Онлайн форум

Lisk

  • последно1.9246
  • Високо1.949
  • Нисък1.8934
  • Макс флуктуация0.03
  • Максимална колебания%0.27%
  • отворено1.9248
  • път04:21:03
  • Вчера1.9366
  • Промяна%0.62%
  • промяна0.012

Ежедневна схема на свещници Lisk

Ежедневна схема на свещници Lisk

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
1.9246 риал4:21:03
1.9194 риал4:08:06
1.949 риал2:37:07
1.9239 риал2:06:02
1.9289 риал2:02:03
1.894 риал1:37:07
1.8937 риал1:08:07
1.8935 риал0:46:03
1.8934 риал0:37:07
1.9248 риал0:03:03
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари