TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Soybean Oil

  • последно30.44
  • Високо30.69
  • Нисък30.41
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:34:42
  • Вчера30.44
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари