Онлайн форум

London Cocoa

  • последно1789
  • Високо1789
  • Нисък1789
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път05:01:13
  • Вчера1,789
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари