Онлайн форум

Palladium

  • последно1,327.70
  • Високо1,331.35
  • Нисък1,327.10
  • Макс флуктуация1.55
  • Максимална колебания%0.03%
  • отворено1,330.35
  • път01:22:30
  • Вчера1,330.4
  • Промяна%0.2%
  • промяна2.7

Ежедневна схема на свещници Palladium

Ежедневна схема на свещници Palladium

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
1,327.7 щатски долар1:22:30
1,327.9 щатски долар1:21:09
1,327.95 щатски долар1:20:55
1,327.65 щатски долар1:20:52
1,327.95 щатски долар1:20:47
1,327.65 щатски долар1:14:32
1,327.6 щатски долар1:14:12
1,327.9 щатски долар1:12:42
1,327.95 щатски долар1:12:37
1,327.9 щатски долар1:12:35
1,327.95 щатски долар1:10:08
1,328.4 щатски долар1:09:20
1,327.95 щатски долар1:07:51
1,328 щатски долар1:04:53
1,327.95 щатски долар1:01:48
1,327.1 щатски долар1:01:46
1,327.95 щатски долар1:01:44
1,327.1 щатски долар1:00:13
1,327.4 щатски долар0:58:18
1,328 щатски долар0:57:37
1,327.75 щатски долар0:56:09
1,328 щатски долар0:55:18
1,327.75 щатски долар0:53:26
1,327.65 щатски долар0:50:13
1,327.8 щатски долар0:50:10
1,327.65 щатски долар0:50:05
1,327.8 щатски долар0:49:46
1,327.65 щатски долар0:49:22
1,327.85 щатски долар0:47:51
1,328.3 щатски долар0:47:21
1,328.25 щатски долар0:46:12
1,328.55 щатски долар0:45:33
1,328.75 щатски долар0:45:10
1,328.7 щатски долар0:44:04
1,328.75 щатски долар0:42:26
1,328.7 щатски долар0:42:08
1,328.9 щатски долар0:40:45
1,328.85 щатски долар0:40:11
1,328.8 щатски долар0:39:42
1,328.6 щатски долар0:39:23
1,328.85 щатски долар0:37:50
1,328.6 щатски долар0:37:31
1,328.9 щатски долар0:37:29
1,328.6 щатски долар0:37:24
1,328.9 щатски долар0:36:11
1,329 щатски долар0:36:08
1,328.95 щатски долар0:36:06
1,329 щатски долар0:36:04
1,328.95 щатски долар0:35:23
1,329.4 щатски долар0:35:19
1,329.5 щатски долар0:35:05
1,329.4 щатски долар0:32:20
1,329.35 щатски долар0:31:28
1,329.4 щатски долар0:31:26
1,329.35 щатски долар0:31:23
1,329.4 щатски долар0:30:58
1,329.7 щатски долар0:30:17
1,329.1 щатски долар0:29:49
1,330 щатски долар0:29:40
1,329.8 щатски долар0:29:03
1,328.85 щатски долар0:28:57
1,329.8 щатски долар0:28:55
1,328.85 щатски долар0:28:53
1,329.05 щатски долар0:28:41
1,328.95 щатски долар0:28:38
1,329.05 щатски долар0:28:36
1,328.95 щатски долар0:28:16
1,329.1 щатски долар0:27:42
1,329.9 щатски долар0:27:04
1,329.7 щатски долар0:24:52
1,329.55 щатски долар0:23:51
1,329.5 щатски долар0:23:47
1,329.55 щатски долар0:23:45
1,329.5 щатски долар0:23:40
1,329.4 щатски долар0:23:38
1,329.5 щатски долар0:23:34
1,329.7 щатски долар0:23:26
1,329.15 щатски долар0:23:24
1,329 щатски долар0:23:21
1,329.15 щатски долар0:21:14
1,329.05 щатски долар0:20:53
1,329.35 щатски долар0:20:32
1,328.1 щатски долар0:19:10
1,329.65 щатски долар0:19:07
1,328.1 щатски долар0:19:05
1,329.65 щатски долар0:17:23
1,329.6 щатски долар0:16:43
1,329.3 щатски долар0:06:22
1,330.85 щатски долар0:06:15
1,330.65 щатски долар0:06:09
1,331 щатски долар0:05:44
1,331.35 щатски долар0:05:16
1,330.85 щатски долар0:04:06
1,330.8 щатски долар0:03:20
1,330.3 щатски долар0:02:21
1,330.35 щатски долар0:02:17
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари