TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

سرب

  • последно1944.25
  • Високо1970
  • Нисък1939.25
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:20:19
  • Вчера1,944.25
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари