09:58:34
1,443.31 щатски долар 09:58:28
1,443.28 щатски долар 09:58:08
1,443.24 щатски долар 09:58:05
1,443.19 щатски долар 09:57:45
1,443.17 щатски долар 09:57:38
1,443.21 щатски долар 09:57:35
1,443.12 щатски долар 09:57:32
1,443.23 щатски долар 09:57:12
1,443.22 щатски долар 09:57:08
1,443.19 щатски долар 09:57:05
1,443.14 щатски долар 09:56:52
1,443.23 щатски долар 09:56:49
1,443.31 щатски долар 09:56:32
1,443.26 щатски долар 09:56:18
1,443.22 щатски долар 09:56:12
1,443.21 щатски долар 09:56:08
1,443.2 щатски долар 09:56:05
1,443.28 щатски долар 09:55:48
1,443.17 щатски долар 09:55:45
1,443.09 щатски долар 09:55:42
1,443.01 щатски долар 09:55:35
1,443.02 щатски долар 09:55:32
1,443.07 щатски долар 09:55:29
1,443.1 щатски долар 09:55:23
1,443.08 щатски долар 09:55:20
1,443.01 щатски долар 09:55:16
1,443.18 щатски долар 09:55:13
1,443.22 щатски долар 09:55:10
1,443.26 щатски долар 09:55:06
1,443.2 щатски долар 09:54:48
1,443.19 щатски долар 09:54:44
1,443.28 щатски долар 09:54:38
1,443.21 щатски долар 09:54:29
1,443.18 щатски долар 09:54:15
1,443.2 щатски долар 09:54:09
1,443.19 щатски долар 09:54:05
1,443.22 щатски долар 09:53:49
1,443.2 щатски долар 09:53:46
1,443.39 щатски долар 09:53:40
1,443.41 щатски долар 09:53:37
1,443.42 щатски долар 09:53:33
1,443.47 щатски долар 09:53:30
1,443.49 щатски долар 09:53:24
1,443.46 щатски долар 09:53:18
1,443.49 щатски долар 09:53:05
1,443.41 щатски долар 09:52:49
1,443.4 щатски долар 09:52:39
1,443.31 щатски долар 09:52:29
1,443.32 щатски долар 09:52:25
1,443.42 щатски долар 09:51:41
1,443.43 щатски долар 09:51:31
1,443.46 щатски долар 09:51:28
1,443.43 щатски долар 09:51:25
1,443.4 щатски долар 09:51:21
1,443.41 щатски долар 09:51:18
1,443.32 щатски долар 09:51:15
1,443.41 щатски долар 09:51:08
1,443.42 щатски долар 09:50:50
1,443.41 щатски долар 09:50:44
1,443.43 щатски долар 09:50:40
1,443.39 щатски долар 09:50:37
1,443.32 щатски долар 09:50:31
1,443.31 щатски долар 09:50:25
1,443.3 щатски долар 09:50:21
1,443.22 щатски долар 09:50:18
1,443.26 щатски долар 09:50:14
1,443.29 щатски долар 09:50:07
1,443.31 щатски долар 09:49:50
1,443.33 щатски долар 09:49:43
1,443.35 щатски долар 09:49:40
1,443.31 щатски долар 09:49:28
1,443.39 щатски долар 09:49:25
1,443.31 щатски долар 09:49:22
1,443.22 щатски долар 09:49:12
1,443.19 щатски долар 09:49:05
1,443.2 щатски долар 09:48:53
1,443.22 щатски долар 09:48:50
1,443.23 щатски долар 09:48:43
1,443.4 щатски долар 09:48:36
1,443.41 щатски долар 09:48:32
1,443.4 щатски долар 09:48:29
1,443.39 щатски долар 09:48:25
1,443.41 щатски долар 09:48:08
1,443.39 щатски долар 09:48:05
1,443.19 щатски долар 09:47:46
1,443.17 щатски долар 09:47:36
1,443.2 щатски долар 09:47:33
1,443.21 щатски долар 09:47:27
1,443.23 щатски долар 09:47:24
1,443.33 щатски долар 09:47:21
1,443.29 щатски долар 09:47:18
1,443.19 щатски долар 09:47:12
1,443.12 щатски долар 09:47:05
1,443.36 щатски долар 09:46:55
1,443.39 щатски долар 09:46:52
1,443.4 щатски долар 09:46:49
1,443.49 щатски долар 09:46:40
1,443.52 щатски долар 09:46:37
1,443.49 щатски долар 09:46:34
1,443.51 щатски долар 09:46:27
1,443.49 щатски долар 09:46:24
1,443.43 щатски долар 09:46:21
1,443.52 щатски долар 09:46:12
1,443.53 щатски долар 09:46:05
1,443.4 щатски долар 09:45:49
1,443.43 щатски долар 09:45:42
1,443.49 щатски долар 09:45:39
1,443.41 щатски долар 09:45:26
1,443.5 щатски долар 09:45:20
1,443.53 щатски долар 09:45:12
1,443.52 щатски долар 09:45:09
1,443.54 щатски долар 09:44:57
1,443.53 щатски долар 09:44:53
1,443.5 щатски долар 09:44:50
1,443.48 щатски долар 09:44:43
1,443.53 щатски долар 09:44:34
1,443.51 щатски долар 09:44:28
1,443.53 щатски долар 09:44:21
1,443.55 щатски долар 09:44:18
1,443.59 щатски долар 09:44:14
1,443.64 щатски долар 09:44:08
1,443.65 щатски долар 09:44:04
1,443.62 щатски долар 09:43:46
1,443.72 щатски долар 09:43:39
1,443.74 щатски долар 09:43:33
1,443.76 щатски долар 09:43:27
1,443.52 щатски долар 09:43:24
1,443.41 щатски долар 09:43:21
1,443.29 щатски долар 09:43:18
1,443.31 щатски долар 09:43:12
1,443.3 щатски долар 09:43:08
1,443.33 щатски долар 09:43:05
1,443.43 щатски долар 09:42:53
1,443.44 щатски долар 09:42:50
1,443.43 щатски долар 09:42:44
1,443.51 щатски долар 09:42:41
1,443.52 щатски долар 09:42:38
1,443.62 щатски долар 09:42:31
1,443.57 щатски долар 09:42:28
1,443.53 щатски долар 09:42:25
1,443.57 щатски долар 09:42:21
1,443.56 щатски долар 09:42:18
1,443.55 щатски долар 09:42:15
1,443.6 щатски долар 09:42:08
1,443.57 щатски долар 09:42:05
1,443.62 щатски долар 09:41:49
1,443.56 щатски долар 09:41:40
1,443.63 щатски долар 09:41:34
1,443.56 щатски долар 09:41:31
1,443.57 щатски долар 09:41:27
1,443.6 щатски долар 09:41:24
1,443.61 щатски долар 09:41:21
1,443.55 щатски долар 09:41:15
1,443.57 щатски долар 09:41:11
1,443.5 щатски долар 09:41:08
1,443.52 щатски долар 09:41:04
1,443.49 щатски долар 09:40:51
1,443.56 щатски долар 09:40:48
1,443.62 щатски долар 09:40:45
1,443.52 щатски долар 09:40:41
1,443.65 щатски долар 09:40:35
1,443.67 щатски долар 09:40:31
1,443.76 щатски долар 09:40:28
1,443.77 щатски долар 09:40:24
1,443.87 щатски долар 09:40:21
1,443.8 щатски долар 09:40:17
1,443.76 щатски долар 09:40:13
1,443.79 щатски долар 09:40:10
1,443.57 щатски долар 09:40:06
1,443.44 щатски долар 09:39:48
1,443.23 щатски долар 09:39:45
1,443.11 щатски долар 09:39:39
1,443.1 щатски долар 09:39:35
1,443.12 щатски долар 09:39:32
1,443.14 щатски долар 09:39:29
1,443.16 щатски долар 09:39:25
1,443.12 щатски долар 09:39:19
1,443.01 щатски долар 09:39:15
1,442.96 щатски долар 09:39:12
1,442.88 щатски долар 09:39:08
1,442.9 щатски долар 09:39:05
1,442.93 щатски долар 09:38:54
1,442.8 щатски долар 09:38:51
1,442.73 щатски долар 09:38:39
1,442.75 щатски долар 09:38:36
1,442.72 щатски долар 09:38:26
1,442.55 щатски долар 09:38:23
1,442.54 щатски долар 09:38:20
1,442.56 щатски долар 09:38:11
1,442.57 щатски долар 09:38:08
1,442.55 щатски долар 09:38:04
1,442.56 щатски долар 09:37:48
1,442.55 щатски долар 09:37:45
1,442.64 щатски долар 09:37:39
1,442.62 щатски долар 09:37:17
1,442.63 щатски долар 09:37:08
1,442.7 щатски долар 09:37:04
1,442.62 щатски долар 09:36:53
1,442.63 щатски долар 09:36:46
1,442.64 щатски долар 09:36:40
1,442.65 щатски долар 09:36:36
1,442.66 щатски долар 09:36:33
1,442.62 щатски долар 09:36:19
1,442.63 щатски долар 09:36:16
1,442.7 щатски долар 09:36:12
1,442.72 щатски долар 09:36:09
1,442.49 щатски долар 09:36:05
1,442.3 щатски долар 09:35:50
1,442.23 щатски долар 09:35:44
1,442.31 щатски долар 09:35:37
1,442.3 щатски долар 09:35:28
1,442.31 щатски долар 09:35:09
1,442.32 щатски долар 09:34:50
1,442.33 щатски долар 09:34:41
1,442.35 щатски долар 09:34:38
1,442.36 щатски долар 09:34:28
1,442.31 щатски долар 09:34:25
1,442.21 щатски долар 09:34:21
1,442.22 щатски долар 09:34:12
1,442.21 щатски долар 09:34:08
1,442.22 щатски долар 09:34:05
1,442.14 щатски долар 09:33:44
1,442.15 щатски долар 09:33:41
1,442.24 щатски долар 09:33:31
1,442.16 щатски долар 09:33:28
1,442.11 щатски долар 09:33:25
1,442.03 щатски долар 09:33:09
1,442.1 щатски долар 09:33:05
1,442.11 щатски долар 09:32:48
1,442.12 щатски долар 09:32:41
1,442.16 щатски долар 09:32:35
1,442.13 щатски долар 09:32:28
1,442.23 щатски долар 09:32:22
1,442.26 щатски долар 09:32:15
1,442.25 щатски долар 09:32:12
1,442.24 щатски долар 09:32:09
1,442.28 щатски долар 09:32:05
1,442.22 щатски долар 09:31:28
1,442.24 щатски долар 09:31:25
1,442.22 щатски долар 09:31:15
1,442.23 щатски долар 09:31:12
1,442.24 щатски долар 09:31:08
1,442.26 щатски долар 09:31:05
1,442.24 щатски долар 09:30:58
1,442.25 щатски долар 09:30:51
1,442.26 щатски долар 09:30:48
1,442.27 щатски долар 09:30:45
1,442.29 щатски долар 09:30:41
1,442.26 щатски долар 09:30:38
1,442.19 щатски долар 09:30:34
1,442.2 щатски долар 09:30:30
1,442.13 щатски долар 09:30:19
1,442.16 щатски долар 09:30:15
1,442.19 щатски долар 09:29:40
1,442.2 щатски долар 09:29:37
1,442.19 щатски долар 09:29:18
1,442.2 щатски долар 09:28:56
1,442.13 щатски долар 09:28:53
1,442.21 щатски долар 09:28:47
1,442.2 щатски долар 09:28:44
1,442.09 щатски долар 09:28:41
1,442.11 щатски долар 09:28:37
1,442.12 щатски долар 09:28:12
1,442.1 щатски долар 09:28:08
1,442.12 щатски долар 09:28:05
1,442.31 щатски долар 09:27:28
1,442.32 щатски долар 09:27:25
1,442.31 щатски долар 09:27:19
1,442.3 щатски долар 09:27:08
1,442.31 щатски долар 09:26:55
1,442.32 щатски долар 09:26:52
1,442.34 щатски долар 09:26:49
1,442.39 щатски долар 09:26:37
1,442.37 щатски долар 09:26:24
1,442.35 щатски долар 09:26:18
1,442.37 щатски долар 09:26:15
1,442.34 щатски долар 09:26:12
1,442.4 щатски долар 09:26:08
1,442.33 щатски долар 09:26:05
1,442.23 щатски долар 09:25:49
1,442.21 щатски долар 09:25:40
1,442.22 щатски долар 09:25:31
1,442.24 щатски долар 09:25:28
1,442.23 щатски долар 09:25:25
1,442.05 щатски долар 09:25:09
1,442.03 щатски долар 09:25:06
1,442.1 щатски долар 09:24:58
1,442.02 щатски долар 09:24:52
1,442.03 щатски долар 09:24:45
1,442.04 щатски долар 09:24:36
1,442.03 щатски долар 09:24:25
1,442.06 щатски долар 09:24:22
1,442.05 щатски долар 09:24:18
1,442.01 щатски долар 09:24:11
1,442.1 щатски долар 09:24:04
1,442.12 щатски долар 09:23:49
1,442.1 щатски долар 09:23:36
1,442.09 щатски долар 09:23:25
1,442.04 щатски долар 09:23:15
1,442.01 щатски долар 09:23:12
1,441.99 щатски долар 09:23:06
1,442.01 щатски долар 09:22:57
1,441.98 щатски долар 09:22:51
1,442.02 щатски долар 09:22:48
1,442.03 щатски долар 09:22:45
1,442.01 щатски долар 09:22:33
1,442.03 щатски долар 09:22:27
1,442.02 щатски долар 09:22:05
1,442.1 щатски долар 09:21:41
1,442.11 щатски долар 09:21:38
1,442.01 щатски долар 09:21:22
1,442.03 щатски долар 09:21:12
1,442.12 щатски долар 09:20:56
1,442.04 щатски долар 09:20:52
1,442.05 щатски долар 09:20:49
1,442.01 щатски долар 09:20:33
1,442.02 щатски долар 09:20:27
1,442.05 щатски долар 09:20:20
1,442.04 щатски долар 09:20:13
1,442.05 щатски долар 09:20:09
1,442.01 щатски долар 09:20:06
1,442.02 щатски долар 09:19:47
1,442.06 щатски долар 09:19:44
1,442.04 щатски долар 09:19:41
1,442.02 щатски долар 09:19:35
1,442.05 щатски долар 09:19:32
1,442.06 щатски долар 09:19:29
1,442.05 щатски долар 09:19:20
1,442.07 щатски долар 09:19:17
1,441.99 щатски долар 09:19:14
1,441.9 щатски долар 09:19:08
1,441.89 щатски долар 09:19:04
1,441.92 щатски долар 09:18:54
1,442 щатски долар 09:18:52
1,442.11 щатски долар 09:18:48
1,442.1 щатски долар 09:18:40
1,442.03 щатски долар 09:18:24
1,442.11 щатски долар 09:18:18
1,442.06 щатски долар 09:18:15
1,442.05 щатски долар 09:18:08
1,442.04 щатски долар 09:18:05
1,442.12 щатски долар 09:17:41
1,442.2 щатски долар 09:17:38
1,442.21 щатски долар 09:17:29
1,442.12 щатски долар 09:17:20
1,442.11 щатски долар 09:17:08
1,442.13 щатски долар 09:17:05
1,442.12 щатски долар 09:16:57
1,442.14 щатски долар 09:16:54
1,442.19 щатски долар 09:16:44
1,442.22 щатски долар 09:16:41
1,442.24 щатски долар 09:16:38
1,442.26 щатски долар 09:16:31
1,442.32 щатски долар 09:16:28
1,442.31 щатски долар 09:16:24
1,442.36 щатски долар 09:16:21
1,442.32 щатски долар 09:16:18
1,442.31 щатски долар 09:16:08
1,442.32 щатски долар 09:16:05
1,442.35 щатски долар 09:15:47
1,442.36 щатски долар 09:15:44
1,442.35 щатски долар 09:15:41
1,442.34 щатски долар 09:15:32
1,442.35 щатски долар 09:15:29
1,442.33 щатски долар 09:15:16
1,442.31 щатски долар 09:15:13
1,442.32 щатски долар 09:15:09
1,442.2 щатски долар 09:15:06
1,442.19 щатски долар 09:14:45
1,442.11 щатски долар 09:14:33
1,442.13 щатски долар 09:14:30
1,442.12 щатски долар 09:14:20
1,442.2 щатски долар 09:14:08
1,442.21 щатски долар 09:14:05
1,442.14 щатски долар 09:13:45
1,442.12 щатски долар 09:13:39
1,442.2 щатски долар 09:13:24
1,442.19 щатски долар 09:13:21
1,442.2 щатски долар 09:13:18
1,442.19 щатски долар 09:13:15
1,442.01 щатски долар 09:12:38
1,442.02 щатски долар 09:12:34
1,441.98 щатски долар 09:12:28
1,441.88 щатски долар 09:12:25
1,441.92 щатски долар 09:12:18
1,441.9 щатски долар 09:12:15
1,442.14 щатски долар 09:12:08
1,442.23 щатски долар 09:12:05
1,442.3 щатски долар 09:11:48
1,442.32 щатски долар 09:11:45
1,442.25 щатски долар 09:11:39
1,442.24 щатски долар 09:11:36
1,442.23 щатски долар 09:11:30
1,442.22 щатски долар 09:11:27
1,442.19 щатски долар 09:11:24
1,442.21 щатски долар 09:11:08
1,442.24 щатски долар 09:10:50
1,442.16 щатски долар 09:10:48
1,442.26 щатски долар 09:10:44
1,442.31 щатски долар 09:10:35
1,442.3 щатски долар 09:10:32
1,442.31 щатски долар 09:10:13
1,442.3 щатски долар 09:10:10
1,442.31 щатски долар 09:10:07
1,442.24 щатски долар 09:09:44
1,442.22 щатски долар 09:09:40
1,442.21 щатски долар 09:09:37
1,442.22 щатски долар 09:09:31
1,442.21 щатски долар 09:09:28
1,442.23 щатски долар 09:09:21
1,442.22 щатски долар 09:09:15
1,442.24 щатски долар 09:09:12
1,442.22 щатски долар 09:09:08
1,442.29 щатски долар 09:09:05
1,442.34 щатски долар 09:08:55
1,442.36 щатски долар 09:08:52
1,442.35 щатски долар 09:08:49
1,442.33 щатски долар 09:08:36
1,442.31 щатски долар 09:08:27
1,442.3 щатски долар 09:08:20
1,442.37 щатски долар 09:08:17
1,442.4 щатски долар 09:08:11
1,442.37 щатски долар 09:08:04
1,442.38 щатски долар 09:07:47
1,442.49 щатски долар 09:07:44
1,442.48 щатски долар 09:07:41
1,442.42 щатски долар 09:07:38
1,442.39 щатски долар 09:07:32
1,442.49 щатски долар 09:07:05
1,442.61 щатски долар 09:06:53
1,442.62 щатски долар 09:06:15
1,442.63 щатски долар 09:06:12
1,442.51 щатски долар 09:06:09
1,442.52 щатски долар 09:06:05
1,442.51 щатски долар 09:05:48
1,442.6 щатски долар 09:05:45
1,442.61 щатски долар 09:05:42
1,442.62 щатски долар 09:05:36
1,442.53 щатски долар 09:05:33
1,442.52 щатски дол