TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

گندم

  • последно542.12
  • Високо545.75
  • Нисък529.12
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:35:10
  • Вчера542.12
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари