TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Bitcoin

  • последно7540.7
  • Високо7541
  • Нисък7484.7
  • Макс флуктуация12.9
  • Максимална колебания%0.67%
  • отворено7,489
  • път01:29:08
  • Вчера7,494.9
  • Промяна%0.61%
  • промяна45.8

Ежедневна схема на свещници Bitcoin

Ежедневна схема на свещници Bitcoin

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
7,540.7 риал1:29:08
7,538.4 риал1:28:09
7,537.7 риал1:27:08
7,539.3 риал1:26:08
7,541 риал1:25:10
7,532.7 риал1:24:09
7,531.7 риал1:23:08
7,533.5 риал1:22:08
7,534.5 риал1:20:09
7,532.6 риал1:19:08
7,531.9 риал1:18:08
7,530.2 риал1:17:08
7,528.4 риал1:15:09
7,529 риал1:14:09
7,529.6 риал1:13:09
7,529.8 риал1:12:08
7,525.7 риал1:11:08
7,526.2 риал1:09:08
7,523.3 риал1:08:08
7,521.4 риал1:07:09
7,516.8 риал1:06:08
7,519.3 риал1:05:10
7,520.6 риал1:04:08
7,528.4 риал1:03:08
7,529.7 риал1:02:08
7,538.1 риал1:01:10
7,540 риал1:00:12
7,537 риал0:59:08
7,538.6 риал0:58:08
7,538.4 риал0:57:08
7,534 риал0:56:08
7,529.9 риал0:55:09
7,529.2 риал0:54:08
7,528.9 риал0:53:08
7,530.3 риал0:52:09
7,523.1 риал0:51:08
7,523.4 риал0:50:11
7,520.5 риал0:49:09
7,518.1 риал0:48:08
7,516.8 риал0:47:08
7,515.1 риал0:46:08
7,514.4 риал0:45:08
7,516.3 риал0:44:08
7,513.7 риал0:43:08
7,513.6 риал0:42:08
7,517.1 риал0:41:08
7,514.6 риал0:40:11
7,504.8 риал0:39:08
7,507.2 риал0:38:08
7,506 риал0:37:09
7,509.6 риал0:36:08
7,508.1 риал0:35:10
7,503.9 риал0:34:09
7,503.4 риал0:33:08
7,498 риал0:32:08
7,494.5 риал0:31:09
7,498.2 риал0:30:11
7,494.1 риал0:29:08
7,497.9 риал0:27:08
7,500.7 риал0:26:08
7,493.6 риал0:25:10
7,494.7 риал0:24:07
7,490.3 риал0:23:08
7,503.2 риал0:22:08
7,494.7 риал0:21:08
7,498 риал0:20:10
7,496.7 риал0:19:08
7,496.2 риал0:18:08
7,494.3 риал0:17:08
7,496.2 риал0:16:08
7,496.1 риал0:15:09
7,495.7 риал0:14:08
7,494.1 риал0:13:09
7,496.4 риал0:12:07
7,494.2 риал0:11:08
7,492.8 риал0:10:11
7,485.2 риал0:09:08
7,488.2 риал0:08:07
7,484.7 риал0:07:08
7,485.8 риал0:06:08
7,487.5 риал0:05:09
7,492.2 риал0:04:08
7,489 риал0:03:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари