TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

IOTA

  • последно0.20979
  • Високо0.20981
  • Нисък0.20718
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено0.2075
  • път01:29:08
  • Вчера0.20765
  • Промяна%1.03%
  • промяна0.0021

Ежедневна схема на свещници IOTA

Ежедневна схема на свещници IOTA

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
0.20979 риал1:29:08
0.20981 риал1:28:09
0.20966 риал1:27:08
0.20971 риал1:26:08
0.20951 риал1:25:10
0.20953 риал1:24:09
0.20955 риал1:22:08
0.20957 риал1:20:09
0.20959 риал1:19:08
0.20947 риал1:18:08
0.20943 риал1:17:08
0.20905 риал1:14:09
0.20879 риал1:12:08
0.20867 риал1:05:10
0.20871 риал1:04:08
0.2087 риал1:03:08
0.20871 риал1:01:10
0.20873 риал0:57:08
0.20856 риал0:56:08
0.20849 риал0:55:09
0.20848 риал0:54:09
0.20859 риал0:53:08
0.20836 риал0:52:09
0.20837 риал0:50:11
0.20826 риал0:49:09
0.20814 риал0:48:08
0.20815 риал0:47:08
0.20826 риал0:46:08
0.20838 риал0:45:09
0.20835 риал0:43:08
0.20837 риал0:41:08
0.20832 риал0:40:11
0.2083 риал0:39:08
0.20823 риал0:37:09
0.20826 риал0:35:10
0.20823 риал0:34:09
0.20818 риал0:33:08
0.20817 риал0:31:09
0.20816 риал0:30:11
0.20818 риал0:29:08
0.20821 риал0:27:08
0.20834 риал0:26:08
0.20835 риал0:25:10
0.20809 риал0:23:08
0.20814 риал0:22:09
0.20802 риал0:21:08
0.20795 риал0:20:10
0.20791 риал0:19:08
0.20783 риал0:18:08
0.20787 риал0:17:08
0.20743 риал0:16:08
0.2074 риал0:15:09
0.2075 риал0:12:08
0.20751 риал0:11:08
0.2073 риал0:10:11
0.20732 риал0:09:08
0.20731 риал0:08:07
0.20718 риал0:07:08
0.20722 риал0:06:08
0.20743 риал0:05:09
0.20748 риал0:04:08
0.2075 риал0:03:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари