TGJU Местни и глобални пазари
Онлайн форум

Aluminium

  • последно1759.75
  • Високо1770.25
  • Нисък1751.5
  • Макс флуктуация-
  • Максимална колебания%-
  • отворено-
  • път29 November
  • Вчера1,759.75
  • Промяна%0%
  • промяна0

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневна диаграма

Днес, няма подадена сума за индекса

Дневни подробни промени

път
Днес, няма подадена сума за индекса
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари