TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

FTSE MIB

  • последно23259.33
  • Високо23411.9
  • Нисък23226.78
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път20:32:27
  • Вчера23,259.33
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари