Онлайн форум

Gold

  • последно1,284.87
  • Високо1,285.07
  • Нисък1,284.47
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път25 May
  • Вчера1,284.87
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Графика от Вчера

Графика от Вчера

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари