Онлайн форум

روی

  • последно2555.5
  • Високо2577.5
  • Нисък2522.5
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:29:52
  • Вчера2,555.5
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Графика от Вчера

Графика от Вчера

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари