TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

سویا

  • последно876.62
  • Високо884.62
  • Нисък876.12
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:34:59
  • Вчера876.62
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари