Онлайн форум

S&P 500

  • последно2826.06
  • Високо2830.05
  • Нисък2824.88
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път01:03:13
  • Вчера2,826.06
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари