Онлайн форум

Сравнителни диаграми

Исторически данни
резултат

Сравнителна таблица / Вчера

Графика 15 дни

 • 15 дни средно: 1,285 щатски долар
 • Промяна / 15 дни: 0.13 щатски долар
 • Промяна / 15 дни%: 0.01%

1 Месечна графика

 • 1 месец средно: 1,283 щатски долар
 • Промяна / 1 месец: 1.87 щатски долар
 • Промяна / 1 месец%: 0.15%

Графика 3 месеца

 • 3 месеца средно: 1,291 щатски долар
 • Промяна / 3 месеца: 6.13 щатски долар
 • Промяна / 3 месеца: 0.48%

6 месечна диаграма

 • 6 месеца средно: 1,287 щатски долар
 • Промяна / 6 месеца: 2.13 щатски долар
 • Промяна / 6 месеца: 0.17%