TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

WIG20

  • последно2158.94
  • Високо2168.24
  • Нисък2155.6
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път20:01:53
  • Вчера2,158.94
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари