TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

ICON

  • последно0.13269
  • Високо0.13269
  • Нисък0.13184
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено0.13206
  • път01:29:08
  • Вчера0.13236
  • Промяна%0.25%
  • промяна0.0003

Ежедневна схема на свещници ICON

Ежедневна схема на свещници ICON

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
0.13269 риал1:29:08
0.13255 риал1:28:09
0.13246 риал1:27:08
0.13266 риал1:26:08
0.13241 риал1:25:10
0.13232 риал1:24:09
0.13237 риал1:23:08
0.1325 риал1:22:08
0.13246 риал1:20:10
0.13238 риал1:19:08
0.13225 риал1:18:08
0.13244 риал1:17:08
0.13231 риал1:15:09
0.13219 риал1:14:09
0.13208 риал1:13:09
0.13221 риал1:12:08
0.1322 риал1:11:08
0.13229 риал1:09:08
0.13241 риал1:08:09
0.13221 риал1:07:09
0.13226 риал1:06:08
0.13252 риал1:05:10
0.13231 риал1:04:08
0.13244 риал1:03:08
0.13245 риал1:02:09
0.13241 риал1:01:10
0.13224 риал1:00:13
0.13238 риал0:59:08
0.13233 риал0:58:08
0.13231 риал0:57:08
0.13225 риал0:56:08
0.1324 риал0:55:09
0.13231 риал0:54:09
0.13247 риал0:52:09
0.13233 риал0:51:08
0.13242 риал0:50:11
0.13245 риал0:49:09
0.1325 риал0:48:08
0.13247 риал0:47:08
0.13235 риал0:46:08
0.13203 риал0:45:09
0.13218 риал0:44:08
0.13238 риал0:43:08
0.13236 риал0:42:08
0.13224 риал0:41:08
0.13212 риал0:40:11
0.13236 риал0:39:08
0.13225 риал0:38:08
0.13209 риал0:37:09
0.13228 риал0:36:08
0.13232 риал0:35:11
0.13234 риал0:34:09
0.13214 риал0:33:08
0.13231 риал0:32:08
0.13267 риал0:31:09
0.13241 риал0:29:08
0.13242 риал0:27:08
0.13243 риал0:26:08
0.13238 риал0:25:10
0.1325 риал0:24:08
0.13236 риал0:22:09
0.13208 риал0:21:08
0.13184 риал0:19:08
0.13213 риал0:17:08
0.13203 риал0:16:08
0.1319 риал0:15:10
0.13203 риал0:14:08
0.13221 риал0:13:09
0.1321 риал0:12:08
0.13212 риал0:11:08
0.13225 риал0:10:11
0.13198 риал0:09:08
0.13217 риал0:08:07
0.13208 риал0:07:08
0.13218 риал0:06:08
0.13227 риал0:05:09
0.13219 риал0:04:08
0.13206 риал0:03:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари