TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

London Cocoa

  • последно1999
  • Високо1999
  • Нисък1999
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път01:05:11
  • Вчера1,999
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Графика от Вчера

Графика от Вчера

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари