TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

FTSE 100

  • последно7346.53
  • Високо7419.8
  • ниско7345.8
  • Максимално колебание-
  • Максимално колебание%-
  • Отворено-
  • път21:01:50
  • Вчера7,346.53
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес не се подава тарифа за индекса

Дневна диаграма

Днес не се подава тарифа за индекса

Ежедневни подробни промени

път
Днес не се подава тарифа за индекса
Бакшиш: langs.profile_notice_1
Коментари