TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Zcash

  • последно29.01
  • Високо29.14
  • ниско28.63
  • Максимално колебание0.15
  • Максимално колебание%0.8%
  • Отворено28.63
  • път01:29:08
  • Вчера28.65
  • Промяна%1.26%
  • промяна0.36

Дневна диаграма за свещници Zcash

Дневна диаграма за свещници Zcash

Диаграма от Днес

Диаграма от Днес

Ежедневни подробни промени

път
29.01 риал1:29:08
28.99 риал1:28:09
29.06 риал1:27:08
29.14 риал1:26:08
29.02 риал1:25:10
28.97 риал1:24:09
28.95 риал1:23:08
29.03 риал1:22:08
28.95 риал1:20:10
28.99 риал1:19:08
28.9 риал1:18:08
28.93 риал1:17:08
28.9 риал1:15:09
28.84 риал1:14:09
28.83 риал1:11:08
28.88 риал1:09:08
28.78 риал1:07:09
28.83 риал1:05:10
28.75 риал1:04:08
28.87 риал1:03:08
28.84 риал1:02:09
28.82 риал1:00:13
28.84 риал0:59:08
28.96 риал0:58:08
28.86 риал0:57:08
28.78 риал0:56:08
28.93 риал0:55:09
28.88 риал0:54:09
28.9 риал0:53:08
28.84 риал0:52:09
28.85 риал0:51:08
28.74 риал0:50:11
28.83 риал0:49:09
28.72 риал0:48:08
28.76 риал0:47:08
28.72 риал0:46:08
28.76 риал0:45:09
28.8 риал0:44:08
28.75 риал0:43:08
28.73 риал0:42:08
28.77 риал0:41:08
28.74 риал0:40:11
28.72 риал0:39:08
28.79 риал0:38:08
28.87 риал0:37:09
28.76 риал0:36:08
28.75 риал0:35:10
28.72 риал0:34:09
28.8 риал0:33:08
28.71 риал0:32:08
28.72 риал0:31:09
28.75 риал0:30:11
28.74 риал0:29:08
28.66 риал0:27:08
28.69 риал0:26:08
28.67 риал0:25:10
28.77 риал0:24:08
28.78 риал0:22:09
28.71 риал0:21:08
28.74 риал0:20:10
28.7 риал0:19:08
28.64 риал0:17:08
28.63 риал0:16:08
28.73 риал0:15:09
28.75 риал0:14:08
28.68 риал0:13:09
28.65 риал0:12:08
28.72 риал0:11:08
28.69 риал0:10:11
28.67 риал0:09:08
28.65 риал0:08:07
28.7 риал0:07:08
28.68 риал0:06:08
28.65 риал0:05:09
28.77 риал0:04:08
28.63 риал0:03:09
Бакшиш: langs.profile_notice_1
Коментари