Онлайн форум

WIG20

  • последно2324.21
  • Високо2334.1
  • Нисък2315.36
  • Макс флуктуация10.47
  • Максимална колебания%0.27%
  • отворено2,322.06
  • път20:02:55
  • Вчера2,315.36
  • Промяна%0.38%
  • промяна8.85

Ежедневна схема на свещници WIG20

Ежедневна схема на свещници WIG20

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
2,324.21 риал20:02:55
2,322.15 риал19:32:22
2,321.41 риал19:02:37
2,317.84 риал18:32:27
2,328.31 риал18:02:49
2,329.14 риал17:32:57
2,327.95 риал17:03:31
2,323.76 риал16:32:52
2,324.91 риал16:03:22
2,324.13 риал15:32:45
2,322.64 риал15:03:09
2,322.3 риал14:33:17
2,320.88 риал14:09:15
2,322.55 риал14:08:14
2,322.15 риал14:07:15
2,322.19 риал14:06:16
2,322.88 риал14:05:16
2,322.9 риал14:04:16
2,324.2 риал14:03:20
2,322.28 риал14:03:15
2,322.25 риал14:02:18
2,321.78 риал14:01:17
2,322.02 риал14:00:25
2,322.43 риал13:59:14
2,322.65 риал13:58:14
2,322.44 риал13:57:16
2,322.66 риал13:56:15
2,322.04 риал13:55:17
2,322.27 риал13:54:16
2,321.56 риал13:53:15
2,321.3 риал13:52:16
2,321.4 риал13:51:14
2,324.5 риал13:50:20
2,324.84 риал13:49:17
2,323.97 риал13:48:15
2,324.19 риал13:47:15
2,323.68 риал13:46:16
2,324.34 риал13:45:16
2,323.97 риал13:44:15
2,323.85 риал13:43:14
2,323.74 риал13:42:15
2,323.78 риал13:41:15
2,323.29 риал13:40:21
2,324.15 риал13:39:16
2,323.43 риал13:38:16
2,322.94 риал13:37:16
2,322.8 риал13:36:15
2,322.18 риал13:35:17
2,322.9 риал13:34:16
2,323.25 риал13:33:15
2,325.3 риал13:32:54
2,323.07 риал13:32:16
2,323.97 риал13:31:19
2,323.56 риал13:30:22
2,324.14 риал13:29:17
2,324.39 риал13:28:15
2,324.8 риал13:27:16
2,324.71 риал13:26:16
2,325.35 риал13:25:19
2,324.86 риал13:24:15
2,325.27 риал13:23:16
2,325.31 риал13:22:17
2,325.69 риал13:21:15
2,325.5 риал13:20:20
2,324.85 риал13:19:14
2,325.15 риал13:18:17
2,324.59 риал13:17:16
2,324 риал13:16:15
2,323.78 риал13:15:20
2,323.35 риал13:14:16
2,323.17 риал13:13:18
2,323.09 риал13:12:15
2,322.59 риал13:11:17
2,322.65 риал13:10:20
2,322.86 риал13:09:19
2,323.32 риал13:08:16
2,323.02 риал13:07:16
2,322.33 риал13:06:15
2,321.98 риал13:05:17
2,321.71 риал13:04:16
2,325.27 риал13:03:16
2,322.11 риал13:03:16
2,321.92 риал13:02:20
2,321.42 риал13:01:22
2,322.41 риал13:00:25
2,321.96 риал12:59:18
2,321.38 риал12:58:18
2,321.45 риал12:57:19
2,320.66 риал12:56:20
2,323.67 риал12:55:19
2,324.71 риал12:54:18
2,325.49 риал12:53:16
2,325.54 риал12:52:14
2,325.36 риал12:51:19
2,325.59 риал12:50:21
2,326.65 риал12:49:17
2,327.08 риал12:48:18
2,326.88 риал12:47:19
2,326.44 риал12:46:17
2,326.82 риал12:45:20
2,327.13 риал12:44:14
2,327.47 риал12:43:15
2,327.98 риал12:42:16
2,327.8 риал12:41:17
2,328.06 риал12:40:21
2,326.54 риал12:39:14
2,326.49 риал12:38:15
2,327.56 риал12:37:16
2,328.37 риал12:36:18
2,329.86 риал12:35:18
2,330.28 риал12:34:18
2,331.35 риал12:33:23
2,330.37 риал12:33:19
2,330.04 риал12:32:22
2,330.23 риал12:31:19
2,330.46 риал12:30:24
2,330.94 риал12:29:18
2,330.7 риал12:28:20
2,330.41 риал12:27:18
2,329.8 риал12:26:16
2,329.98 риал12:25:19
2,329.83 риал12:24:18
2,330.22 риал12:23:17
2,330.9 риал12:22:18
2,331.19 риал12:21:19
2,331.45 риал12:20:21
2,331.16 риал12:19:17
2,331.58 риал12:18:16
2,331.04 риал12:17:17
2,331.23 риал12:16:20
2,331.1 риал12:15:18
2,330.15 риал12:14:16
2,329.22 риал12:13:15
2,329.26 риал12:12:16
2,329.44 риал12:11:15
2,329.64 риал12:10:19
2,329.82 риал12:09:16
2,330.05 риал12:08:15
2,331.04 риал12:07:13
2,330.66 риал12:06:15
2,331.08 риал12:05:15
2,331.09 риал12:04:14
2,331.02 риал12:03:15
2,332.28 риал12:02:55
2,330.97 риал12:02:16
2,330.82 риал12:01:19
2,331 риал12:00:25
2,331.51 риал11:59:16
2,331.37 риал11:58:15
2,331.77 риал11:57:16
2,332.44 риал11:56:13
2,332.65 риал11:55:14
2,332.43 риал11:54:15
2,332.59 риал11:53:14
2,334.1 риал11:52:14
2,333.43 риал11:51:15
2,332.28 риал11:50:17
2,333.34 риал11:49:17
2,332.94 риал11:48:14
2,332.82 риал11:47:14
2,331.69 риал11:46:14
2,331.55 риал11:45:14
2,330.29 риал11:44:14
2,329.48 риал11:43:14
2,330.71 риал11:42:14
2,329.26 риал11:41:14
2,329.15 риал11:40:16
2,329.24 риал11:39:15
2,328.19 риал11:38:14
2,328.45 риал11:37:14
2,327.8 риал11:36:14
2,327.12 риал11:35:14
2,325.91 риал11:34:13
2,324.25 риал11:33:14
2,315.36 риал11:32:53
2,323.7 риал11:32:15
2,322.06 риал11:31:15
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари