Онлайн форум

گاز طبیعی

  • последно2.253
  • Високо2.26
  • Нисък2.25
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път01:29:06
  • Вчера2.253
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Графика от Вчера

Графика от Вчера

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари