TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Qtum

  • последно1.7844
  • Високо1.7844
  • Нисък1.7666
  • Макс флуктуация0.01
  • Максимална колебания%0.52%
  • отворено1.7715
  • път01:28:09
  • Вчера1.7721
  • Промяна%0.69%
  • промяна0.0123

Ежедневна схема на свещници Qtum

Ежедневна схема на свещници Qtum

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
1.7844 риал1:28:09
1.7842 риал1:27:08
1.7834 риал1:26:08
1.7817 риал1:25:10
1.7798 риал1:24:09
1.7782 риал1:23:08
1.7784 риал1:22:08
1.7804 риал1:20:10
1.7807 риал1:19:08
1.7784 риал1:18:08
1.7775 риал1:17:08
1.7791 риал1:15:09
1.7765 риал1:14:09
1.777 риал1:13:09
1.779 риал1:12:08
1.7763 риал1:11:08
1.7783 риал1:09:08
1.7767 риал1:08:08
1.7748 риал1:07:09
1.7761 риал1:06:08
1.7772 риал1:05:10
1.7761 риал1:04:08
1.7774 риал1:03:08
1.7761 риал1:02:09
1.778 риал1:01:10
1.7761 риал1:00:13
1.7798 риал0:59:08
1.7764 риал0:58:08
1.7799 риал0:57:08
1.7794 риал0:56:08
1.7801 риал0:55:09
1.7756 риал0:54:09
1.7765 риал0:53:08
1.7809 риал0:52:09
1.7759 риал0:51:08
1.7747 риал0:50:11
1.7739 риал0:49:09
1.7769 риал0:48:08
1.7734 риал0:47:08
1.7731 риал0:46:08
1.7725 риал0:45:09
1.7717 риал0:44:08
1.7742 риал0:43:08
1.776 риал0:42:08
1.7769 риал0:41:08
1.7759 риал0:40:11
1.7723 риал0:39:08
1.7735 риал0:38:08
1.7751 риал0:37:09
1.7802 риал0:36:08
1.7779 риал0:35:10
1.778 риал0:34:09
1.7796 риал0:33:08
1.7797 риал0:32:08
1.778 риал0:31:09
1.7753 риал0:30:11
1.7776 риал0:29:08
1.7803 риал0:27:08
1.7718 риал0:26:08
1.7748 риал0:25:10
1.7729 риал0:24:08
1.7726 риал0:23:08
1.7712 риал0:22:09
1.7719 риал0:21:08
1.7731 риал0:20:10
1.7714 риал0:19:08
1.7693 риал0:18:08
1.7709 риал0:17:08
1.772 риал0:16:08
1.7719 риал0:15:09
1.7716 риал0:14:08
1.7718 риал0:13:09
1.773 риал0:12:08
1.7734 риал0:11:08
1.7694 риал0:10:11
1.7666 риал0:09:08
1.7715 риал0:08:07
1.7712 риал0:07:08
1.7686 риал0:06:08
1.7722 риал0:05:09
1.7719 риал0:04:08
1.7715 риал0:03:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари