Онлайн форум

نفت کوره

  • последно1.8754
  • Високо1.8984
  • Нисък1.8728
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено1.8774
  • път21:32:18
  • Вчера1.8754
  • Промяна%0%
  • промяна0