Онлайн форум

FTSE 100

  • последно7277.73
  • Високо7303.25
  • Нисък7231.04
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път20:39:24
  • Вчера7,277.73
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Графика от Вчера

Графика от Вчера

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари