Онлайн форум

Ontology

  • последно1.3391
  • Високо1.3698
  • Нисък1.3391
  • Макс флуктуация0.01
  • Максимална колебания%0%
  • отворено1.3518
  • път04:08:06
  • Вчера1.3533
  • Промяна%1.06%
  • промяна0.0142

Ежедневна схема на свещници Ontology

Ежедневна схема на свещници Ontology

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
1.3391 риал4:08:06
1.3444 риал3:41:02
1.3468 риал3:37:06
1.354 риал3:21:03
1.3622 риал3:11:02
1.3602 риал3:07:06
1.357 риал2:51:03
1.3542 риал2:37:07
1.3645 риал2:06:02
1.3651 риал2:02:03
1.3633 риал1:37:07
1.3689 риал1:17:02
1.3698 риал1:08:07
1.3578 риал0:51:02
1.3584 риал0:46:03
1.3554 риал0:37:07
1.3569 риал0:21:02
1.349 риал0:17:03
1.3526 риал0:06:03
1.3518 риал0:03:02
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари