TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

گاز طبیعی

  • последно2.311
  • Високо2.485
  • Нисък2.276
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:14:51
  • Вчера2.311
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари