Онлайн форум

WIG20

  • последно2188.2
  • Високо2193.7
  • Нисък2173.09
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път19:32:23
  • Вчера2,188.2
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари