TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Orange Juice

  • последно98.88
  • Високо99.93
  • Нисък98.55
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:58:10
  • Вчера98.88
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари