TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Lumber

  • последно416.5
  • Високо420.1
  • Нисък413.9
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път21:34:09
  • Вчера416.5
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари