TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

ذرت

  • последно380.88
  • Високо381.88
  • Нисък374.38
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:34:59
  • Вчера380.88
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари