Онлайн форум

سرب

  • последно1828
  • Високо1837.25
  • Нисък1811
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път22:30:23
  • Вчера1,828
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари