Онлайн форум

مس

  • последно5964.25
  • Високо5988.25
  • Нисък5941.5
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:29:46
  • Вчера5,964.25
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари