TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Populous

  • последно0.46
  • Високо0.47
  • ниско0.44
  • Максимално колебание0.01
  • Максимално колебание%0%
  • Отворено0.45
  • път12:30:15
  • Вчера0.46
  • Промяна%0%
  • промяна0

Дневна диаграма за свещници Populous

Дневна диаграма за свещници Populous

Диаграма от Днес

Диаграма от Днес

Ежедневни подробни промени

път
0.46 риал12:30:15
0.47 риал12:29:10
0.46 риал12:28:11
0.47 риал12:27:10
0.46 риал12:25:12
0.47 риал12:23:10
0.46 риал12:22:11
0.47 риал12:14:10
0.46 риал12:12:09
0.47 риал12:11:10
0.46 риал12:10:13
0.47 риал12:09:10
0.46 риал12:08:09
0.47 риал12:07:11
0.46 риал11:56:11
0.47 риал11:53:10
0.46 риал11:51:11
0.47 риал11:50:13
0.46 риал11:47:10
0.47 риал11:46:11
0.46 риал11:45:11
0.47 риал11:43:10
0.46 риал11:42:10
0.47 риал11:41:11
0.46 риал11:40:14
0.47 риал11:34:11
0.46 риал11:22:11
0.47 риал11:20:12
0.46 риал11:11:11
0.47 риал11:09:10
0.46 риал11:08:10
0.47 риал11:06:11
0.46 риал11:03:11
0.47 риал11:00:18
0.46 риал10:58:10
0.47 риал10:57:10
0.46 риал10:56:10
0.47 риал10:54:10
0.46 риал10:52:11
0.47 риал10:46:10
0.46 риал10:45:11
0.47 риал10:41:10
0.46 риал10:39:10
0.47 риал10:37:10
0.46 риал10:36:09
0.47 риал10:34:10
0.46 риал10:33:10
0.47 риал10:32:10
0.46 риал10:30:14
0.47 риал10:28:11
0.46 риал8:22:11
0.47 риал8:21:11
0.46 риал8:18:09
0.47 риал8:17:10
0.46 риал8:11:09
0.45 риал7:08:41
0.44 риал7:07:34
0.45 риал7:06:09
0.44 риал6:30:13
0.45 риал6:29:09
0.44 риал6:26:10
0.45 риал4:57:09
Бакшиш: langs.profile_notice_1
Коментари