Онлайн форум

مس

  • последно2.698
  • Високо2.699
  • Нисък2.697
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено2.699
  • път01:29:35
  • Вчера2.7
  • Промяна%0.07%
  • промяна0.002

Ежедневна схема на свещници مس

Ежедневна схема на свещници مس

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
2.698 риал1:29:35
2.699 риал1:29:30
2.698 риал1:29:28
2.699 риал1:29:11
2.698 риал1:28:57
2.699 риал1:28:52
2.698 риал1:27:54
2.699 риал1:26:08
2.698 риал1:25:42
2.699 риал1:10:13
2.698 риал1:10:10
2.699 риал1:10:08
2.698 риал1:09:17
2.699 риал1:08:20
2.698 риал1:07:06
2.699 риал1:03:41
2.698 риал1:03:39
2.699 риал1:02:49
2.698 риал1:01:08
2.697 риал1:00:56
2.698 риал1:00:51
2.697 риал1:00:13
2.698 риал0:59:10
2.699 риал0:58:52
2.698 риал0:58:30
2.699 риал0:58:28
2.698 риал0:57:44
2.699 риал0:56:41
2.698 риал0:56:11
2.699 риал0:55:21
2.698 риал0:53:30
2.699 риал0:52:43
2.698 риал0:52:41
2.699 риал0:52:39
2.698 риал0:46:33
2.699 риал0:46:31
2.698 риал0:46:29
2.699 риал0:45:05
2.698 риал0:43:42
2.699 риал0:43:16
2.698 риал0:40:13
2.699 риал0:10:15
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари