Онлайн форум

AEX

  • последно571.84
  • Високо575.92
  • Нисък570.72
  • Макс флуктуация2.75
  • Максимална колебания%0.02%
  • отворено575.1
  • път20:32:23
  • Вчера571.57
  • Промяна%0.05%
  • промяна0.27

Ежедневна схема на свещници AEX

Ежедневна схема на свещници AEX

Графика от днес

Графика от днес

Дневни подробни промени

път
571.84 риал20:32:23
571.47 риал20:02:27
570.72 риал19:32:01
571.97 риал19:02:20
572.32 риал18:32:16
571.76 риал18:02:21
571.88 риал17:32:19
572.84 риал17:02:40
571.76 риал16:32:12
571.24 риал16:02:31
570.83 риал15:32:10
571.7 риал15:02:23
574.45 риал14:32:30
574.59 риал14:02:28
574.95 риал13:32:13
575.92 риал13:02:30
575.52 риал12:32:17
575.1 риал12:02:38
langs.notice: langs.profile_notice_1
Коментари