TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

مس

  • последно5878.75
  • Високо5904.25
  • Нисък5858.25
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:29:43
  • Вчера5,878.75
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари