TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Nasdaq

  • последно8665.47
  • Високо8693.46
  • Нисък8665.39
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:01:39
  • Вчера8,665.47
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари