Онлайн форум

London Cocoa

  • последно1777
  • Високо1777
  • Нисък1777
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път02:08:09
  • Вчера1,777
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари