TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Oil Opec

  • последно63.94
  • Високо63.94
  • Нисък63.94
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път29 November
  • Вчера63.94
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари