Онлайн форум

Silver

  • последно14.55
  • Високо14.55
  • Нисък14.54
  • Макс флуктуация0.01
  • Максимална колебания%0.02%
  • отворено14.553
  • път01:25:10
  • Вчера14.547
  • Промяна%0.02%
  • промяна0.003

Ежедневна схема на свещници Silver

Ежедневна схема на свещници Silver

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
14.547 щатски долар1:25:10
14.553 щатски долар1:23:40
14.547 щатски долар1:17:30
14.545 щатски долар1:17:25
14.547 щатски долар1:17:23
14.545 щатски долар1:17:13
14.547 щатски долар1:17:08
14.545 щатски долар1:17:06
14.547 щатски долар1:14:18
14.543 щатски долар1:13:19
14.547 щатски долар1:09:29
14.543 щатски долар1:09:27
14.547 щатски долар1:09:25
14.543 щатски долар0:50:15
14.545 щатски долар0:49:09
14.543 щатски долар0:48:47
14.547 щатски долар0:47:36
14.543 щатски долар0:42:11
14.547 щатски долар0:37:09
14.553 щатски долар0:32:38
14.547 щатски долар0:32:36
14.553 щатски долар0:32:34
14.547 щатски долар0:29:24
14.553 щатски долар0:29:15
14.547 щатски долар0:28:13
14.553 щатски долар0:28:11
14.547 щатски долар0:28:09
14.553 щатски долар0:27:44
14.547 щатски долар0:27:35
14.553 щатски долар0:25:27
14.547 щатски долар0:25:12
14.553 щатски долар0:25:09
14.547 щатски долар0:20:15
14.553 щатски долар0:18:49
14.547 щатски долар0:17:37
14.553 щатски долар0:15:29
14.547 щатски долар0:04:55
14.55 щатски долар0:04:46
14.547 щатски долар0:03:34
14.553 щатски долар0:02:21
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари