Онлайн форум

ذرت

  • последно404.5
  • Високо404.62
  • Нисък389.62
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:50:12
  • Вчера404.5
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари