TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

شکر

  • последно12.95
  • Високо13
  • Нисък12.79
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:28:48
  • Вчера12.95
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари