TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

OmiseGO

  • последно0.7637
  • Високо0.7645
  • Нисък0.7571
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено0.7582
  • път01:29:08
  • Вчера0.7598
  • Промяна%0.51%
  • промяна0.0039

Ежедневна схема на свещници OmiseGO

Ежедневна схема на свещници OmiseGO

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
0.7637 риал1:29:08
0.7636 риал1:28:09
0.7635 риал1:27:08
0.7627 риал1:26:08
0.7635 риал1:25:10
0.7634 риал1:23:08
0.7636 риал1:22:08
0.7629 риал1:20:10
0.763 риал1:19:08
0.7629 риал1:17:08
0.7628 риал1:15:09
0.7626 риал1:14:09
0.7628 риал1:12:08
0.7626 риал1:09:08
0.7624 риал1:08:08
0.7618 риал1:07:09
0.7617 риал1:06:08
0.7619 риал1:05:10
0.7617 риал1:04:08
0.7645 риал1:03:08
0.7638 риал1:02:09
0.7637 риал1:01:10
0.7633 риал0:59:08
0.7631 риал0:58:08
0.7629 риал0:57:08
0.7616 риал0:56:08
0.7614 риал0:55:09
0.7618 риал0:54:09
0.7619 риал0:53:08
0.7606 риал0:51:08
0.7608 риал0:48:08
0.7606 риал0:47:08
0.7605 риал0:46:08
0.7604 риал0:43:08
0.7603 риал0:42:08
0.7604 риал0:41:08
0.7603 риал0:40:11
0.7605 риал0:39:08
0.7607 риал0:38:08
0.7608 риал0:37:09
0.7592 риал0:35:10
0.7591 риал0:34:09
0.7588 риал0:33:08
0.7587 риал0:32:08
0.7588 риал0:31:09
0.7586 риал0:30:11
0.7588 риал0:29:08
0.7593 риал0:27:08
0.7588 риал0:25:10
0.7586 риал0:24:08
0.7594 риал0:23:08
0.7592 риал0:22:09
0.7586 риал0:19:08
0.7584 риал0:18:08
0.7593 риал0:17:08
0.7592 риал0:16:08
0.7591 риал0:15:10
0.7586 риал0:14:08
0.7585 риал0:13:09
0.7575 риал0:12:08
0.7573 риал0:10:11
0.7572 риал0:09:08
0.7581 риал0:08:07
0.7571 риал0:07:08
0.7585 риал0:06:08
0.7582 риал0:05:09
0.7583 риал0:04:08
0.7582 риал0:03:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари