TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

بنزین (RBOB)

  • последно1.6025
  • Високо1.687
  • Нисък1.5882
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:14:17
  • Вчера1.6025
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари