Онлайн форум

Nasdaq

  • последно7637.01
  • Високо7648.78
  • Нисък7633.85
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път00:32:12
  • Вчера7,637.01
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари