Онлайн форум

FTSE MIB

  • последно20376.03
  • Високо20467.5
  • Нисък20136.39
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път20:32:24
  • Вчера20,376.03
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари